Korinti I 16

1Tɛ̃, gobin gari yi ba sɔkumɔ naanɛ dokeobun sɔ̃. N weenɛ i ko nge mɛ na Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔwa Galatiɔ. 2Alusuma baayeren tɔ̃ɔ gbiikiru i de baawure u gobi gɛɛ yi nɛnɛm, nge mɛ win waara nɛ, kpa i ku de sanam mɛ na tunuma i sere gobi sɔke. 3Nà n na kon tɔn be i gɔsa gɔri Yerusalɛmuɔ ka bɛɛn kɛ̃ru ka tire ni nu koo bu tusia. 4Ǹ n maa kua n ka da nɛn tii, kon ka bu da. 5Nà n Masedɔni beram da, kon na bɛɛn mi, domi na ǹ kon ko na kun Masedɔni de. 6Kon sɔ̃ɔ mɛɛru ko bɛɛn mi, a ku tuba, kpuran sanam kpuro. Yen biru kpa i man nɔma kɛ̃ nɛn sanum sɔɔ mi na dɔɔ kpuro. 7Na ǹ kĩ n bɛɛ wa barara tɛ̃ nà n sarɔ, adama Yinni ù n wura, na yĩiyɔ kon na n ka bɛɛ sina sɔ̃ɔ mɛɛru. 8Adama ko na n wãa Efesu mini gina sere Pantikotin tɔ̃ru. 9Domi na ayeru mɔ mini n ka sɔm bakaru ko te ta koo arufaani ko. Yibɛrɛba ba maa dabi. 10Timɔte ù n na bɛɛn mi i de i nùn dam koosia ka bɛɛrɛ, domi u Yinnin sɔmburu mɔ̀wa nge mɛ na mɔ̀. 11Yen sɔ̃, i ku de goo u nùn gɛm, adama i nùn somiɔ win sanum sɔɔ u ka na nɛn mi ka alafia, domi sa nùn mara nɛ ka bɛsɛgibu sannu. 12Adama ye n sãa bɛsɛgii Apolon gari, nɔn dabira na ra nùn dam kɛ̃ u ka na u bɛɛ bera ka bɛsɛgibu gabu sannu, adama u ǹ kĩ u na gina. Ù n ayeru wa, u koo na. 13I n tii sɛ, i yɔ̃ro dim dim naanɛ dokebu sɔɔ. I n wɔrugɔru sãa kpa i n dam mɔ. 14Kpuro ye i mɔ̀, i ye koowo ka kĩru. 15I Setefani yɛ̃ ka win yɛnugibu, ma beya ba sãa tɔn gbiikobu Gɛrɛsi sɔɔ be ba naanɛ doke, ba maa tii wɛ̃ bu ka naanɛ dokeobu nɔɔri. Nɛgibu na bɛɛ kanamɔ, 16i tɔn ben bweseru wiru kpĩiyɔ ka baawure wi u sɔmbu te mɔ̀ ka hania. 17Na nuku dobu mɔ Setefani ka Fɔɔtunatu ka Akaikun naarun sɔ̃, domi bɛɛn sariru ba man kua ye i ko raa ko. 18Ba maa nɛn nukuru yɛmiasia ka bɛɛgiru sannu. N weenɛ i tɔn ben bweseru takaru ko. 19Yesun yigbɛnu Asi sɔɔ nu bɛɛ tɔbura. Akilasi ka Pirisila ka maa Yesun yigbɛru te ta ra mɛnnɛ ben yɛnuɔ, ba bɛɛ tɔbura gem gem Yinni sɔɔ. 20Naanɛ dokeobu kpuro ba bɛɛ tɔbura. I tɔbirinɔ ka kĩru. 21Nɛ Pɔlu, na bɛɛ tɔbura ka nɛn tiin yora. 22Baawure wi u kun Yinni kĩ, u bɔ̃ri wa. Maranata. Yen tubusiana, Yinni, a na. 23Yinni Yesun durom mu n wãa ka bɛɛ. 24Nɛn kĩru ta wãa ka bɛɛ kpuro Kirisi Yesu sɔɔ. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\