Korinti I 7

1Tɛ̃ gari yìn tireru i man yorua, yiya na bɛɛ wisimɔ. N wã tɔn durɔ u ku kurɔ baba. 2Adama kurɔ damarun sɔ̃ n weenɛ baawure u n win tiin kurɔ mɔ, kpa kurɔ baawure u n win tiin durɔ mɔ. 3Kpa durɔ ka win kurɔ ba n wãasinɛ nge mɛ n weenɛ. 4Domi kurɔn wasi yi ǹ sãa win tiigii ma n kun mɔ win durɔgii. Nge mɛya maa durɔn wasi yi ǹ sãa win tiigii ma n kun mɔ win kurɔgii. 5I ku n da mɛnanɛ ma n kun mɔ saa fiiko sɔɔ ye i ko wuna bɛɛn laakari yu ka wura kanaru sɔɔ mam mam. Adama yen biru i maa wureo i mɛnna, kpa Setam u ku raa bɛɛ kɔkiri bɛɛn tii nɛnubu sarirun sɔ̃. 6Na ǹ yeni gerumɔ nge tilasin baa, na gesi kanamɔwa. 7N ko n man wɛ̃re tɔmbu kpuro bà n sãa nge nɛn tii, adama baawurewa u win kɛ̃run baa mɔ saa Gusunɔn min di, winigirun baa, wiɔnɔgirun baa. 8Adama na tantanɔbu ka gɔminibu sɔ̃ɔmɔ n ko n wɛ̃ra bà n wãa nge mɛ na ka wãa. 9Adama bà kun kpɛ̃ bu tii nɛnɛ, bu de bu kasuna bu ka suana, domi n buram bo bu suana n kere ba n kĩi kamgiru wãasi. 10- 11Tɛ̃, be ba suana kɔ, beya na wooda yeni sɔ̃ɔmɔ. Kurɔ u ku raa win durɔ yina. Adama ù n yina, u sinɔ, u ku maa durɔ kpao sua, ǹ kun mɛ u wuro win durɔ yinaro win mi. N ǹ maa weenɛ durɔ u win kurɔ yina. Adama n ǹ nɛ na bu wooda dokeammɛ, ma n kun mɔ Yinni. 12Be ba tie, beya na maa yeni sɔ̃ɔmɔ, n ǹ mɔ Yinniwa u gerua. Naanɛ dokeo goo ù n kurɔ mɔ ma kurɔ wi, u ǹ sãa naanɛ dokeo ma n kurɔ wi wɛ̃re ba n ka wãasinɛ, u ku raa nùn yina. 13Kurɔ goo ù n maa durɔ mɔ ma durɔ wi, u ǹ sãa naanɛ dokeo ma n durɔ wi wɛ̃re ba n ka wãasinɛ, u ku raa nùn yina. 14Domi durɔ naanɛ doke sarirugii wi, ba nùn yii nɛnɛm win kurɔn sɔ̃. Mɛya ba maa kurɔ naanɛ doke sarirugii wi yii nɛnɛm win durɔn sɔ̃, ben bibu ba n ka yii nɛnɛm. Ma n kun mɛ, ba ko n sãa nge naanɛ doke sariba. 15Adama naanɛ doke sarirugii wi, ù n doona, i nùn derio. Ǹ n sãa mɛ, n ǹ tilasi ba n ka wãasinɛ domi Gusunɔ u sun sokawa sa n ka wãa alafia sɔɔ. 16Domi wunɛ kurɔ n ǹ wunɛ kaa n yɛ̃ wunɛn durɔ ù n koo faaba wa. Wunɛ durɔ, n ǹ wunɛ kaa n maa yɛ̃ wunɛn kurɔ ù n koo faaba wa. 17Ǹ n mɛn na, i de baawure u win wãaru di nge mɛ Gusunɔ u ka nùn soka ka durom mɛ Yinni u nùn kua. Yeniwa na Yesun yigbɛnu kpuro yiiremɔ. 18Ba goo bango kuawa Yinni u sere yɛ̃ro soka? I ku yɛ̃ron bango ye go. Ba ǹ gina nùn bango kue Yinni ka nùn soka? I ku ra maa nùn bango kua. 19Bango nge bango sariru, yen gaa kun sãa gãanu ganu, adama Gusunɔn garin mɛm nɔɔba bu sãa gãanu. 20Kpa tɔnu baawure u wa u yɔ̃ra nge mɛ u sãa ba ka nùn soka. 21À n sãan na yoo ba ka nun soka, a ku yeni garisi. Adama bà n nun tii mɔru wɛ̃ a mɔɔ. 22Domi yoo wi ba soka, u kua tii mɔwɔ Yinni sɔɔ. Nge mɛya maa tii mɔwɔ wi ba soka, yɛ̃ro kua Kirisin yoo. 23Ba bɛɛ dwa geeru nɔru sari. Yen sɔ̃, i ku de i n maa sãa tɔmbun yobu. 24Ǹ n mɛn na nɛgibu, i de baawure u yɔ̃ra Gusunɔ sɔɔ nge mɛ u sãa ba ka sere nùn soka. 25Tɛ̃ ye n sãa wɔndiabagia, na ǹ gari gɛɛ mɔ ye n sãa Yinnin wooda. Adama nge mɛ Yinni u man wɔnwɔndu kua na ka kua naanɛgii, na bɛɛ nɛn laakari sɔ̃ɔmɔ. 26Na tamaa, saa yenin wahalan sɔ̃ ma n ko n wɛ̃ra tɔn durɔ baawure u n wãa nge mɛ u sãa. 27À n kurɔ mɔ, a ku ra swaa kasu i ka karana. À n maa wãa tantanaru sɔɔ, a ku kurɔ kasu. 28Adama à n kurɔ sua, a ǹ tore. Wɔndia ù n maa durɔ sua, u ǹ tore. Adama be ba suana, ba ko n nɔni swãaru mɔ ben wãaru sɔɔ. Na ǹ maa kĩ n sãa mɛ bɛɛn mi. 29Nɛgibu, ye na gerumɔ wee, saa kun maa dɛ̃u. Yen sɔ̃, saa tɛ̃n di wi u kurɔ mɔ, n weenɛ u n sãa nge u ǹ kurɔ mɔ. 30Kpa wi u nuku sankiranu mɔ u ko nge u ǹ mɔ. Wi u maa nuku dobu mɔ u koowo nge u ǹ nuku dobu mɔ. Wi u maa dwemɔ, u koowo nge u ǹ gãanu mɔ. 31Wi u maa ka handunian dukia bukata mɔ̀ u ku win laakari kpuro doke ye sɔɔ. Domi handunia yeni ya doonɔwa mi. 32Na ǹ kĩ i n wurure. Wi u kun kurɔ mɔ, wiya ra n Yinnin gãanu kasu, ye n koo Yinni dore. 33Adama wi u kurɔ mɔ wiya ra n hania mɔ̀ handunian gãanu sɔɔ u n kasu ye n koo win kurɔ dore. 34Win laakari ra n bɔnu sãawa. Kurɔ be ba ǹ durɔbu mɔ ka wɔndiaba ba ra n Yinnin gãanu kasu ba n ka sãa dɛɛrobu wasi sɔɔ ka hunde sɔɔ. Adama wi u durɔ mɔ wiya ra n handunian gãanu kasu ye n koo win durɔ dore. 35Na yeni gerumɔwa bɛɛn alafian sɔ̃, n ǹ mɔ n ka bɛɛn wãaru sɛ̃siasia, adama n ka bɛɛ sɔ̃ɔsiwa ye n weenɛ i ko, kpa i ka tii Yinni wɛ̃ mam mam. 36Goo ù n bwisika u wa ma ye u win bii wɔndia kuammɛ ya ǹ bɛɛrɛ mɔ, ma wɔndia wi, u ye, u de u ko nge mɛ u kĩ, u de bu nùn kurɔ kpaaru sua. N ǹ toraru. 37Adama wi u yɔ̃ra sim sim ma u ǹ wãa tilasi sɔɔ ma u dam mɔ win gɔ̃ru kĩru wɔllɔ ù n nɛɛ, win bii wɔndia u ku durɔ sua, gea u bwisika. 38Nge mɛya wi u dera ba win bii wɔndia kurɔ kpaaru sua u gea kua, adama wi u ǹ dere ba nùn sue, wiya kua n kere. 39Tɔn kurɔ u ko n ka win durɔ gbinnɛwa win durɔn wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ, adama durɔ wi, ù n gu, kurɔ wi, u tii mɔ u ka durɔ kpao sua wi u kĩ, yɛ̃ro u n gesi sãa Yinnigii. 40Adama nɛn laakari sɔɔ kurɔ wi, ù n tii deri gɔmini te sɔɔ win nuku dobu koo kpɛ̃a n kere. Na maa tamaa Gusunɔn Hundewa man yeni sɔ̃ɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\