Yohanu I 3

1I mɛɛrio i wa, kĩi baka te Baaba sun kĩa, sere ba sun soka Gusunɔn bibu. Geema, mɛya sa sãa. Yenin sɔ̃na handuniagibu ba ǹ sun yɛ̃ yèn sɔ̃ ba ǹ nùn yɛ̃. 2Nɛn kĩnasibu, tɛ̃ sɔɔ sa sãa Gusunɔn bibu, sa ǹ yɛ̃ gina amɔna sa ko n sãa sia. Adama sa yɛ̃ ma sanam mɛ Kirisi u koo kurama sa ko n ka nùn weenɛ domi sa ko nùn wa nge mɛ u sãa. 3Baawure wi u yĩiyɔ binin bweseru mɔ, u tii sãrasiamɔwa, nge mɛ Kirisi u sãre. 4Baawure wi u toramɔ, u wooda saramɔwa, domi toraru, wooda saraba. 5I yɛ̃ ma Yesu u nawa u ka toraru wuna, toraru maa sari wi sɔɔ. 6Baawure wi u ka Kirisi maninɛ, u ku ra n toramɔ. Wi u ra n toramɔ, yɛ̃ro kun nùn waare, u sere nùn gia. 7Nɛn bibu i ku de goo u bɛɛ nɔni wɔ̃ke. Wi u gea mɔ̀ u sãawa gemgii, nge mɛ Yesun tii u sãa. 8Wi u ra n toramɔ, Setamgiiwa, domi saa toren diya Setam toramɔ. Ma Gusunɔn Bii u na u ka Setam sɔma kpeerasia. 9Baawure wi u sãa Gusunɔn bii, u ku ra n maa toramɔ yèn sɔ̃ Gusunɔn wãara wãa wi sɔɔ. U ǹ kpɛ̃ u n toramɔ domi u kua Gusunɔn bii. 10Tɛ̃, sa ko kpĩ su tubu wi u sãa Gusunɔn bii ka wi u sãa Setamgii. Baawure wi u kun gea mɔ̀, ka maa wi u kun win beruse kĩ, u ǹ sãa Gusunɔgii. 11Gari wee yi i nua saa toren di. Su kĩana 12kpa sa kun sãa nge Kaɛni wi u sãa tɔn kɔ̃so wigii ma u win wɔnɔ go. Mban sɔ̃na u nùn go. U nùn go yèn sɔ̃ win tii u kom kɔ̃sum kua, wɔnɔ maa kom gem kua. 13Nɛgibu, i ku biti soora handuniagibu bà n bɛɛ tusa. 14Yèn sɔ̃ sa bɛsɛn berusebu kĩ, sa yɛ̃ ma sa gɔɔ sarari, sa dua wãaru sɔɔ. Wi u kun tɔnun kĩru mɔ, u wãawa gɔɔ sɔɔ. 15Baawure wi u win beruse tusa, u sãawa tɔn gowo. Bɛɛn tii i maa yɛ̃ ma tɔn gowo goo sari wi u wãaru te ta ku ra kpe mɔ. 16Yeni sɔɔra sa ka gia nge mɛ kĩra sãa, domi Kirisi u win wãaru wɛ̃ bɛsɛn sɔ̃. Nge mɛya, n maa weenɛ su bɛsɛn tiin wãaru wɛ̃ bɛsɛn berusebun sɔ̃. 17Goo ù n dukia mɔ handunia ye sɔɔ, ma u wa win beruse u yãaru mɔ, ma u nùn biru kisi, amɔna Gusunɔn kĩra ko n ka wãa yɛ̃ro sɔɔ. 18Nɛn bibu i ku de su kĩana ka gari tɔna, adama su kĩi geeru sɔ̃ɔsi bɛsɛn kookoosu sɔɔ. 19Kookoo si sɔɔn diya sa ko n yɛ̃ ma sa sãa gemgibu kpa sa n toro sindu mɔ Gusunɔn wuswaaɔ. 20Domi bɛsɛn gɔ̃ru gà n sun taarɛ wɛ̃ɛmɔ sa yɛ̃ ma Gusunɔ u bɛsɛn gɔ̃ru kere, u maa kpuro yɛ̃. 21Yen sɔ̃, nɛn kĩnasibu, bɛsɛn gɔ̃ru gà kun sun taarɛ wɛ̃ɛmɔ, sa ko n toro sindu mɔ Gusunɔn wuswaaɔ. 22Ma baayere kpuro ye sa bikiamɔ, sa ye waamɔ saa win min di, domi sa win wooda nɛni, sa maa mɔ̀ ye n wã win nɔni sɔɔ. 23Win wooda wee, su win Bii Yesu Kirisin yĩsiru naanɛ doke, kpa su kĩana nge mɛ u sun sɔ̃ɔwa. 24Wi u win woodaba swĩi u ka Gusunɔ maninɛ, Gusunɔ maa ka nùn maninɛ. Yenin min diya sa yɛ̃ ma u ka sun maninɛ win Hunde Dɛɛro wi u sun wɛ̃n sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\