Sinambu I 11

1Egibiti sunɔn bii wɔndia wi Salomɔɔ u sue baasi, u maa bwese tukunun kurɔbu kĩa. U kurɔbu sua Mɔabuban bweseru sɔɔ ka Amɔniba sɔɔ ka Edɔmuba sɔɔ ka Sidonigibu sɔɔ ka Hɛtiba sɔɔ. 2N deema Yinni Gusunɔ u raa Isireliba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu ku raa ka bwese tuku ni mɛnna, bu ku raa maa wura nu na ben mi, nu ka bu mɛnna. Domi nu koo de bu ben gɔ̃rusu sĩiya win min di kpa bu nin bũnu sã. Adama bwese niya Salomɔɔ u da u ka mɛnna ben kurɔ be u kĩn saabu. 3Sina bibu nata ka wunɔbuwa (700) Salomɔɔ u sua kurɔbu ka sere maa gooba wunɔbu (300) be ba ǹ sãa sina bibu. Kurɔ bera ba win gɔ̃ru sĩiya Yinni Gusunɔn min di. 4Yera n dera win tɔkɔru sɔɔ, u da u bũu sãamɔ. Ma u ǹ maa tii Yinni Gusunɔ wɛ̃ mam mam. U ǹ kue nge mɛ win tundo Dafidi u kua Yinni Gusunɔn sãaru sɔɔ. 5Salomɔɔ u da u Sidonigibun bũu wi ba mɔ̀ Asitaate ka Amɔniban bũu wi ba mɔ̀ Milikɔmu sãamɔ. 6Kɔ̃sa u kua. U ǹ Yinni Gusunɔ swĩi mam mam nge mɛ win tundo Dafidi u kua. 7Yera u maa da u bũu kɔ̃sunun turanu bana guu te ta wãa Yerusalɛmun deedeerɔ. Niya Mɔabuban bũu wi ba mɔ̀ Kemɔsi ka Amɔniban bũu wi ba mɔ̀ Mɔlɔku. 8Ma u win kurɔ be kpuro bũu turanu bania. Miya ba ra n bũnu yãkuru kuammɛ kpa ba n nu turare dɔ̃ɔ dokeammɛ. 9- 10N deema Gusunɔ Isireliban Yinni u raa Salomɔɔ kure nɔn yiru ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u ku raa da u bũu goo sã. Adama Salomɔɔ u ǹ Yinni Gusunɔn gere ye mɛm nɔɔwɛ. Ma u win gɔ̃ru sĩiya Yinni Gusunɔn min di. Yera Yinni Gusunɔ u ka nùn mɔru kua. 11Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee a ǹ nɛn arukawani ka nɛn wooda ye na nun wɛ̃ mɛm nɔɔwɛ. Yen sɔ̃, kon wunɛn bandu karana n ten sukum wunɛn sɔm kowo goo wɛ̃. 12Adama na ǹ ye mɔ̀ wunɛn wãaru sɔɔ, wunɛn tundo Dafidin sɔ̃. Wunɛn biin nɔmun diya kon tu mwa. 13Adama nɛn bɔ̃ɔ Dafidin sɔ̃ ka sere maa Yerusalɛmu ye na gɔsan sɔ̃, na ǹ nun te kpuro mwaarimɔ. Kon nùn Isireliban bwese kɛra tia deria u ko yen sunɔ. 14Yinni Gusunɔ u dera Hadadi wi u sãa Edɔmun bweserun sina bii u kua Salomɔɔn wɛrɔ. 15N deema Dafidi u raa ka Edɔmuba tabu kua u bu go. Yera win tabu sunɔ Yoabu u da mi, u ka Isireli be ba go go sike. 16Ma u sina mi, suru nɔɔba tia, wi ka win tabu kowobu. Ma ba Edɔmuban tɔn durɔbu kpuro go, bibu ka bukurobu. 17Saa yera Hadadi u kpikiru sua u da Egibiti gia ka Edɔmuba gabu be ba sãa win baaban yobu. N deema Hadadi wi, u sãawa aluwaasi. 18Ye ba seewa Madianin di, ba dawa Paraniɔ, miya u maa gabu wa ba nùn swĩi ba ka tura Egibiti sunɔn mi. Yera Egibiti sunɔ wi, u nùn diru wɛ̃ ka maa tem. Yen biru u nɔɔ mwɛɛru kua ma u ko n da nùn dĩanu wɛ̃. 19Egibiti sunɔ wi, u ka Hadadi nɔnu geu mɛɛra. N deema Egibiti sunɔ wi, u kurɔ mɔ wi ba mɔ̀ Tapenɛsi. Kurɔ wi, u yiiko mɔ. Win wɔnɔwa Egibiti sunɔ u Hadadi kã u sua kurɔ. 20Yera Hadadin kurɔ wi, u nùn bii tɔn durɔ marua. Ma ba nùn yĩsiru kã Genubati. Ma Tapenɛsi u bii wi sua u nɛnua win yɛnuɔ ka Egibiti sunɔn bibu sannu. 21Saa ye Hadadi u nua ma Dafidi u kpuna u gu, ba nùn sikua win baababan sikaɔ, win tabu sunɔ Yoabu u maa gu, yera u Egibiti sunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de n den gɔsira n da nɛn wuuɔ. 22Yera u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mba n nun kɔmiɛ nɛn mini a ka kĩ a we. Ma u nùn wisa u nɛɛ, na ǹ gãanu bie. Adama ka mɛ, a de n we. 23Yinni Gusunɔ u maa Resoni Eliadan bii seeya u ka Salomɔɔ seesi. Resoni wi, u raa kpikiru suawa win yinni Hadadesɛɛ Soban sunɔn min di. 24Sanam mɛ Dafidi u bu wɔri u goomɔ, ma Resoni wi, u tɔmbu mɛnna u kua ben wirugii. Wi, ka tɔn beya ba da ba sina Damasiɔ u bandu di mi. 25Resoni wi, u kua Isireliban yibɛrɛ Salomɔɔn wãaru kpuro sɔɔ. Mɛya maa Hadadi u Isireliba kɔ̃sa kua, u bu tusa. Ma u da u bandu di Siriɔ. 26Salomɔɔn sɔm kowo turo wi ba mɔ̀ Yeroboamu u maa nùn seesi. Win tundon yĩsira Nɛbati. U sãawa Efaratigii, win wuuwa Sereda, win mɛron yĩsira Serua. U sãawa gɔmini. 27Wee nge mɛ u ka nùn seesi. Salomɔɔ u wɔwa gaa kɔrumɔ. Ma u Yerusalɛmun gbãraru sɔmmɔ. 28Ye u Yeroboamu wa u sãa aluwaasi damgii u maa sɔmburu mɔ̀ mi ka hania, yera u nùn kua Manase ka Efaraimun bwese kɛran wirugii bu ka sɔmbu te ko. 29Sɔ̃ɔ teeru, Yeroboamu u yara Yerusalɛmun di, ma u ka Gusunɔn sɔmɔ Akiya Sidonigii yinna swaaɔ. U kumbooro kpɔɔ sebua. Be yiru tɔnawa ba wãa yakasu mi dɔma te. 30Ma Akiya u win kumbooro kpɔɔ ge nɛnua u gɛ̃ɛka bɛsi wɔkura yiru. 31Yera u Yeroboamu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a yen wasi wɔkuru suo, domi amɛniwa Gusunɔ Isireliban Yinni u gerua. U nɛɛ, u koo Salomɔɔn bandu mwa u karana kpa u nun Isireliban bwese kɛri wɔkuru wɛ̃ a n sãa ben sunɔ. 32Adama u koo nùn kɛri tia deria win bɔ̃ɔ Dafidin sɔ̃, ka maa Yerusalɛmun sɔ̃. Domi Isireliban wusu kpuro sɔɔ, yera u gɔsa. 33U yeni mɔ̀wa yèn sɔ̃ be Isireliba ba wi Yinni Gusunɔ deri. Ma ba da ba Sidonigibun bũu wi ba mɔ̀ Asitaate sãamɔ ka Mɔabuban bũu wi ba mɔ̀ Kemɔsi, ka Amɔniba bũu wi ba mɔ̀ Milikɔmu. Ba yina bu sĩ win swaa sɔɔ bu sere ko ye u kĩ. Mɛya ba maa yina bu win woodaba ka win yiirebu mɛm nɔɔwa nge mɛ Dafidi wi, Salomɔɔn tundo u kua. 34Adama u koo be de u n gina ban te dii sere u ka gbi win bɔ̃ɔ Dafidin sɔ̃, wi u gɔsa ma u win woodaba ka win yiirebu mɛm nɔɔwa. 35Yen biru u koo Isireliban bwese kɛri wɔkuru mwa saa win biin nɔman di kpa u nun ko ben sunɔ. 36Kpa u bwese kɛri tia win bii wɛ̃ Dafidin sɔ̃ kpa u n da n kɔsire mɔ bandu sɔɔ Yerusalɛmuɔ wuu ge u gɔsa bu ka nùn sã mi. 37Wunɛ maa Yeroboamu u koo nun sua kpa a n bandu dii Isireliba kpuro sɔɔ, kpa a n bu wooda wɛ̃ɛmɔ nge mɛ a kĩ. 38À n da ko ye u nun yiire kpuro ma a sĩimɔ win swɛɛ sɔɔ, ma a win woodaba mɛm nɔɔwa nge mɛ win bɔ̃ɔ Dafidi u kua, u ko n ka nun wãawa sere ka baadommaɔ, kpa u nun ko Isireliban bwese kɛri wɔkurun sunɔ. Kpa wunɛn bibun bweseru ba n da ban te di sere ka baadommaɔ nge mɛ u Dafidi nɔɔ mwɛɛru kua. 39Nge mɛya u koo ka Dafidin bibun bweseru sekuru doke Salomɔɔn durum sɔ̃. Adama n ǹ mɔ ka baadommaɔ. 40Ye Salomɔɔ u gari yi nua, yera u swaa kasu u ka Yeroboamu go. Ma Yeroboamu u seewa u kpikiru sua u da Egibitin sunɔ Sisakin mi. Miya u wãa sere Salomɔɔ u ka gu. 41Ye Salomɔɔ u kuan sukum ka sere maa win bwisin gari, ye kpuro ya yorua tireru garu sɔɔ te ba mɔ̀ Salomɔɔn kookoosun tireru. 42Salomɔɔ u bandu diwa wɔ̃ɔ weeru Isireliba kpuro sɔɔ. 43Ye u kpuna u gu, ba nùn sika win tundo Dafidin wuuɔ. Ma win bii Roboamu u kua win kɔsire bandu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\