Sinambu I 12

1Roboamu u da Sikɛmuɔ. Domi Isireliba kpurowa ba da mi, bu ka nùn ko sunɔ. 2Saa yè sɔɔ Yeroboamu Nɛbatin bii u kpikiru sua Salomɔɔn sɔ̃, u wãa Egibitiɔ yera u nua ma Roboamu u bandu di. Yera ba nùn sɔmɔ gɔria ba nɛɛ, u na. 3Ye u tunuma, ma wi ka Isireliban bwese kɛri wɔkuru ba mɛnna ba da ba Roboamu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, 4wunɛn tundo u sun yoo sɔma koosia, ma ya sun buniɛ nge kɛtɛn sugu. Adama wunɛ a sun tu kawo kpa su nun swĩi. 5Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i gina doo. Ǹ n kua sɔ̃ɔ ita kpa i wurama. Ma tɔn be, ba doona. 6Yera Roboamu u Isireliban bukurobu mɛnna win mi, be ba ra raa win tundo Salomɔɔ bwisi kɛ̃, u bu bikia u nɛɛ, bwisi yirà i man kɛ̃mɔ n tɔn be sɔ̃. 7Ma ba nùn wisa ba nɛɛ, à n wura saa gisɔn di, a tɔn be nɔɔri kpa a ko ye ba nun bikia, kpa a bu wisi ka kĩru, ba ko n sãawa wunɛn tɔmbu sere ka baadommaɔ. 8Adama Roboamu wi, u ǹ bukuro ben gari wure. Win saarasi ka be u biru di sannu, bera u bwisi bikia. 9U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bwisi yirà i man kɛ̃mɔ n ka tɔn be wisi be ba nɛɛ, n bù yoo sɔma kawo ye nɛn tundo u raa bu koosia. 10Yera ba nùn wisa ba nɛɛ, a bu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wunɛn nikibii piibu ga wunɛn tundon pɔra bɔɔrum kere. 11Wunɛn tundo u raa bu yoo sɔma koosia. Mɛya kaa maa tu sosi. Wunɛn tundo u raa bu sɛɛyasia ka yii sɛnnu, mɛya kaa maa bu sɛɛyasia ka som kpaki. 12Yera Yeroboamu ka tɔn be kpuro ba na Roboamun mi sɔ̃ɔ itase ye, nge mɛ u raa gerua. 13Roboamu u tɔn be wisa ka dam, u ǹ bukuro ben bwisi yi garisi gãanu. 14Adama win saarasi ben bwisiya u ka sɔmburu kua ma u nɛɛ, nɛn tundo u raa bɛɛ yoo sɔma koosia. Adama tɛ̃, nɛgira ta koo kera. U raa bɛɛ sɛɛyasia ka yii sɛnnu. Adama nɛ, som kpakiya kon ka bɛɛ sɛɛyasia. 15Nge mɛya Roboamu u yina u tɔn begii swaa daki domi Yinni Gusunɔwa u dera n kua mɛ, kpa win gari yi ka koora, ye u Yeroboamu Nɛbatin bii sɔ̃ɔwa saa Akiya Silogiin nɔɔn di. 16Ye Isireliba kpuro ba wa ma sina boko u ǹ ben gere swaa daki, yera ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, mba n sun mɔɔsinɛ bɛsɛ ka Dafidi Isain bii. Sa ǹ maa bɔnu gaa mɔ ka wi. Bɛsɛ Isireliba i de su gɔsira bɛsɛn yɛnusɔ. Wunɛ Roboamu a wunɛn bweserun wunanɔ koowo. Ma Isireli be, ba gɔsira ben yɛnusɔ. 17Ma Roboamu u kua Yudan bweseru tɔnan sunɔ. 18Saa ye sɔɔra u Adoramu gɔra Isireliban mi, wi u ra bu kpare bu ka yoo sɔma ko. Ma ba nùn kpenu kasuka ba go. Yera n dera Roboamun tii, u win tabu kɛkɛ wɔri fuuku fuuku u da Yerusalɛmuɔ. 19Nge mɛya Isireliban bwese kɛri wɔku te, ta ka Dafidin yɛnugibu karana sere ka gisɔ. 20Saa yè sɔɔ Isireliba kpuro ba nua ma Yeroboamu u wurama saa Egibitin di, yera ba mɛnna ba nùn sokusia. Ye u na, yera ba nùn kua ben sunɔ. Yudan bweseru baasi, goo sari wi u maa ka Dafidin bweseru yɔ̃ra. 21Saa yè sɔɔ Roboamu u tunuma Yerusalɛmuɔ, yera u Yudaba ka Bɛnyamɛɛba kpuro mɛnna. Ma u be sɔɔ tabu durɔ damgibu nɔrɔbun suba goobu yɛndu sari (180.000) gɔsa bu da bu Isireliban bwese kɛri wɔku te wɔri, kpa bu ban te wɔrama bu nùn wesia. 22Adama Gusunɔ u ka win sɔmɔ Semaya gari kua u nɛɛ, 23a Roboamu Salomɔɔn bii Yudaban sunɔ ka Yudaba ka Bɛnyamɛɛba kpuro sɔ̃ɔwɔ, 24a nɛɛ, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Bu ku raa da bu ka ben mɛro bisibu Isireliba tabu ko. Ben baawure u gɔsiro win yɛnuɔ, domi yeni ya nawa saa nɛ Yinni Gusunɔn min di. Ma ba Yinni Gusunɔn gere wura, ba gɔsira ba wura ben yɛnusɔ. 25Yeroboamu u wuu ge ba mɔ̀ Sikɛmu gbãraru toosi ge ga wãa Efaraimun guurun bera gia. Ma u sina mi. Yen biru u yara min di u da u Penuɛli gbãraru toosi. 26- 27Yera Yeroboamu u bwisika u nɛɛ, tɔn be, bà n daamɔ Yerusalɛmuɔ bu ka yãkuru ko Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, nɛn ban te na dii mi, ta koo ra wura Dafidin bweseru sɔɔ. Domi ben laakari ya koo wura ben yinni Roboamun mi, wi u sãa ben sunɔ. Kpa bu man go bu wa bu ka wura win mi. 28Ye Yeroboamu u bwisi bikia bikia, yera u kɛtɛn bwãarokunu yiru kua ka wura u nɛɛ, bɛɛ Isireliba na bɛɛ wasiraru waawa ka Yerusalɛmun daabu. Yen sɔ̃, bɛɛn yinni wee mini wi u bɛɛ yarama Egibitin di. 29Ma u gen teu yi Betɛliɔ, teu maa Danuɔ. 30Ma yeni ya kua yina ye ya bu sure durum sɔɔ, domi ba ra n daamɔwa Betɛliɔ ǹ kun mɛ Danuɔ ba n bwãaroku ni sãamɔ. 31Yera Yeroboamu u sãa yenu bana gungunu wɔllɔ. Yen biru u yãku kowobu gɔsa be ba kun sãa Lefin bweseru. 32Yeroboamu u tɔ̃ru bura bu ka tɔ̃ɔ bakaru ko wɔ̃ɔn suru nɔɔba itasen sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbuse sɔɔ, nge mɛ Yudaba ba ra ko. Ma u da Betɛliɔ u yɔɔwa yãku yerɔ u bwãaroku ni yãkuru koosi. Ma u yãku kowo be u gɔsa yi Betɛli mi. 33Ye tɔ̃ɔ te, ta tura te Yeroboamu u bura mi, yera Isireliba kpuro ba tɔ̃ɔ bakaru di Betɛliɔ. Ma win tii u yɔɔwa yãku yerɔ, u turare dɔ̃ɔ doke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\