Sinambu I 13

1Yera Yinni Gusunɔ u dera win sɔmɔ goo u seema saa Yudan di u na Betɛliɔ sanam mɛ Yeroboamu u turare dɔ̃ɔ dokemɔ ben yãku yerɔ. 2Ma u yãku yee te nɔɔgiru sue u nɛɛ, yãku yeru wunɛ! Yãku yeru wunɛ! A nɔɔwɔ ye Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, wee ba koo bii tɔn durɔ goo ma Dafidin bweseru sɔɔ, kpa bu nùn yĩsiru kɛ̃ Yosiasi. Wiya u koo se u ka bũu yãku kowo be yãkuru ko mi ba ra raa yãkuru ko. Kpa bu tɔmbun kukunu dɔ̃ɔ mɛni wunɛn wɔllɔ. 3Gusunɔn sɔmɔ wi, u maa nɛɛ, yãku yee teni, ta koo bɛsikirawa. Kpa ten yãku torom mu yari baama. Saa ye sɔɔ, ba koo gia ma Yinni Gusunɔwa u gari yi gerua. 4Sanam mɛ Yeroboamu u nua ye sɔmɔ wi, u yãku yee te gerusi, yera u nɔmu dɛmia u nɛɛ, i nùn mɔɔ. Adama Yeroboamun nɔmu ge u Gusunɔn sɔmɔ wi tĩi mi, ga gu, ma u kpana u gu kure. 5Yera yãku yee te, ta bɛsira, ma ten yãku torom mɛ mu wãa wɔllɔ mu pusi yam kpuro nge mɛ Yinni Gusunɔ u raa gerua saa sɔmɔ win nɔɔn di. 6Yera Yeroboamu u Gusunɔn sɔmɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Gusunɔ wunɛn Yinni kanɔ nɛn sɔ̃, kpa u de nɛn nɔmu ge, gu wurama nge mɛ ga raa sãa. Ma sɔmɔ wi, u Yinni Gusunɔ kana. Yera Yinni Gusunɔ u dera nɔmu ge, ga wurama nge mɛ ga raa sãa. 7Saa yera sina boko Yeroboamu u nɛɛ, a duuma nɛn yɛnuɔ kpa a di. Yen biru, kpa n nun kɛ̃nu wɛ̃. 8Yera Gusunɔn sɔmɔ wi, u sina boko wisa u nɛɛ, baa à n nɛɛ, kaa man wunɛn dirun arumanin bɔnu kɛ̃, na ǹ duɔ wunɛn yɛnuɔ. Na ǹ maa dĩanu ganu dimɔ. Mɛya na ǹ maa nim nɔrumɔ. 9Domi Yinni Gusunɔwa u man wooda yeni wɛ̃ u nɛɛ, n ku ra dĩanu ganu di, n ku ra nim nɔ, n ku ra maa gɔsira ka swaa ye na ka na. 10Ye u yeniba gerua u kpa, yera u swaa gaa mwa u ka sĩa. 11Saa ye sɔɔ, Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ goo u maa wãa Betɛli mi. Yera win bii tɔn durɔbu ba na, ba nùn sɔ̃ɔwa kpuro ye Gusunɔn sɔmɔ wi, u kua Betɛli mi dɔma te, ka maa gari yi u sina boko Yeroboamu sɔ̃ɔwa. 12Ye durɔ tɔkɔ wi, u nua mɛ, yera u bu bikia u nɛɛ, swaa yerà u mwa u ka sĩa. Ma bii be, ba nùn sɔ̃ɔwa swaa ye u ka sĩa. 13Yera u nɛɛ, bu win kɛtɛku gaari bɔkuo. Ye ba gu gaari bɔkua ba kpa, u gu sɔni. 14Ma u Gusunɔn sɔmɔ wi naa swĩi. Yera u nùn deema u sɔ̃, dãa bakaru garun nuurɔ u nùn bikia u nɛɛ, wuna Gusunɔn sɔmɔ wi u na saa Yudan tem di? Ma u nùn wisa u nɛɛ, oo, nɛna. 15Ma durɔ tɔkɔ wi, u nɛɛ, su wura su da nɛn yɛnuɔ su di. 16Adama sɔmɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, n ǹ koorɔ n ka nun wura n sere mam nɛɛ, kon di mi, kpa n nɔ. 17Domi Yinni Gusunɔwa u man wooda yeni wɛ̃, u nɛɛ, n ku ra di, n ku ra maa nim nɔ mi. Kpa n ku ra ka maa swaa ye wɔma ye na ka da. 18Yera durɔ tɔkɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn tii Gusunɔn sɔmɔwa nge wunɛ. Gusunɔwa u man win gɔrado gɔriama, u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ka nun gɔsiama nɛn yɛnuɔ a di mi, kpa a nɔ. N deema weesa durɔ tɔkɔ te, ta mɔ̀. 19Ma Gusunɔn sɔmɔ wi, u gɔsirama u da durɔ tɔkɔ win yɛnuɔ u di u nɔra. 20Ye ba sɔ̃ ba dimɔ, yera Yinni Gusunɔ u ka durɔ tɔkɔ te gari kua. 21Ma durɔ tɔkɔ te, ta Gusunɔn sɔmɔ wi sɔ̃ɔwa ka dam ta nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, yèn sɔ̃ a ǹ win gere mɛm nɔɔwɛ wi, wi u sãa wunɛn Yinni, 22ma a gɔsirama a di a nɔra yam mini, mi u nɛɛ, a ku di a ku maa nɔ, yen sɔ̃na tɛ̃ kaa gbi. Adama ba ǹ wunɛn goru sikumɔ wunɛn baababan sikaɔ. 23Ye Gusunɔn sɔmɔ wi, u di u kpa u nɔra, yera durɔ tɔkɔ wi, u nùn kɛtɛku gaari bɔkua. 24Ye u gu sɔni u wiɔ, yera swaa sɔɔ gbee sunɔ ga nùn sɛ̃re ga go. Ma win goru ta kpĩ swaa sɔɔ. Ma win kɛtɛku ge, ka gbee sunɔ ge, nu yɔ̃ win bɔkuɔ. 25Be ba sarɔ mi, ba goo te wa, ka gbee sunɔ ge, ga yɔ̃ goo ten bɔkuɔ. Ye ba tura wuu mi Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ te, ta wãa, ma ba ye tɔmbu sɔ̃ɔwa. 26Ye Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ te, ta nua mɛ, yera ta nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ wiya. Domi u ǹ Gusunɔn wooda mɛm nɔɔwɛ. Yen sɔ̃na u nùn gbee sunɔ kpare ga nùn sɛ̃re ga go nge mɛ u raa gerua. 27Ma durɔ tɔkɔ te, ta ten bibu sɔ̃ɔwa ta nɛɛ, i man nɛn kɛtɛku gaari bɔkuo. Ma ba gu gaari bɔkua. 28Yera u seewa u da. Ma u deema Gusunɔn sɔmɔn goo te wee ta kpĩ. Ma kɛtɛku ge, ka gbee sunɔ ge, nu yɔ̃ goo ten bɔkuɔ. Adama gbee sunɔ ge, ga ǹ goo te temɛ, ga ǹ maa kɛtɛku ge go. 29Ma durɔ wi, u goo te sua u sɔndi win kɛtɛku wɔllɔ u ka tu na win wuuɔ, u sika siki wɔru ge u raa gba win tiin sɔ̃n mi, u ten gɔɔ swĩ. 30Ye ba goo te sikua ba kpa, ma ba gɔɔ wuri kua ba nɛɛ, wanyo, wanyo, nɛn kĩnasi! 31Ye ba yeniba kpuro kua ba kpa, yera Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ wi, u win bibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nà n gu, i man sikuo mi ba Gusunɔn sɔmɔ wi sikua, kpa nɛn kukunu nu n kpĩ wiginun bɔkuɔ. 32Domi gari yi u gerua Betɛlin sɔ̃, ka maa bũu tura ni ba bana Samarin wuu marosɔn sɔ̃, yi koo koorawa kam kam. 33Baa mɛ ba Yeroboamu kirɔ kua, ka mɛ, u ǹ win gɔ̃ru gɔsie. U maa kpam bũu yãku kowobu gɔsawa win tɔmbu sɔɔ, be ba yen kĩru mɔ. 34Yera ya Yeroboamun yɛnugibu durum koosia. Yen sɔ̃na Gusunɔ u win bweseru kpeerasia tem mɛ kpuro sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\