Sinambu I 14

1Saa ye sɔɔra Abia Yeroboamun bii u bara. 2Ma Yeroboamu u win kurɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun kanamɔ, a seewo a tii gɔsia kpa bu ku raa gia ma a sãawa nɛn kurɔ kpa a da Siloɔ, a Gusunɔn sɔmɔ Akiya deema, domi wiya u man sɔ̃ɔwa ma nɛna kon ko tɔn benin sina boko. 3Yen sɔ̃, a pɛ̃ɛ suo wasi wɔkuru ka kiranu ganu, ka tim bwãaru, kpa a ka nùn daawa kpa a nùn bikia ye ya koo bɛsɛn bii wi deema. 4Ma kurɔ wi, u kua nge mɛ. U seewa u da Siloɔ u Gusunɔn sɔmɔ Akiya deema win dirɔ. N deema Akiyan nɔni dam dwiiya tɔkɔrun sɔ̃. U ku ra maa yam wa. 5Yinni Gusunɔ u Akiya sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee Yeroboamun kurɔ u wee u ka bikiaru ko wunɛn mi, yèn sɔ̃ win bii u barɔ. Ù n tunuma wunɛn mi, a nùn sɔ̃ɔwɔ mɛni ka mɛni. Domi u koo tii gɔsiawa nge goo. 6Ye kurɔ wi, u tunuma, yera Akiya u win naasun damu nua win dii kɔnnɔwɔ. Ma u nɛɛ, a duuma Yeroboamun kurɔ. Mban sɔ̃na a tii gɔsiamɔ nge goo. Wee Gusunɔ u man yiire n nun labaari kɔ̃sa yeni sɔ̃. 7Yen sɔ̃, a doo a Yeroboamu sɔ̃ a nɛɛ, amɛniwa Gusunɔ Isireliban Yinni u gerua. U nɛɛ, wee wiya u nùn gɔsa Isireliban suunu sɔɔ ma u nùn kua ben kparo. 8U ban ten sukum mwa saa Dafidin bweserun min di u nùn wɛ̃. Adama wee u ǹ kue nge win bɔ̃ɔ Dafidi wi u win woodaba mɛm nɔɔwa u nùn sãwa ka win gɔ̃ru kpuro. Ma u sĩa dee dee win wuswaaɔ. 9Wee, wi Yeroboamu u kɔ̃sa kua n kere tɔn be ba nùn gbiiye. Domi u dera ba bũnu sãwa. Ma u bwãarokunu kua ka sisu u ka wi, Gusunɔn mɔru seeya. Ma u nùn biru kisi. 10Yen sɔ̃na u koo de kɔ̃sa yu du win yɛnuɔ. U koo win yɛnugibu kpuro go, bibu ka yobu, ba ǹ goo derimɔ. U koo bwese te kpuro gowa mam mam. 11Wi u gu wuuɔ bɔ̃na nu koo yɛ̃ron goru tem. Wi u maa gu yakasɔ gunɔsa su koo maa win goru di. 12Tɛ̃ wunɛ win kurɔ a seewo a da yɛnuɔ. Adama à n wuu duɔ fia, bii wi, u ko n maa gbimɔwa. 13Isireliba ba koo nùn sike kpa bu win gɔɔ wooru sina. Wi turowa ba koo sike Yeroboamun bwese te sɔɔ. Domi wi turo wiya u Gusunɔ Isireliban Yinni wɛ̃re. 14Yen biru Yinni Gusunɔ u koo sina boko kpao swĩi Isireliɔ, kpa u Yeroboamun bwese te kpuro go. Ye wee, ya mam tunuma kɔ. 15Mɛya Yinni Gusunɔ u koo maa Isireliba nɔni sɔ̃, kpa ba n sãa nge kaba te ta bãarimɔ nim sɔɔ. U koo bu yara tem gem mɛn di, mɛ u ben baababa wɛ̃. Kpa u bu yarinasia sere Efaratin daarun guru giɔ. Domi ba win mɔru seeya ba bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten bwãarokunu kua. 16U koo bu biru kisi Yeroboamun durum ye u kuan sɔ̃, ka ye u maa dera win tɔmba kuan sɔ̃. 17Yen biru Yeroboamun kurɔ wi, u seewa u doona. Ye u tura yɛnuɔ Tirisaɔ, u win dii kɔnnɔ nɔɔ sɔndi, yera win bii aluwaasi wi, u n gbimɔ. 18Yera ba nùn sikua. Ma Isireliba kpuro ba win gɔɔ wooru sina nge mɛ Yinni Gusunɔ u raa gerua, saa win sɔmɔ Akiyan nɔɔn di. 19Taa bi Yeroboamu u kua win bandu sɔɔ, ka nge mɛ u tɔmbu kpara, ye kpuron gari yorua Isireliban sinambun faagin tireru sɔɔ. 20Wɔ̃ɔ yɛnda yiruwa u kua bandu sɔɔ. Yen biru u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua win baababan sikaɔ. Yera win bii Nadabu u gɔna kɔsire kua. 21Salomɔɔn bii Roboamu u bandu di Yudaɔ. Win mɛron yĩsira Naama. U sãawa Amɔnigii. Roboamu wi, u mɔwa wɔ̃ɔ weeru ka tia u sere ban te di. Ma u kua wɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbu ka yiru ban te sɔɔ Yerusalɛmuɔ. N deema wuu gera Yinni Gusunɔ u gɔsa Isireliban wusu kpuro sɔɔ, u win yĩsiru doke. 22Roboamun waati ye sɔɔ, Yudaba ba kɔ̃sa kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ, ma ba win mɔru seeya ya kere ye u raa ka ben baababa kua. 23Domi ben tii ba bũu turanu bana, ma ba maa bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten bwãarokunu kua ba yi gungunu wɔllɔ ka mi dãa koo bakanu wãa. 24Ba maa kurɔbu ka durɔbu gɔsa sakararun sɔ̃ ba ka bwese ni Yinni Gusunɔ u nɛɛ bu kpeerasian sãanu saarimɔ. 25Roboamun bandun wɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔra Sisaki Egibitin sina boko u na u Yerusalɛmu tabu wɔri. 26Ma u Yinni Gusunɔn sãa yerun dukia gura sere ka be Yudaban sina kpaarugia kpuro. U maa tɛrɛ ni sua, ni Salomɔɔ u kua ka wura. 27Yera Roboamu u dera ba nin kpaanu kua ka sii gandu. Ma u dera sina bokon tiin kɔ̃sobu ba nu kɔ̃su. 28Sina boko ù n dɔɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, win kirukuba ba ra tɛrɛ ni suewa ba n nùn gbiiye. Bà n gɔsirama kpa bu nu yi ben diaɔ. 29Ye Roboamu u kuan sukum mu yorua Yudaban sinambun faagin tireru sɔɔ. 30Win waati ye sɔɔ, tabu ra n wãawa wi ka Yeroboamun baa sɔɔ. Yeniban biru Roboamu u kpuna u gu. 31Ma ba nùn sika win baababan sikaɔ Dafidin wuuɔ. Win mɛron yĩsira Naama, Amɔnigii. Win biru, win bii Abiyamuwa u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\