Sinambu I 18

1Yeniban biru, gbebu ten wɔ̃ɔ itase sɔɔ, Yinni Gusunɔ u Eli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo, Akabu u nun wa domi kon de gura yu nɛ. 2Saa ye, gɔ̃ɔra dam mɔ Samariɔ. Ma Eli u seewa u dɔɔ Akabun mi. 3N deema saa ye sɔɔra Akabu u Abudiasi sokusia, wi u sãa win sina kpaarun sɔm kowobun wirugii. 4Saa yè sɔɔ Yesabɛli u Yinni Gusunɔn sɔmɔbu goomɔ, yera Abudiasi wi, u ben wunɔbu (100) sua u bɔnu kua weeraakuukuubu u berua kpee wɔru sɔɔ. Miya u ra n ka bu dĩanu ka nim daawammɛ. 5Ye u tunuma Akabun mi, Akabu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de su da su mɛɛri nge sa ko yaka bekusu wa mi bwii ka daru koki yi wãa kpa bɛsɛn yooyoosu ka dumi ka kɛtɛkunu nu wa nu di. Kpa bɛsɛn sabenun gɔɔ u ka saka nɛra. 6Ma Akabu ka Abudiasi, ba yam mi bɔnu kua, ba yaka bekusu kaso wɔri. Ben baawure u win swaa mwa. 7Ye Abudiasi u swaa mɔ̀ u dɔɔ, yera u ka Eli yinna. Ma u nùn tuba. Yera u yiira u wuswaa tem girari u nɛɛ, wuna mini, nɛn yinni Eli? 8Yera Eli u nùn wisa u nɛɛ, nɛna mi. A doo a wunɛn yinni Akabu sɔ̃ ma a man wa. 9Ma Abudiasi u nɛɛ, toraru mba na tora yinni, a ka kĩ a man Akabu nɔmu sɔndia u man go. 10Ka Gusunɔ wunɛn Yinnin wãaru, bweseru garu sari tèn mi nɛn yinni kun gɔre bu nun kasuma. Bwese te, tà n nɛɛ, ta ǹ nun wa mi, u ra bu bɔ̃rusiewa kpa u n ka yɛ̃ ma geema a ǹ wãa mi. 11Miya a nɛɛ, n seewo n da tɛ̃ n nɛɛ, na nun wa? 12Nà n doona kpa Gusunɔn Hunde u nun sua u ka da mi na ǹ yɛ̃. Saa ye sɔɔ, nà n Akabu sɔ̃ɔwa na nun wa kpa u na u nun bia, a n yɛ̃ ma u koo man gowa. N deema na Gusunɔ nasiewa saa nɛn piiburun di. 13Yinni, ba ǹ nun sɔ̃ɔwa ye na kua ye Yesabɛli u Yinni Gusunɔn sɔmɔbu goomɔ? Sɔmɔbu wunɔbuwa (100) na berua. Na bu bɔnu kua weeraakuukuubu. Na dera ba dua kpee wɔrusu sɔɔ. Miya na ra ka bu dĩanu ka nim daawe. 14Yera a nɛɛ, n doo tɛ̃ n nɛn yinni sɔ̃ n nɛɛ, wunɛ Eli a wãa mini. U ǹ koo man go? 15Adama Eli u nùn wisa u nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔ dam kpurogii wi na sãamɔn wãaru kon da n yɔ̃ra Akabun wuswaaɔ gisɔ. 16Yera Abudiasi u da u ka Akabu yinna ma u nùn sɔ̃ɔwa kpuro ye u wa. Ma Akabu u Eli sennɔ da. 17Saa ye u Eli wɛndɛ kua, yera u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wuna mi, wunɛ wi a nɔni swãa teni doke bɛsɛ Isireliban temɔ? 18Eli u nùn wisa u nɛɛ, n ǹ nɛ na nɔni swãaru doke tem mɛ sɔɔ. Wuna. Domi wunɛ ka wunɛn tundon yɛnugibu, bɛɛya i Yinni Gusunɔn woodaba deri, ma i da i bũu wi ba sokumɔ Baali sãamɔ. 19Yen sɔ̃ tɛ̃, a de Isireliba bu mɛnnama guu te ba mɔ̀ Kaamɛliɔ ka sere bũu wi ba sokumɔ Baalin yãku kowobu tɔnu nɛɛru ka weeraakuru (450) ka maa bũu wi ba sokumɔ Asitaaten yãku kowobu tɔnu nɛɛru (400) be ba ra mɛnnɛ bu di sannu ka Yesabɛli. 20Yera Akabu u gɔra ba Isireliba mɛnna ka bũu yãku kowo be, guu te ba mɔ̀ Kaamɛliɔ. 21Ma Eli u bu susi u nɛɛ, domma i ko i bɛɛn gɔ̃rusu yiru deri. Ǹ n Yinni Gusunɔn na u sãa kpuron Yinni, i nùn sãawɔ. Ǹ n maa Baalin na, i nùn sãawɔ. Adama tɔn be, ba ǹ nùn gãanu ganu wisa. 22Ma u maa bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee tɛ̃, nɛ turowa na tie Yinni Gusunɔn sɔmɔbu sɔɔ. Adama be, be ba sãa Baalin yãku kowobu, ba sãawa tɔnu nɛɛru ka weeraakuru (450). 23Yen sɔ̃ tɛ̃, bu sun naa kinɛnu yiru wɛ̃ɛma. Kpa Baalin yãku kowo be, bu teeru sua bu ten yaa muriri bu sɔndi dãa gbebi wɔllɔ bu ku dɔ̃ɔ doke. Kpa nɛ n maa teeru sua n ko mɛ. 24Yen biru kpa bu ben bũnu soku, kpa n maa Yinni Gusunɔ soku kpa su wa wìn Yinni u koo wisi u dɔ̃ɔ doke dãa ye sɔɔ. Ma tɔn be kpuro, ba nɛɛ, too, ya wã. 25Ma Eli u yãku kowo be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i gbio i bɛɛn naa kinɛru sua i go, domi bɛɛya i dabiru bo, kpa i bɛɛn bũu soku. Adama i ku ra dɔ̃ɔ doke dãa ye sɔɔ ka bɛɛn tii. 26Ma ba naa kinɛ te ba bu wɛ̃ mi go. Yera ba bũu wi soka saa bururun di sere sɔ̃ɔ u ka na wiru wɔllɔ. Ba mɔ̀, Baali, a sun wurario! Ma ba yaamɔ ba ka ben yãku yerun tura te sikerenamɔ. Adama ba ǹ nɔɔ gagu nua. Ba ǹ maa wisibu gabu wa. 27Sɔ̃ɔ wii wɔɔ te, yera den Eli u bu yaakoru mɔ̀, u mɔ̀, i gbãro ka dam, domi u sãawa bɛɛn bũu. Sɔrɔkudo u gãanu bwisikumɔwa, ǹ kun mɛ, u gãanu mɔ̀wa ni nu nùn nɛni ǹ kun mɛ u gam dawa, ǹ kun mɛ, u do! Yen sɔ̃, i gbãro kpa u dom yanda. 28Ma ba gbãsuka tãa tãa ba seewa ba tii takobi ka yaasi sɔkirimɔ nge mɛ ben komaru. Ma yɛm mu kokumɔ saa ben wasin di. 29Ye sɔ̃ɔ u kɛlla, yera ba maa sãaru wɔri ka dam, sere yokan yãkurun saa ya ka tura. Adama ba ǹ bũu goon nɔɔ nua, ba ǹ maa wisibu gabu nua, ǹ kun mɛ gãa ni nu koo tɔmbun laakari seeya. 30Ye Eli u tɔn be kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i susima nɛn gee, ma be kpuro ba susi win mi. Yera u Yinni Gusunɔn yãku yerun tura te ba raa sanka mi sɔnwa. 31Ma u kpenu wɔkura yiru sua nge mɛ Yakɔbun bibun geera nɛ. Yakɔbu wiya Yinni Gusunɔ u maa yĩsiru kã Isireli. 32Kpee niya Eli u ka yãku yee te kua ma u wɔru gba u ka tu sikerena. Wɔru ge, ga koo nim kotosu yirun saka mwa. 33Ma u dãa gbebi yorua tura ten wɔllɔ u naa kinɛ te go, u ten yaa murura u sɔndi dãa yen wɔllɔ. 34Yen biru u nɛɛ, bu kotosu nnɛ nim yibio bu wisi yãku yaa ye ka dãa yen wɔllɔ. Ma ba kua mɛ. Ma u maa nɛɛ, bu wureo bu nim mɛ wisi. Ma ba kua mɛ. U maa nɛɛ, bu wureo bu wisi nɔn itase. Ma ba kua mɛ. 35Ma nim mɛ, ku kokumɔ tura ten min di, sere mu wɔru ge ga ka tu sikerenɛ mi yiba. 36Ye yokan yãkurun saa ya tura, yera Gusunɔn sɔmɔ Eli u susi yãku tura ten mi, u nɛɛ, Gusunɔ, Aburahamu ka Isaki ka Yakɔbun Yinni, a de bu gia gisɔ ma wuna a sãa Gusunɔ Isireliɔ, ma na maa sãa wunɛn bɔ̃ɔ. Kpa ba n yɛ̃ ma gãa ni na kua, wunɛn min diya nu koora. 37A man wisio Yinni Gusunɔ, a man wisio, kpa tɔn be, bu gia ma wuna a sãa kpuron Yinni, wuna kaa de bu ben gɔ̃ru gɔsie wunɛn mi. 38Yera Yinni Gusunɔ u dera dɔ̃ɔ u sarama u yãku yee te wɔri. Yaa ye, ka dãa ye, ka kpee ni, ye kpurowa ya dɔ̃ɔ mwaara sere ka temɔ. Ma wɔru gen nim mɛ, mu gbera. 39Saa ye tɔn be, ba wa mɛ, yera ba yiira ba wuswaa tem girari ba nɛɛ, Yinni Gusunɔwa u sãa kpuron Yinni. 40Ma Eli u nɛɛ, ǹ n mɛn na, bu bũu wi ba mɔ̀ Baalin yãku kowo be mwɛɛrima, bu ku raa de ben goo u kisira. Yera ba bu mwɛɛra. Eli u dera ba ka bu da Kisionin daarɔ. Miya u bu sakira. 41Yen biru Eli u Akabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo a di kpa a nɔ. Domi gbãra bi a nɔɔmɔ mini, gura ya wee mi. 42Ma Akabu u doona u ka di kpa u nɔ. Adama Eli u da guu ten wii kpiirɔ. Miya u yiira u win wiru bɛri win dũan baa sɔɔ. 43Ma u win bɔ̃ɔ aluwaasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a yɔɔma kpa a mɛɛri nim wɔ̃kun bera gia. Yera aluwaasi wi, u yɔɔwa u mɛɛra u nɛɛ, na ǹ gãanu ganu wa. Ma Eli u nùn daasia mɛ sere nɔn nɔɔba yiru. 44Ye u mɛɛra nɔn nɔɔba yiruse, yera u nɛɛ, guru wii wuro piibu gagu wee ga seema nim wɔ̃kun di, ga ka tɔnun nɔm tararu nɛ. Yera Eli u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ǹ n mɛn na, a saro a da a Akabu sɔ̃ u win tabu kɛkɛ ye dumi gawe sɔɔru ko u da yɛnuɔ fuuku kpa gura yu ku raa nùn yɔ̃rasia. 45Ye n sosi fiiko wɔlla tĩra guru wirun saabu. Ma woo ga seewa, gura ya tunuma ka dam. Yera Akabu u win tabu kɛkɛ ye wɔri u da Yisirɛɛliɔ. 46N deema Yinni Gusunɔn dam mu wãa ka Eli. Yera u kpaka sɛ̃ka pɔraɔ, ma u duka wuka u Akabu gbiiri, u gbia u tura Yisirɛɛli mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\