Sinambu I 19

1Ye Akabu u tura yɛnuɔ u win kurɔ Yesabɛli sɔ̃ɔwa ye Eli u kua kpuro ka nge mɛ u bũu wi ba mɔ̀ Baalin yãku kowo be kpuro go ka takobi. 2Ma Yesabɛli u Eli sɔmɔ gɔria u nɛɛ, ma na kun nun go sia amadaare nge mɛ a tɔn ben baawure go, bũnu nu man kua nge mɛ nu kĩ. 3Ye Eli u nua mɛ, yera u duka sua u ka win hunde bere. Ma u tura Beri Sebaɔ Yudan temɔ. Miya u win bɔ̃ɔ aluwaasi deri. 4Ma win tii u sanum so tɔ̃ɔ giriru, u da u wãa gbaburɔ u sɔ̃ dãru garun nuurɔ, ma u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ya den tura mɛ, a nɛn hunde suo. Domi na ǹ nɛn baababa gea kere. 5Ma u kpuna u dweeya dãa ten nuurɔ. Yera Gusunɔn gɔrado goo u na u nùn baba u nɛɛ, a seewo a di. 6Ma Eli u seewa u deema kiraru wee win wirun bɔkuɔ kpee sundu garun wɔllɔ, ka nim bwãaru. Yera u di u nɔra. Ma u wure u kpuna. 7Yinni Gusunɔn gɔrado wi, u kpam wurama u nùn baba u nɛɛ, a seewo a di, domi gbabu te ta nun tie, ta dɛ̃u. 8Ma u seewa u di u nɔra. U dam wa u ka sanum wɔri. U sĩa sɔ̃ɔ sɔɔ weeru ka wɔ̃kuru weeru. Ma u tura Yinni Gusunɔn guurɔ, te ba mɔ̀ Horɛbu. 9Guu ten kpee wɔru sɔɔra Eli u da u kpuna wɔ̃kuru, yera Yinni Gusunɔ u nùn bikia u nɛɛ, mba a mɔ̀ mini. 10Ma u nùn wisa u nɛɛ, wunɛ wɔllu ka tem Yinniwa na sannammɛ, domi Isireliba ba wunɛn woodaba deri ma ba wunɛn yãku yɛnu kɔsuka. Mɛya ba wunɛn sɔmɔbu go go ka takobi. Nɛ turowa na tie. Yera ba maa man kasu bu hunde wuna. 11Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a yarima kpa a yɔ̃ra guu ten wɔllɔ kpa n na n sara wunɛn wuswaaɔ. Ma u yarima. Yera woo bɔkɔ ga na ga guu te bɛsuka. Adama Yinni Gusunɔ u ǹ wãa woo ge sɔɔ. Ma tem mu yĩira. Adama Yinni Gusunɔ u ǹ wãa yĩiri bi sɔɔ. 12Ma dɔ̃ɔ u maa na. Mɛya Yinni Gusunɔ kun wãa dɔ̃ɔ wi sɔɔ. Yen biru damu piibu gaga maa na ge ga nɔɔbu do. 13Ye Eli u damu ge nua, yera u win kumbooro wiru wukiri, u yarima kpee wɔru gen min di, u yɔ̃ra gen nɔɔwɔ. Ma u maa nɔɔ gagu nua ga nùn bikia ga nɛɛ, mba a mɔ̀ mini, Eli. 14Eli u wisa u nɛɛ, wunɛ wɔllu ka tem Yinniwa na sannammɛ domi Isireliba ba wunɛn woodaba deri, ma ba wunɛn yãku yenu kɔsuka. Mɛya ba maa wunɛn sɔmɔbu go ka takobi. Nɛ turowa na tie. Yera ba maa man kasu bu hunde wuna. 15Ma Yinni Gusunɔ u nùn wisa u nɛɛ, a gɔsiro a gbaburun swaa mwa kpa a da Damasiɔ. À n tura mi, a Hasaɛli bandun gum tãreo u ko Sirin sunɔ. 16Kpa a maa Yehu Nimusin bii bandun gum tãre u ko Isireliban sunɔ. Kpa a Abɛli Mɛholagii wi ba mɔ̀ Safatin bii Elisee gum tãre u ko Gusunɔn sɔmɔ wunɛn kɔsire. 17Kon de Hasaɛli u tɔn be go ka takobi. Ben wi u kisira win nɔman di, Yehuwa u koo yɛ̃ro go. Wi u maa kisira Yehun nɔman di, kpa Gusunɔn sɔmɔ Elisee u nùn go. 18Adama kon tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔba yiru (7.000) deri Isireliba sɔɔ, be ba kun yiirare bũu wi ba mɔ̀ Baalin nuurɔ bu nùn sã. 19Yen biru Eli u seewa u doona min di. Ma u da u Elisee Safatin bii deema u kɔrɔ mɔ̀ win gberɔ. N deema naa wuku yɛnda nnɛwa u mɔ. Win tii u ka yen yiru sɔmburu mɔ̀. Ma Eli u nùn susi mi u sɔmburu mɔ̀, u win kumbooro pota u nùn kare u ka nùn sɔ̃ɔsi ma wiya u koo ko win kɔsire. 20Yera Elisee u win nɛɛ yi deri u Eli duka swĩi biruɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de n da n nɛn tundo ka nɛn mɛro nɔɔ kana kpa n wurama n nun swĩi. Eli u nùn wisa u nɛɛ, a doo, adama a n yaaye ye na nun kua. 21Ye Elisee u gɔsirama Elin min di, yera u na u win nɛɛ yin yiru sua u go u ka yãkuru kua. Ma u yin sugun dãa sua u ka yen yaa yikua, u tɔmbu wɛ̃ ba tema. Yen biru u seewa u da u Eli swĩi u kua win bɔ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\