Sinambu I 2

1Ye Dafidi u gɔɔ turuku kua, yera u win bii Salomɔɔ wooda yeniba wɛ̃ u nɛɛ, 2wee, na dɔɔ mi baawure u koo da. Adama wunɛ a de a n wɔrugɔru mɔ, a n tororu sɔ̃. 3A Yinni Gusunɔn gere mɛm nɔɔwɔ, kpa a n sĩimɔ win swɛɛ sɔɔ, kpa a n win woodaba swĩi nge mɛ ba yorua Mɔwisin tireru sɔɔ. À n kua mɛ, ye a mɔ̀ kpuro, ya koo koorawa. 4Kpa Yinni Gusunɔ u win nɔɔ mwɛɛru yibia te u man kua u nɛɛ, nɛn bibu bà n sĩimɔ gem sɔɔ ka ben gɔ̃ru kpuro ka ben bwisikunu kpuro, na ǹ kon bia wi u koo ko nɛn kɔsire Isireliban bandu sɔɔ. 5Yen biru Dafidi u maa nɛɛ, a n yɛ̃ ye Yoabu Seruyan bii u man kua. Domi u Isireliban tabu sinambu yiru beni, Abinɛɛ, Nɛrin bii ka Amasa Yetɛɛn bii go, u ben yɛm yari bɔri yɛndun saa sɔɔ. Ma u mu tɛɛni win kpakaɔ, ka maa win baranɔ. 6Yen sɔ̃, a koowo mɛ̀n nɔɔ wunɛn bwisi yi nɛ. A ku ra de u seri burura u sere gbi. 7Adama a Baasilai Galadigiin bibu durom kuo. A de ba n da di ka be ba dimɔ wunɛn dii yerɔ sannu. Domi beya ba na ba man somi sanam mɛ na kpikiru sua wunɛn mɔɔ Abusalɔmun sɔ̃. 8A maa Simɛi Geran bii Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ yaayo. U na Bahurimun di, u man wɔm kɔ̃sunu wɔnwa dɔma te na kpikiru dɔɔ Mahanaimuɔ. Adama ye na wee, u man sennɔ na Yuudɛnin daarɔ. Ma na bɔ̃rua ka Yinni Gusunɔn yĩsiru na nɛɛ, nɛn takobi kun maa nùn goomɔ. 9Adama tɛ̃, a ku de u kun sɛɛyasiabu wa. A bwisi mɔ, wuna a yɛ̃ mɛ kaa nùn kua. A de u ka hunde tumaru gbi. 10Yen biru Dafidi u kpuna u gu u win baababa naamwɛ. Ma ba nùn sika win wuu Yerusalɛmuɔ ge ba maa sokumɔ Dafidin wuu. 11Dafidi u kuawa wɔ̃ɔ weeru bandu sɔɔ. Gbiikaa u kua wɔ̃ɔ nɔɔba yiru Heboroniɔ. Yen biruwa u kua wɔ̃ɔ tɛna ka ita Yerusalɛmuɔ. 12Saa ye sɔɔra Salomɔɔ u da u sina win tundon sina gɔna wɔllɔ. Ma ba win ban te dam sire gem gem. 13Adoniya Hagitin bii u na Salomɔɔn mɛro Bati Seban mi, ma Bati Seba u nùn bikia u nɛɛ, n ka sere do? Ma u nùn wisa u nɛɛ, n do gbãa gbãa. 14Adama gari gɛɛ wãa yi na kĩ n nun sɔ̃. Ma kurɔ wi, u nɛɛ, a geruo mɛ. 15Yera Adoniya u nɛɛ, a yɛ̃ ma nɛna na raa ban te mɔ. Nɛna Isireliba kpuro ba yĩiyɔ n tu di. Adama wee ta wura nɛn wɔnɔn mi. Domi Yinni Gusunɔwa u nùn tu wɛ̃. 16Tɛ̃, gãa teena na kĩ n nun bikia. Yen sɔ̃, a ku man nu yinari. Ma kurɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a geruo. 17Ma Adoniya u nɛɛ, na nun kanamɔ, a doo a man Salomɔɔ sɔ̃ɔwa u be man Abisagi Sunɛmugii kɛ̃ kurɔ. U ǹ nun ye yinarimɔ. 18Ma Bati Seba u nɛɛ, to, kon da n nùn sɔ̃. 19Yera Bati Seba u da Salomɔɔn mi, u ka nùn Adoniyan gari yi sɔ̃. Ye sina boko u win mɛro wa u wee, yera u seewa u nùn sennɔ da. U yiira win wuswaaɔ. Ma u seewa u da u sina win sina kitarɔ. Ma u dera ba ka win mɛro kitaru garu naawa u sina win nɔm geuɔ. 20Ye u sina u kpa, yera u sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gãanu gana na ka na, na kĩ n nun kana. Yen sɔ̃, a ku man nu yinari. Ma Salomɔɔ u nɛɛ, a geruo na ǹ nun yinarimɔ. 21Ma Bati Seba u nɛɛ, a de bu Abisagi Sunɛmugii wunɛn mɔɔ Adoniya wɛ̃ kurɔ. 22Yera Salomɔɔ u nùn wisa u nɛɛ, a ku ra yande nɛɛ, n nùn bandu wɛ̃ɛyɔ? Domi u sãawa nɛn mɔɔ. Win tɔmba maa yãku kowo Abiataa ka Yoabu Seruyan bii. 23Ma Salomɔɔ u bɔ̃rua u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u man kua nge mɛ u kĩ, ma na kun Adoniya go win gari yinin sɔ̃. 24Yinni Gusunɔ wiya, u man dam kã ma u man sinasia nɛn tundo Dafidin sina gɔnaɔ, ma u man ban te wɛ̃ ka nɛn bibun bweserɔ nge mɛ u nɔɔ mwɛɛru kua. Sere ka win wãaru, kon dewa bu Adoniya go gisɔ. 25Ma Salomɔɔ wi, u Bɛnaya Yehoyadan bii gɔra u da u Adoniya go. Ma u da u nùn go. 26Yen biruwa Salomɔɔ u yãku kowo Abiataa sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo wunɛn temɔ Anatɔtuɔ. Domi gɔɔwa a ka weenɛ. Adama na ǹ gina nun goomɔ yèn sɔ̃ wuna a kua yãku kowo nɛn tundo Dafidin waati sɔɔ. Mɛya a maa ka nùn win nɔni swãaru kpuro bɔnu kua. 27Nge mɛya Salomɔɔ u ka Abiataa gira yãku kowo sɔmburun di. Ma Yinni Gusunɔn gari yi u raa gerua Elin yɛnun sɔ̃ Siloɔ yi koora. 28Sanam mɛ Yoabu u nua ye ya Adoniya ka Abiataa deema, yera u duka sua u da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, u yãku yerun kãanu nɛnua u ka bɔ̃rua. Domi Adoniyawa u ka yɔ̃. Adama u ǹ daa ka Abusalɔmu yɔ̃re. 29Ma ba da ba Salomɔɔ sɔ̃ɔwa ma Yoabu u duka sua u na u wãa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ u yãku yerun turarun kãanu nɛni. Saa yera Salomɔɔ u Bɛnaya Yehoyadan bii sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u doo u nùn go. 30Ye Bɛnaya u tura sãa yee ten mi, yera u Yoabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sina boko u nɛɛ, a yarima. Adama Yoabu u nɛɛ, aawo, miniwa kon gbi. Ma Bɛnaya u gɔsira u wura Salomɔɔn mi, u nɛɛ, amɛni ka amɛniwa Yoabu u gerua. 31Sina boko u nɛɛ, a koowo nge mɛ u gerua. A nùn sɛ̃reo mi, a go, kpa a nùn yara min di a da a sike. Nge mɛya kaa nɛ ka nɛn bweseru yara tɔmbu yiru ben yɛm di, mɛ Yoabu u yari. Domi ba ǹ kɔ̃sa gaa kue. 32Tɔn beya Abinɛɛ, Nɛrin bii, Isireliban tabu sunɔ, ka maa Amasa Yetɛɛn bii, Yudaban tabu sunɔ. Ba nùn gem ka bɛɛrɛ kere, ma u bu go ka takobi nɛn tundo Dafidi u ǹ ka baaru. Yen sɔ̃, Gusunɔ u de win yɛm mu wɔri win tii sɔɔ. 33Ben yɛm mu ko n wãawa Yoabu ka win bibun bweserɔ sere ka baadommaɔ. Adama Yinni Gusunɔ u koo de bɔri yɛndu ta n wãa Dafidi ka win bibun bweserɔ ka maa win bibun bandu sɔɔ sere ka baadommaɔ. 34Yera Bɛnaya u da u Yoabu sɛ̃re u go. Ma ba nùn sikua win gberu kpaanɛɔ. 35Ma sina boko u Bɛnaya kua tabu sunɔ Yoabun kɔsire. Mɛya u maa Sadɔku kua yãku kowo Abiataan kɔsire. 36Yen biru sina boko u gɔra bu da bu Simɛi sokuma. Ye u na, yera sina boko u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn tiin yɛnu baniɔ Yerusalɛmuɔ. Kpa a n wãa ge sɔɔ, a ku yari min di. 37Dɔma te a yara min di, ma a Sedoronin wɔwa tɔbura na kon dewa bu nun go. Saa ye sɔɔ, wuna a tii go. 38Ma Simɛi u nɛɛ, ya wã yinni. Kon ko ye a gerua. Ma u da u wãa Yerusalɛmu mi, n ka tɛ. 39Wɔ̃ɔ itan biru yera win yobu yiru gabu ba duka yakura ba da ba wãa Akisi, Maakan biin mi, wi u sãa Gatin sunɔ. Yera ba na ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee, wunɛn yobu ba wãa Gatiɔ. 40Yera Simɛi u seewa u win kɛtɛku gaari bɔkua u da Gatiɔ Akisin mi, u yoo be mwaama. 41Yera ba da ba Salomɔɔ sɔ̃ɔwa ma Simɛi u yara Yerusalɛmun di u da Gatiɔ. Adama u wurama kɔ. 42Sina boko u gɔra u nɛɛ, bu nùn sokuma. Ye u na, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na ǹ daa nun bɔ̃rusie ka Yinni Gusunɔn yĩsiru na nɛɛ, a n yɛ̃ dɔma te a yara Yerusalɛmun di, kaa gbiwa? A ǹ wisa a nɛɛ, ya wã, a nua? 43Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na a ǹ nɔɔ mwɛɛ te yibie te a kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Mban sɔ̃na a ǹ gari yi mɛm nɔɔwɛ yi na nun sɔ̃ɔwa mi. 44Tɛ̃ a yaaye kɔ̃sa ye a nɛn tundo Dafidi kua? Yinni Gusunɔwa u koo nun ye kɔsie. 45Adama nɛ, sina boko Salomɔɔ, Yinni Gusunɔ u koo man domaru kua. Kpa u nɛn tundo Dafidin ban te na dii mini tãsisia sere ka baadommaɔ. 46Yen biru sina boko u Bɛnaya Yehoyadan bii wooda wɛ̃, u nɛɛ, u doo u Simɛi go. Ma u yara u da u nùn go. Yeniban biruwa Salomɔɔn banda dam kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\