Sinambu I 20

1Bɛni Hadadi Sirin sina boko u win tabu kowobu kpuro mɛnna, ka dumi ka tabu kɛkɛ be dumi gawe. Ma sinambu tɛna ka yiru ba nùn somiru na. Ma u da u Samari wɔri ba ye tarusi. 2Yera u Akabu Isireliban sina boko sɔmɔbu gɔria u nɛɛ, 3bu nùn sɔ̃ ma win wura ka win sii gee si u mɔ kpuro ya kua wi Bɛni Hadadigia. Mɛya maa win kurɔbu ka win bii be ba buram bo, ba kua wi Bɛni Hadadigibu. 4Ma Isireliban sina boko u nɛɛ, i doo i bɛɛn yinni sɔ̃ ma na wura na n sãa wigii ka nɛn ye na mɔ kpuro nge mɛ win tii u gerua. 5Yeniban biruwa sɔmɔ be, ba wurama Akabun mi, ba nɛɛ, wee Bɛni Hadadi u raa nun gɔriama a nùn sii geesu ka wura ka wunɛn kurɔbu ka bibu wɛ̃ɛma. 6Yen sɔ̃, sia amadaare u koo win sɔm kowobu gɔrima bu wunɛn diru bũuri ka wunɛn bwãabuginu, kpa bu mɛɛri ye ya sãa gãa bakanu wunɛn nɔni sɔɔ bu sua. 7Ye Akabu Isireliban sina boko u ye kpuro nua, yera u Isireliban guro gurobu mɛnna u nɛɛ, i ǹ wa ma durɔ wi, u bɛsɛn kɔ̃sa kasuwa. Domi u raa gɔrima n nùn nɛn kurɔbu ka bibu ka sii geesu ka wura wɛ̃ɛma. Ma na ǹ yen gaa yinɛ. 8Ma Isireliban guro guro be, ba nɛɛ, a ku nùn swaa daki. A ku ra wura. 9Yera Akabu u Bɛni Hadadin gɔro be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i doo i bɛɛn yinni sina boko sɔ̃ i nɛɛ, ye u gbia u bikia, kon ye ko. Adama ye u geruma mini tɛ̃, na ǹ ye mɔ̀. Ma gɔro be, ba seewa ba wura ba Bɛni Hadadi ye kpuro sɔ̃ɔwa. 10Ye Bɛni Hadadi u nua mɛsum yera u Akabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn bũnu nu man kua nge mɛ nu kĩ, nà kun Samari kɔsuke sere yen tua kun tura yu nɛn tɔmbu kpuron nɔm wɔɔnu yibu. 11Ma Isireliban sina boko, u wisa u nɛɛ, wi u tabu yãnu sebua, u ǹ kpɛ̃ u tii siara nge wi u tabu yãnu pota u yi. 12N deema Bɛni Hadadi u tam nɔrumɔwa ka sinambu gabu sannu kuu bekurugirɔ, sanam mɛ u Akabun gari yi nua. Yera u win tabu kowobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu doo bu sɔɔru ko ben sansaniɔ kpa bu wuu ge tarusi. Ma ba da ba gu tarusi. 13Yera Gusunɔn sɔmɔ goo u na Akabun mi, u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, a tɔn dabi te wa? U koo nun tu nɔmu sɔndia kpa a gia ma wiya u sãa kpuron Yinni. 14Akabu u nɛɛ, weren min diya ya koo ka koora mɛ. Ma sɔmɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerumɔ. U nɛɛ, ya koo koorawa saa tabu kowo be bera ka beran wirugiba gɔsan min di. Ma Akabu u maa bikia u nɛɛ, tabu sunɔ wara u koo wooda wɛ̃ su ka bu wɔri. Sɔmɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, wuna kaa ko taa bin sunɔ. 15Yera Akabu u bera ka beran tabu kowo be mɛnna. Ma ba kua goobu ka tɛna ka yiru (232). Yen biru u Isireliban tabu kowobu mɛnna, ma be, ba maa kua nɔrɔbun suba nɔɔba yiru (7.000). 16Ma u Sirigii be wɔrim da sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian di. Saa ye sɔɔ, Bɛni Hadadi u sɔ̃ u tam nɔrumɔ wi ka sinambu tɛna ka yiru be ba nùn somiru na. 17Isireliban bera ka beran tabu kowo be, ba gbia ba tabu yara. Yera Bɛni Hadadi u bikia u nɛɛ, berà mini. Ma ba nùn wisa ba nɛɛ, Samarin diya ba yarima. 18Ma u nɛɛ, ba yarima bu ka tabu ko? Aa, ba yarimawa bwɛ̃ɛ dora sɔɔ? Ka mɛ, i bu mwɛɛrima wasiru. 19Yera Isireliban tabu kowo be ba tie, ba bera ka beran tabu kowo be swĩi. 20Ma ben baawure u win wɛrɔ naa swĩi u go. Sirigii be ba tie, ba duki yakura ba doona. Adama Isireli be, ba bu naa swĩi. Bɛni Hadadi u duka yakura ka win duma, ka sere maa maasɔbu gabu. 21Nge mɛya Isireliban sina boko u ka Bɛni Hadadin tabu kowobu kamia mam mam. U ben dumi go. Ma u ben tabu kɛkɛba mwɛɛra. 22Yera Gusunɔn sɔmɔ wi, u maa da Akabun mi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo kpa a n wɔrugɔru mɔ kpa a bwisiku mɛ kaa ko. Domi wɔ̃ɔ kpɔɔ Sirin sina boko wi, u koo maa gɔsirama u nun wɔri. 23Sirin sina bokon tabu kowobu ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Isireliban bũnu nu sãawa guunuginu. Yen sɔ̃na ba sun kamia. Ǹ n mɛn na, su bu wɔri wɔwa sɔɔ kpa bu wa ma sa bu dam kere. 24Yen sɔ̃, a sinam be kpuro yaro bɛsɛn wuurun di kpa a tabu sinambu kɔsire ko mi. 25Yen biru kpa a maa tabu kowo kpaobu gɔsi ka tabu kɛkɛ yi dumi gawe kpa ye kpuro ya n geeru nɛ nge mɛ a raa mɔ yellun taa bi sɔɔ. Kpa su da su bu wɔri wɔwa mi. Miya sa ko bu kamia. Yera u ben gari yi wura u kua mɛ. 26Yen wɔ̃ɔ kpɔɔ Bɛni Hadadi u win tabu kowo be mɛnna u gara, ma ba da Afɛkiɔ bu ka Isireliba wɔri. 27Isireliban tii, ba ben tabu kowobu mɛnna ba gara. Ma ba dĩanu sua, ba da bu ka Sirigii be wɔri. Yera ba ben sansani gira Sirigibun sansanin deedeerɔ. Ma ba sãa nge boo gɔ̃ɔ piiminu yiru Sirigibun wuswaaɔ. Domi Sirigii be, ba dabiwa sere ba bera mi yiba. 28Yera Gusunɔn sɔmɔ wi, u maa na Isireliban sina bokon mi u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerumɔ. U nɛɛ, yèn sɔ̃ Sirigibu ba nɛɛ, u sãawa guunun yinni, yen sɔ̃na u koo be tabu kowo dabi te bɛɛ nɔmu bɛria kpa i gia ma wiya u sãa kpuron Yinni. 29Ma Sirigii be, ka Isireliba ba kua sɔ̃ɔ nɔɔba tia ba mɛɛrinɛ. Yen nɔɔba yirusera ba tabu wɔrina. Ma Isireliba ba Sirigibun tabu kowobun nɔrɔbun suba wunɔbu (100.000) go sɔ̃ɔ teeru. 30Be ba tie, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba tɛna ita sari (27.000). Ma ba duki yakikira, ba da ba wãa Afɛkiɔ. Yera gbãrara bu sɛ̃re ta go. Saa ye sɔɔra Bɛni Hadadi u da u kukua Afɛki yen diru garun gidambisan wɔllɔ. 31Ma win bwãaba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee, sa nua ma Isireliban sinamba ra n tɔmbun wɔnwɔndu mɔ. Yen sɔ̃, su saakiba dewe kpa su wɛ̃ɛ sɛ̃ka wirɔ nuku sankiranun sɔ̃, kpa su da Isireliban sina bokon mi, sɔrɔkudo u koo sun wɔnwɔndu kua, kpa u de sa n wãa. 32Ma ba saaki be deewa pɔraɔ, yen biru ba wɛ̃ɛ sɛ̃ka wirɔ, ba da ba Isireliban sina boko deema ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wunɛn bɔ̃ɔ Bɛni Hadadiwa u sun gɔrima u nɛɛ, a win wãaru dweo u ka wa u n wãa. Yera Akabu u bu wisa u nɛɛ, wi, nɛn kĩnasi, u wãa wãaru sɔɔ? 33Ye tɔn be, ba nua u wisa n do, yera ba gerua fuuku fuuku ba nɛɛ, oo, wunɛn kĩnasi u wãa. Ma Akabu u nɛɛ, i doo i ka nùn na. Yera Bɛni Hadadi u na wi, Akabun mi. Ma Akabu u nùn yɔɔsia win tabu kɛkɛ wɔllɔ. 34Saa yera Bɛni Hadadi u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon nun wuu si nɛn tundo u raa wunɛn tundo mwaari mi wesia. Kpa a kia dɔra yenu ko Damasiɔ nge mɛ nɛn tundo u kua Samariɔ. Ma Akabu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛ maa kon nun deri a n wãa, kpa su arukawani bɔke nɛ ka wunɛ. Ma ba arukawani ye bɔkua. Yen biru u dera Bɛni Hadadi u doona. 35Saa ye sɔɔra Yinni Gusunɔ u win sɔmɔ aluwaasi goo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u win turo kanɔ u nùn so. Adama win turo wi, u yina u nùn so. 36Yera sɔmɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, à n man doonari tɛ̃, gbee sunɔ ga koo nun sɛ̃re gu go. Domi a ǹ Yinni Gusunɔn gari mɛm nɔɔwɛ. Sanam mɛ u sɔmɔ wi doonari, yera gbee sunɔ ga nùn sɛ̃re ga go. 37Yera sɔmɔ wi, u ka maa goo yinna, ma u nɛɛ, a man soowo, a suuru ko. Ma durɔ wi, u nùn so u mɛɛra kua. 38Ma sɔmɔ wi, u tii kɔsa u sɛ̃katia sɛ̃ka win nɔniɔ, u da u sina swaa baarɔ mi sina boko Akabu u koo ka doona. 39Sanam mɛ sina boko u sarɔ win bɔkuɔ, yera u nɔɔgiru sua u nɛɛ, wee na raa wãa tabu sĩa sɔɔ, ma subaru sɔɔ goo u yara u ka man tabu durɔ goo naawa n nùn kɔ̃su. U nɛɛ, nà n dera durɔ wi, u doona, nɛna kon ko win kɔsire, ǹ kun mɛ, kon sii geesun gobi nɔrɔbun suba ita (3.000) kɔsia. 40Sanam mɛ na wãa na sirenɛ, yera durɔ wi, u man kisirari u doona. Ma Isireliban sina boko u nɛɛ, mɛsuma ba koo nun kua. Domi wunɛn tiiwa a gerua. 41Saa yera sɔmɔ wi, u win sɛ̃katia ye u ka nɔni bɔkua mi kusia, ma Isireliban sina boko u nùn tuba u wa ma Gusunɔn sɔmɔbun turowa. 42Yera u maa sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, yèn sɔ̃ a dera durɔ wi u nun nɔmu bɛria mi, u doona, wi u nɛɛ, a kam koosia, tɛ̃, wuna kaa gbi win ayerɔ, kpa wunɛn tɔmbu bu maa gbi win tɔmbun ayerɔ. 43Yera Isireliban sina boko Akabu u gɔsira win yɛnuɔ ka nuku sankiranu ka mɔru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\