Sinambu I 3

1Salomɔɔ u Egibitin sunɔn bii sua kurɔ. Nge mɛya ba ka arukawani bɔkua. Ma u ka kurɔ wi da Dafidin wuu Yerusalɛmuɔ sere u ka win tiin yɛnu bani ka Yinni Gusunɔn sãa yeru, ka sere maa gbãra te u koo bani u ka Yerusalɛmu sikerena. 2Isireliba ba ra yãkuru kowa gungunu wɔllɔ saa ye sɔɔ, domi ba ǹ gina diru garu banɛ mi ba ko n da Yinni Gusunɔ sã. 3Salomɔɔ u Yinni Gusunɔ kĩa. Ma u win tundo Dafidin wooda kpuro mɛm nɔɔwa. Mɛya win tii u ra yãkunu ko gungunu wɔllɔ, kpa u turare dɔ̃ɔ doke mi. 4Sɔ̃ɔ teeru Salomɔɔ sina boko u seewa u da Gabaoniɔ u ka yãkuru ko. Domi miya yãku yee bakara wãa. Yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu dabi dabina u dɔma te kua mi. 5Gabaoni miya Yinni Gusunɔ u nùn kure dosu sɔɔ wɔ̃kuru. U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a bikio ye a kĩ n nun kua. 6Salomɔɔ u nùn wisa u nɛɛ, a wunɛn bɔ̃ɔ Dafidi nɛn tundo kĩi geeru sɔ̃ɔsi yèn sɔ̃ u sĩa dee dee gem sɔɔ ka gɔ̃ru dɛɛrɔ wunɛn wuswaaɔ. Ye ya kpuro kere, yera a dera nɛ, win bii, na kua win kɔsire bandu sɔɔ gisɔ. 7Yinni Gusunɔ, wuna a man gɔsa a kua nɛn tundo Dafidin kɔsire. Wee nɛ aluwaasi piibuwa. Na ǹ yɛ̃ mɛ kon ko n ka tɔn be kpara. 8Na maa wãa ben suunu sɔɔ, be, be a gɔsa. Ma ba maa dabi sere ba ǹ garirɔ. 9Yen sɔ̃, a man bwisi kɛ̃ɛyɔ n ka bu kpara, kpa n kpĩ n gea ka kɔ̃sa wunana. Ma n kun mɛ, wara u koo kpĩ u wunɛn tɔn dabi teni kpara. 10Ma Salomɔɔn wisi bi, bu Yinni Gusunɔ dore. 11Yera u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ǹ bikie wunɛn wãaru tu dakaa da, a ǹ maa bikie a n dukia mɔ, mɛya a ǹ maa wunɛn yibɛrɛban gɔɔ kanɛ. Adama bwisiya a bikia a ka kpĩ a wunɛn tɔmbu kpara dee dee. 12Yen sɔ̃na kon nun kua nge mɛ a gerua. Kon nun laakari ka bwisi kɛ̃ yìn bweseru goo kun waare, mɛya goo kun maa ye wasi wunɛn biru. 13Kon maa nun dukia ka bɛɛrɛ wɛ̃ wunɛn wãaru sɔɔ ye a ǹ bikie. Sinambu sɔɔ, goo sari wi u koo ka nun nɛra. 14Yen biru à n sĩimɔ nɛn swɛɛ sɔɔ, ma a nɛn woodaba ka nɛn yiirebu mɛm nɔɔwammɛ nge mɛ wunɛn tundo Dafidi u kua, kon de wunɛn wãaru tu dakaa da. 15Saa yera Salomɔɔ u yanda ma u tuba ma Yinni Gusunɔwa u ka nùn gari kua dosu sɔɔ. Ma u gɔsirama Yerusalɛmuɔ u da mi Yinni Gusunɔn woodan kpakorora yii u yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua mi, ka siarabun yãkunu. Ma u win bwãabu kpuro dim soka. 16Sɔ̃ɔ teeru kurɔ tanɔbu yiru gabu ba na sina boko Salomɔɔn mi, ba yɔ̃ra win wuswaaɔ. 17Ma ben turo u nɛɛ, yinni, a man yisa kuo. Nɛ ka kurɔ winiwa sa wãa dii teerɔ. Win bɔkuɔra na yiira na mara. 18Ye na mara, yen sɔ̃ɔ itasera win tii u maa mara. Ma sa wãa dii tee te sɔɔ sannu. Goo kun maa ka sun wãa mi. 19Ye n kua wɔ̃kuru yera u win bii kpunari u go. 20Yinni, yera u seema wɔ̃ku te, u nɛn bii sua saa nɛn yɛ̃san di ye na do. Ma u nùn kpĩ win tororu wɔllɔ. Yen biru u win bii goo te sua u man yiiya. 21Ye na seewa bururu n ka nɛn bii bɔm kɛ̃, yera na deema bii gora. Ma na wure na bii wi mɛɛra tii, na deema u ǹ sãa nɛgii. 22Ma win winsim u nɛɛ, nɛn biiwa u wasi. Gbiikoo wi, u maa nɛɛ, n ǹ mɛ, wunɛgiiwa u gu. Mɛsuma ba sikirinamɔ sina bokon wuswaaɔ. 23Yera sina boko u nɛɛ, too wee, bɛɛ kpuro i ǹ wure. Domi wini ù n nɛɛ, win biiwa u wasi kpa wiɔnɔ u nɛɛ, aawo, wunɛgiiwa u gu. 24Ǹ n mɛn na, i man takobi tama. Ma ba ka nùn ye naawa. 25Ma u nɛɛ, bu bii wi u wasi mi buranɔ kpirinu yiru. Kpa ben baawure u kpiri kpirika sua. 26Yera wɔnwɔnda bii win mɛron tii mwa. Ma u sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn yinni, na nun kanamɔ, a nùn bii wi wɛ̃ɛyɔ. A ku de bu nùn go. Adama turo wini u nɛɛ, a nùn buranɔ kpa u ku ko bɛsɛn googii. 27Yera sina boko u nɛɛ, i ku bii wi go. I kurɔ gbiikoo bii wi wɛ̃ɛyɔ. Wiya u sãa win mɛro. 28Ye Isireliba kpuro ba nua nge mɛ sina boko u siri ba nùn nasia. Domi ba wa ma Gusunɔwa u nùn bwisi yi kã u ka siri bi kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\