Sinambu I 5

1Sinam be ba wãa saa daa te ba mɔ̀ Efaratin di sere n ka girari Filisitiban temɔ, n ka da Egibitin daarɔ, Salomɔɔwa u be kpuro mɔ win wãaru kpuro sɔɔ. Ba ra n ka nùn wɔ̃ɔ gobi naawammɛ. 2Dĩa ni Salomɔɔn yɛnugibu ba ra di sɔ̃ɔ teeru wee. Som mɛ mu ǹ ye, tɔnnu nɔɔba nnɛ ka sere maa som buuru tɔnnu yɛndu yiru sari, 3ka kɛtɛ wɔkuru yi ba nɔɔrimɔ yɛnuɔ ka kɛtɛ yɛndu yi ba ra kpare, ka yãanu wunɔbu (100) ka gbeeku yɛɛ gɛɛ nge nɛnnu ka gini ka sere maa gue yi yi gum mɔ. 4Be ba wãa Efaratin sɔ̃ɔ duu yerɔ, saa Tifusakin di sere ka Gasaɔ Salomɔɔwa u be kpuro mɔ. Win woodawa ba ka sɔmburu mɔ̀. Ma bɔri yɛnda wãa bera mi kpuro sɔɔ. 5Win waati ye sɔɔ, Yudaba ka Isireli be ba wãa saa tem mɛn goo gbiikirun di sere mɛn goo gɔmkirɔ ba wãawa bɔri yɛndu sɔɔ, ben baawure u win gberu wukumɔ. 6Yeniban biru, Salomɔɔ u dumi mɔ nɔrɔbun suba weeru (40.000), ma u yi wãa yeru kua. Yiya yi ra win tabu kɛkɛba gawe. U maa maasɔbu mɔ tɔnu nɔrɔbun suba wukura yiru (12.000). 7Bera wɔkura yiru yen wirugii bera, ba ra n ka dĩanu naamɔ ni Salomɔɔ ka win tɔmbu ba ra di. Wɔ̃ɔ tia sɔɔ, suru tia bera baayere ya mɔ yu ka dĩanu na. Ba ku ra de dĩanu nu biara Salomɔɔn yɛnuɔ. 8Ba ra maa ka dobi ka taka de de win dumin sɔ̃ mi yi wãa nge mɛ ba bu sɔ̃ɔwa bu ko. 9Gusunɔ u Salomɔɔ bwisi ka laakari ka yɛ̃ɛ bakaru kã te ta ǹ kinɛ mɔ. 10Win bwisi yi, yi sɔ̃ɔ yari yerugibun bwisigibu ka Egibitigibun bwisigibugii kere sere mi n toma. 11Goo sari wi u nùn bwisi tura. Win bwisi yi, yi Etani, Ɛsarakin sikadobugii kere. Mɛya yi maa Hemanigii kere ka Kaakoligii, ka Daadagii ka Maholin bibugii. Ma Salomɔɔ u yĩsiru yara bwese ni nu ka nùn sikerenɛn suunu sɔɔ. 12Mɔnnu nɔrɔbun suba itawa (3.000) Salomɔɔ u yorua. Ma u womusu kua su nɔrɔbu (1.000) kere. 13U tɔmbu dãnun faagi kua saa bakanun di sere ka dãa kikisɔ, si su ra kpi gana wɔllɔ. Mɛya u maa yɛɛ naasu nnɛgiin faagi kua ka yi yi ra kabiri, ka gunɔsu ka swɛ̃ɛ. 14Ma sinam dabinu ba tɔmbu gɔrimɔ win mi, saa tem tukum di bu ka win bwisin gari nɔ. 15Hiramu Tirin sunɔ u raa sãawa Dafidin bɔrɔ. Ye u nua ma ba Salomɔɔ bandun gum tãre u kua sunɔ, win tundo Dafidin kɔsire, yera u sɔmɔbu gɔra bu nùn tɔbiri. 16Ma Salomɔɔ u maa gɔra Hiramun mi. 17U nɛɛ, a nɛn tundo Dafidi yɛ̃. A yɛ̃ ma u ǹ kpĩa u Yinni Gusunɔ sãa yeru baniɛ, yèn sɔ̃ tabu nùn sikerenɛ baama kpuron di. Yinni Gusunɔ u maa dera u win yibɛrɛba taare. 18Tɛ̃ na wɛ̃re yèn sɔ̃ Gusunɔ nɛn Yinni u dera bɔri yɛnda wãa nɛn tem beri berika kpuro sɔɔ. Mɛya na ǹ maa yibɛrɛ goo mɔ wi u koo man wɔrima. 19Yen sɔ̃, tɛ̃ na nia sãa n diru bani mi ba ko n da Gusunɔ nɛn Yinni sã, nge mɛ win tii u raa Dafidi nɛn tundo sɔ̃ɔwa. U nɛɛ, win bii wi u koo sina win sina gɔna wɔllɔ u ko win kɔsire, wiya u koo nùn diru bania. 20Yen sɔ̃, a de wunɛn sɔm kowobu bu man dãa damgia ye ba mɔ̀ sɛduru bɔɔriama Libanin guurun di. Kpa n nun ben kɔsiaru wɛ̃ nge mɛ a gerua kpuro. Nɛn sɔm kowobu ba koo wunɛgibu somi bu ka sɔmbu te ko. Domi a yɛ̃ ma goo sari bɛsɛ sɔɔ wi u dãa burabu yɛ̃ nge bɛɛ, Sidonigibu. 21Ye Hiramu u Salomɔɔn gari yi nua, yera win nukura dora gem gem. Ma u nɛɛ, na Yinni Gusunɔ siara wi u Dafidin bii bwisi kã u ka tɔn dabi te kpara. 22Ma u kpam Salomɔɔ gɔria u nɛɛ, na nua ye a geruma. Yen sɔ̃, na kon ko ye a bikia mi kpuro. Kon nun dãa damgia ye ba mɔ̀ sɛduru ka sipɛrɛ kasuama. 23Nɛn sɔm kowobu ba koo ka dãa ye na saa Libanin guunun di sere nim wɔ̃kuɔ. Yen biru, kon ye tari tari ya n ka gɛrua nim sɔɔ yu ka na sere mi kaa man sɔ̃. Miya kon de bu ye kusia bu yi, kpa wunɛn tiigibu bu den yen wunanɔ ko. Ye kaa man kɔsia, yera a nɛn yɛnugibu dĩanu mɔrisiama. 24Ma Hiramu u dãa ni kpuro mɔrisia nge mɛ̀n nɔɔ Salomɔɔ u kĩ. 25Ma Salomɔɔ u Hiramu alikama tɔnnu nɔrɔbun suba nɔɔba tia (6.000) mɔrisia, ka olifin gum yarum ditiri nɔrɔbun suba nɔɔba ita (8.000). Nge mɛya u ra ko wɔ̃ɔ baagere Hiramu u ka win yɛnu nɛnɛ. 26Yinni Gusunɔ u Salomɔɔ bwisi kã nge mɛ u raa gerua. Ma bɔri yɛnda wãa wi ka Hiramun baa sɔɔ. Ma ba arukawani mɔɔsinɛ. 27Salomɔɔ u tɔmbu gɔsa Isireliba sɔɔ be ba koo kpĩ bu sɔmunu sɔbe. Ma ben geera kua tɔmbu nɔrɔbun suba tɛna (30.000). 28Adoniramuwa u sãa tɔn be kpuron kparo. Ma u bu bɔnu kua wuunu ita, nɔrɔbun suba wɔku wɔkubu (10.000). Suru tia sɔɔ, wuu nin teera ta ra ka dĩa ni de Libaniɔ, kpa be ba tie ba n wãa yɛnuɔ. Yen sɔ̃na ben baawure u ra ko suru yiru win yɛnuɔ, kpa u ko suru tia Libaniɔ. 29Salomɔɔ u maa sɔm kowobu mɔ tɔnu nɔrɔbun suba wɛnɛ (80.000) be ba ra kpenu dãku guunɔ, ka tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka wɔkuru (70.000) be ba ra kpee ni gure. 30Be ba ra n sɔm kowo be kpuro kpare, ba n bu wooda wɛ̃ɛmɔ, ba sãawa nɔrɔbun suba ita ka gooba wunɔbu (3.300). 31Salomɔɔ sina boko, u wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu kpee bakanu bɛsukuo ni nu geenu sãa bu ka dii ten kpɛɛkpɛɛku swĩi. 32Win sɔm kowobu ka Hiramugibu ka Gibaligibu be ba sɔmbu ten saria yɛ̃ ba mɛnna ba dãa yen sɔmburu kua ma ba kpee ni dãka bu ka dii te bani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\