Sinambu I 6

1Ye Yuuba ba yara Egibitin di n kua wɔ̃ɔ nɛɛru ka wɛnɛ (480), yera Salomɔɔ u diru bana torua tèn mi ba ko n da Yinni Gusunɔ sã. N deema win bandun wɔ̃ɔ nnɛsen suru yiruse sɔɔra mi. 2Dii te u bana mi, ten dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu wata. Ma ten yasum mu sãa gɔm soonu yɛndu. Ten gunum maa gɔm soonu tɛna. 3Dii ten duu yee gbiikirun dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu yɛndu. Duu yee ten yasum ka dii ten tiin yasum tia. Ma ten gunum mu sãa gɔm soonu wɔkuru. 4Sina boko Salomɔɔ u dera ba dii te fɛnɛntiba kua ba sisu kare. 5Yera u maa gidambisa ye ya dinu ita mɔ gɔri ten yɛ̃si yɛ̃sikaɔ ka ten biruɔ. 6Gidambisa yen dii temkirun yasum mu sãawa gɔm soonu nɔɔbu. Te ta maa wãa suunu sɔɔ, tegim maa gɔm soonu nɔɔba tia. Itaserugim maa sãawa gɔm soonu nɔɔba yiru. N deema sãa yee ten gana ya sinum mɔ temɔ, adama gidambisan dii temkirun wɔllɔ ba yen sinum kawawa gɔm soo teeru daasin dãa yii yerun sɔ̃. Dii suunukirun wɔllɔ ba maa yen sinum kawa gɔm soo teeru daasin dãa yii yerun sɔ̃. Ba yeni kuawa domi ba ǹ kĩ bu sãa yee ten gana yaba. 7Ye ba dii te banimɔ, ba tu banawa ka kpee ni ba raa dãka ten sɔ̃. Yen sɔ̃na ba ǹ sɔm yãnu ganun damu nua mi, ni ba kua ka sisu, baa matalaka ǹ kun mɛ gbãa. 8Gidambisa yen kɔnnɔsu, su wãawa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Ma ba yɔɔtii bana saa tem di bu ka yɔ yen dii wɔrukirɔ. 9Ye Salomɔɔ u dii te bana u kpa, yera u tu kpɛ ka sɛdurun dãa bɛsi, ka dãa yen bĩinu. 10Gidambisa yen diru baateren gunum mu sãawa gɔm soonu nɔɔbu. Ma u dii nin daasi dãa sɔndi sɔndi nin ayenɔ, sãa yee ten gana wɔllɔ. 11Ma Yinni Gusunɔ u ka Salomɔɔ gari kua u nɛɛ, 12wee, a man diru baniammɛ. Mɛya à n maa nɛn yiirebu ka nɛn woodaba mɛm nɔɔwammɛ, kon nɛn nɔɔ mwɛɛru yibia te na wunɛn tundo Dafidi kua wunɛn sɔ̃. 13Ko na n wãa dii te sɔɔ nɛn tɔmbu Isireliban suunuɔ, na ǹ bu derimɔ. 14Ye Salomɔɔ u dii te bana u kpa, 15yera u dera ba ten sɔɔn gani wukiri ka dãa damgia ye ba mɔ̀ sɛdurun bɛsi, saa yin tem di sere ba ka daasi girari. Ma u maa dãa damgia ye ba mɔ̀ sipɛrɛ tɛria ten temɔ. 16Yera u dii ten sɔɔwɔ burana ka sɛdurun dãa saa ten tem di sere ka daasiɔ, ma n kua dii sɔɔ gèn yasum kua gɔm soonu yɛndu. Ma u gu kua dii te ta dɛɛre gem gem. 17Sãa yee ten adɛrɔn dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeru. 18Sɛdurun dãa ye ba doke dii ten gani sɔɔ mi, ba ye sɔɔ bwãanu ka biibiin weenasii yorua. Dii ten ganan gam sari mi n tere. 19Dii sɔɔ ge u kua sãa yee ten suunu sɔɔ mi, u gu kuawa u ka Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te yi mi. 20Dii sɔɔ gen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu yɛndu. Ma gen yasum maa sãa gɔm soonu yɛndu. Ma gen ganin gunum maa sãa gɔm soonu yɛndu. Ma u yi wura wukiri. U maa dera ba kpakororu garu kua ka sɛdurun dãa, ba wura pote. Ma ba tu yi dii sɔɔ gen kɔnnɔwɔ. 21Ma u dera ba wuran tii tii doke sãa yee ten sɔɔwɔn ganiɔ ka ten temɔ. U maa wuran sum piiminu kua u doke dii te ta dɛɛre gem gem kɔnnɔwɔ. Niya ba ka beku kare te gabe. 22U wura dokewa dii ten sɔɔwɔ kpuro, sere ka kpakoro te ta wãa dii te ta dɛɛre gem gem kɔnnɔwɔ. 23Ma u wɔllun kɔ̃sobun weenasibu yiru gɛɛ kua ka dãa damgia u doke dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ. Yin gunum mu sãawa gɔm soonu wɔkuru. 24Yin kasan dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu nɔɔbu nɔɔbu. Yin kasi yiru ye ya girarinɛ mi, yin dɛ̃ɛbu kuawa gɔm soonu wɔkuru. 25- 26Wɔllun kɔ̃sobun weenasii be, ba weenɛwa mam mam. Ba maa gunum ka yasum nɛwa. 27Salomɔɔ u bu yɔ̃rasia dii te ta dɛɛre gem gem suunu sɔɔ. Ba kasa dɛmiɛ. Turon kase teeru ta gana gee girari. Ma turogira maa gana giɔ girari. Ma kasa yiru yeni, ya yinnɛ dii ten suunu sɔɔ. 28Ma u yi kpuro wura pote. 29Yen biru, u dera ba dii ten sɔɔwɔ ka ten adɛrɔwɔ wɔllun kɔ̃sobun weenasibu kua gani sɔɔ, ka sere maa kpakpa wurusu, ka biibiiban weenasii. 30Ma u sãa yee ten temɔ kpuro wura doke. 31Yera u gambo sikanɛba doke dii te ta dɛɛre gem gem kɔnnɔwɔ ye ba kua ka dãa damgia. Gambo ye, ka yen kadirin yasum mu ka gana yen bɔnu nɔɔbun tia nɛ. 32Dãa damgia ba ka gambo sikanɛ be kua. Ma ba wɔllun kɔ̃sobu ka kpakpa wurusu ka biibiiban weenasii yorua gambo ye sɔɔ. Yera u ye kpuro wura pote, ma ya kua buraru. 33U maa dera ba sãa yee ten kɔnnɔn gambon kadiri kua ka dãa damgia. Ma u ye gambo sikanɛba dokea ye ba kua ka dãa ye ba mɔ̀ sipɛrɛ. Gambo ye, ka yen kadirin yasum mu ka gana yen bɔnu nnɛn tia nɛ. 34Dãa yen bɛsi yiru yiruwa ba doke gambo sikanɛ yen baayere sɔɔ. Bà n ye kɛnia kpa yu tii kure. 35Ma ba wɔllun kɔ̃sobu ka kpakpa wurusu ka biibiin weenasii yorua gambo ye sɔɔ. Ma u ye kpuro wura doke. 36Ma ba dii te agbara toosi ba ka sikerena. Ba yen gana kuawa kpenu itan sɔkenun saka. Ma ba sɛdurun dãa bĩinu sɔndi yen wɔllɔ. 37Salomɔɔn bandun wɔ̃ɔ nnɛsen suru yiruse sɔɔra ba Yinni Gusunɔn sãa yee ten kpɛɛkpɛɛku swĩi. 38Ma ba dii te bana ba kpa ka ten baayere kpuro nge mɛ ba ten kpunaa yi, win bandun wɔ̃ɔ wɔkura tiasen suru nɔɔba itase sɔɔ. Salomɔɔ u dii te banawa wɔ̃ɔ nɔɔba yiru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\