Sinambu I 8

1Yen biru, Salomɔɔ u Isireliban guro gurobu ka ben yɛnu yɛ̃robu ka ben bwese kɛra baayeren wirugibu sokusia Yerusalɛmuɔ bu ka Yinni Gusunɔn woodan kpakororu suama saa Dafidin sina kpaarun di te ba mɔ̀ Siɔni, kpa bu tu doke sãa yeru mi. 2Yera Isireliba kpuro ba mɛnna Salomɔɔn mi, wɔ̃ɔn suru nɔɔba yiruse wì sɔɔ ba ra tɔ̃ɔ bakaru garu ko. 3Ye ben guro guro be kpuro ba tunuma, yera yãku kowobu ba Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te sua, 4ka win kuu bekurugii te, ka sere sãarun dendi yãa ni nu wãa te sɔɔ kpuro. Yãku kowobu Lefibara ba ye kpuro suama. 5Sina boko Salomɔɔ ka Isireliba kpuro be ba mɛnnɛ mi, ba na ba yɔ̃ra Yinni Gusunɔn woodan kpakoro ten bɔkuɔ. Ma ba yãanu ka kɛtɛ dabinu go ba ka yãkunu kua. Sabe ni ba go mi, nu ǹ garirɔ. 6Ma yãku kowobu ba ka Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te da ten ayerɔ dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ. Ba tu yiwa wɔllun kɔ̃sobun weenasibu yirun kasin kɔkɔrɔ. 7Kɔ̃so be, ba kasa dɛriewa ba woodan kpakoro te wukiri. 8Ba koo kpĩ bu nɛnutia ye wa ya tere saa dii te ta dɛɛre gem gem kɔnnɔn di, domi ba ye kuawa ya dɛ̃u. Adama ba ǹ kpɛ̃ bu ye wa saa tɔɔn di. Miya ya wãa sere ka gisɔn gisɔ. 9Gãanu sari kpakoro te sɔɔ, ma n kun mɔ wooda wɔkurun kpee bɛsi yiru yi Mɔwisi u doke mi. Yinni Gusunɔwa u nùn yi wɛ̃ Horɛbun guurɔ sanam mɛ u ka Isireliba arukawani bɔkua, ye ba yarima Egibitin di. 10Saa ye yãku kowo be, ba yarima sãa yee ten min di, yera guru wii wurora dii te wukiri, sere ka ten sɔɔwɔ. 11Yãku kowo be, ba kpana bu ben sɔmburu ko dii ten mi, guru wii wuro ten saabu. Domi Yinni Gusunɔn yiiko ya yiba dii te sɔɔ. 12Yera Salomɔɔ u nɔɔgiru sua u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, a bwisika a n wãa guru wii sinumgiru sɔɔ. 13Adama nɛ, na nun wãa yee geeru bania, mi kaa n wãa sere ka baadommaɔ. 14Yera sina boko Salomɔɔ u sĩira Isireliba kpuron mi gia mi ba yɔ̃. Ma u bu domaru kua. 15U gerua u nɛɛ, na Gusunɔ Isireliban Yinni siara, domi u win nɔɔ mwɛɛru yibia te u Dafidi nɛn tundo kua u nɛɛ, 16saa mìn di u win tɔmbu Isireliba yarama Egibitin di, u ǹ wuu gagu gɔsa ben wusu gasu sɔɔ bu ka diru bani mi ba koo nùn sã. Adama Dafidiwa u gɔsa u n ka sãa ben kparo. 17Nɛn tundo Dafidi wi, u raa gɔ̃ru doke u Gusunɔ bɛsɛn Yinni diru bania. 18Ma Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ya wã ye u gɔ̃ru doke u ka nùn diru bania. 19Adama n ǹ wi, u koo nùn tu bania. Win bii wi u koo ma wiya u koo tu bani. 20Tɛ̃ Yinni Gusunɔ u win nɔɔ mwɛɛ te yibia. Wee nɛ Salomɔɔ na sina bɛsɛ Isireliban sina gɔna wɔllɔ, na nɛn tundo Dafidi kɔsire kua. Yen biru na Gusunɔ bɛsɛn Yinni dii te bania mi ba ko n da nùn sã. 21Dii te sɔɔra na win woodan kpakororu wãa yeru kua. Kpee bɛsi yiruwa yi wãa kpakoro te sɔɔ, yì sɔɔ ba win woodaba yorua, ye u bɛsɛn baababa wɛ̃ sanam mɛ u bu yarama Egibitin di. 22Yera Salomɔɔ u yɔ̃ra tura tèn mi ba ra yãkunu kon wuswaaɔ Isireliban nɔni biru, ma u nɔma sua wɔllɔ u kanaru kua. 23U nɛɛ, Gusunɔ bɛsɛ Isireliban Yinni, goo maa sari nge wunɛ wɔllɔ ka temɔ. Wunɛn bwãa be ba nun mɛm nɔɔwammɛ ka gɔ̃ru tia, a ra arukawani ye a ka bu bɔkua yibie kpa a bu wunɛn wɔnwɔndu sɔ̃ɔsi. 24Wee a wunɛn nɔɔ mwɛɛru yibia te a wunɛn bɔ̃ɔ Dafidi nɛn tundo kua. Ye a nùn sɔ̃ɔwa kpuro, a ye kua gisɔ, ka wunɛn dam. 25Yen sɔ̃, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, a nɔɔ mwɛɛ te yibio te a nùn kua mi, a nɛɛ, u ǹ kɔsire biamɔ win bibun bweseru sɔɔ wi u koo win bandu di, bii be, bà n tii nɛni dee dee ben wãaru sɔɔ, ma ba nun mɛm nɔɔwammɛ nge mɛ wi, Dafidi u kua. 26Ǹ n mɛn na, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, a de wunɛn gari yi a nùn sɔ̃ɔwa mi kpuro, yi koora. 27Adama kaa sere kpĩ a sina tem mɛ sɔɔ ka gem? Domi wɔlla kun nun tura. Kaa sere gere dii te na nun bania mini? 28Ka mɛ, Gusunɔ nɛn Yinni, a nɛn gere swaa dakio kpa a nɛn kanaru nɔ te na mɔ̀ gisɔ. 29A de wunɛn nɔni yi n wãa dii te sɔɔ wɔ̃kuru ka sɔ̃ɔ sɔɔ. A nɛn kanaru swaa dakio te na mɔ̀ yam mini, domi miya a nɛɛ, kaa tii sɔ̃ɔsi. 30Nɛ ka wunɛn tɔmbu sà n mɛnnama yam mini, sa kanaru mɔ̀, a sun swaa dakio, saa wɔllu di mi a wãa kpa a sun suuru kua. 31Goo ù n win winsim torari, ma ba yɛ̃ro tilasi kua, u ka na mini u bɔ̃re yãku yerɔ, 32na nun kanamɔ, a nùn swaa dakio wɔllun di, kpa a bu siria. A tɔn kɔ̃so nùn win kɔ̃sa kɔsieyo, kpa a maa gemgii nùn win gem wɛ̃. 33Yibɛrɛba bà n wunɛn tɔmbu Isireliba kamia yèn sɔ̃ ba nun torari, ma ba gɔ̃ru gɔsia ba na ba nun suuru kanamɔ dii teni sɔɔ, 34a bu swaa dakio saa wɔllun di kpa a bu ben durum suuru kua. Kpa a de be ba yoru mwɛɛra bu wurama tem mɛ sɔɔ, mɛ a raa ben baababa wɛ̃. 35À n dera gura ya yɔ̃ra yèn sɔ̃ ba nun torari, ma ba gɔ̃ru gɔsia yèn sɔ̃ a bu sekuru doke, ma ba mɛɛrima yam mini, ba nun sãamɔ ba kanaru mɔ̀, 36a bu swaa dakio saa wɔllun di, kpa a bu ben durum suuru kua. A bu swaa gea sɔ̃ɔsio yè sɔɔ ba koo sĩ, kpa a de gura yu nɛ tem mɛ sɔɔ, mɛ bɛsɛ wunɛn tɔmbu sa tubi di mi. 37Gɔ̃ɔru tà n dua tem mɛ sɔɔ, ǹ kun mɛ kɛ̃si kɛ̃si bararu, ǹ kun mɛ dĩanun gɔɔ, ǹ kun mɛ twee, ǹ kun mɛ kɔkɔnu ganu ni nu ra dĩanu sanku, ǹ kun mɛ yibɛrɛba bà n tem mɛn wusu tarusi, ǹ kun mɛ bara bwese bweseka yà n wunɛn tɔmbu deema, ǹ kun mɛ wahala gaa, 38bà n seewa ba kanaru mɔ̀, ma ben baawure u win toraru wura win gɔ̃ruɔ, ma u win nɔma suema dii tenin bera gia, 39a bu swaa dakio saa wɔllun di mi a wãa, kpa a bu suuru kua, a baawure kua nge mɛ u sãa. Domi wunɛ turowa a tɔnun gɔ̃ru yɛ̃. 40Kpa bu nun nasia ben wãaru kpuro sɔɔ tem mɛ sɔɔ, mɛ a ben baababa wɛ̃. 41- 42Tɔn tuko goo ù n na u ka nun sã yèn sɔ̃ u nua wunɛn yĩsira kpã, ma a dam bakam mɔ, ma yɛ̃ro u kanaru mɔ̀ dii te sɔɔ, 43a nùn swaa dakio saa wɔllun di mi a wãa, kpa a nùn kua ye u nun bikiamɔ kpa handunian tɔmbu kpuro bu nun gia kpa bu nun nasia, nge mɛ wunɛn tɔmbu Isireliba ba nun nasie, kpa ba n yɛ̃ ma wuna ba ra sã dii te sɔɔ, te na bana mini. 44À n wunɛn tɔmbu Isireliba wooda wɛ̃ bu da bu ben yibɛrɛba tabu wɔri, ma ba kanaru koosima wunɛn mi, ba mɛɛrima wuu ge a gɔsa ka dii te na nun banian bera gia, 45a ben kanaru swaa dakio wɔllun di kpa a bu nasara wɛ̃. 46Bà n daa maa nun torari, domi goo sari wi u ku ra tore, ma wunɛn mɔru ya seewa a bu yibɛrɛba nɔmu sɔndia, ma ba bu mwɛɛra ba ka da, ba yoru dimɔ turuku ǹ kun mɛ, mi n toma, 47- 48bà n bwisika tem mi ba yoru dimɔ mi, ma ba gɔ̃ru gɔsia mam mam, ba nun tii wɛ̃ ma ba tem mɛni mɛɛrima mɛ a ben baababa wɛ̃, ka wuu geni, ge a gɔsa ka sãa yee te na nun bania mini, bà n kanaru mɔ̀, ba mɔ̀, ba nun torari ba durum kua, 49a bu swaa dakio wunɛn wãa yerun di kpa a bu kua ye n weenɛ. 50A bu ben durum ka ben toranu kpuro suuru kuo, kpa a de be ba bu yoru diisiamɔ bu ben wɔnwɔndu wa. 51Domi ba sãawa wunɛn tɔmbu be a yarama Egibitin di mi ba nɔni sɔ̃ɔra. 52A de a nɛ ka wunɛn tɔmbu kpuro durom kua kpa a bɛsɛn nɔɔ nɔ, saa ye sa nun kanamɔ kpuro. 53Domi wuna a sun gɔsa bwese ni nu tien suunu sɔɔn di. Ma a sun kua wunɛgibu nge mɛ a gerua, saa wunɛn sɔm kowo Mɔwisin nɔɔn di, sanam mɛ a bɛsɛn baababa yarama Egibitin di. 54Saa ye Salomɔɔ u win kana te kua u kpa, yera u seewa u yɔ̃ra yãku yeru mi, mi u raa yiire u nɔma sue wɔllɔ. 55Mi u yɔ̃ mi, u nɔɔgiru sua min di, ka dam u Isireli be ba mɛnnɛ mi domaru kua u nɛɛ, 56na Yinni Gusunɔ siara wi u win tɔmbu bɔri yɛndu wɛ̃ nge mɛ u raa gerua. Nɔɔ mwɛɛ duro ni u raa kua saa win sɔm kowo Mɔwisin min di, nin gara kun kam kue. 57Yen sɔ̃, na kanamɔ u n maa ka sun wãa nge mɛ u raa ka bɛsɛn baababa wãa, u ku sun duari, u ku maa sun deri. 58U bɛsɛn bwɛ̃ra gɔsio win mi gia kpa su kpĩ su win swɛɛ kpuro swĩi su win woodaba ka win yiirebu kpuro mɛm nɔɔwa bi u bɛsɛn baababa wɛ̃. 59Kana te na kua win wuswaaɔ mini, u tu mɔɔ kpa u n tu yaaye baadomma, kpa u n da nɛ ka win tɔmbu Isireliba gea kue. 60Nge mɛya handunian bwesenu kpuro nu koo ka gia ma wi turowa u sãa Gusunɔ. Goo maa sari nge wi. 61Yen sɔ̃, bɛɛ win tɔmbu, i bɛɛn gɔ̃rusu nùn wɛ̃ɛyɔ mam mam. Kpa i kpĩ i win yiirebu ka win woodaba mɛm nɔɔwa. 62Yen biru Salomɔɔ sina boko ka Isireliba kpuro ba mɛnna ba Yinni Gusunɔ yãkunu kua. 63Salomɔɔ u kɛtɛ nɔrɔbun suba yɛnda yiru (22.000) ka yãanu nɔrɔbun suba wunaa teeru (120.000) go u ka siarabun yãkunu kua. Mɛya ba ka Yinni Gusunɔ sãa yee te wukia. 64Yen dɔma te, Salomɔɔ u dera ba sãa yee ten yaaran suunu gɔsa ba dɛɛrasia. Ma ba yãkunu kua mi, domi yãku yerun tura te ba kua ka sii gandu ta ǹ kpɛ̃ tu yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ni mwa ka dĩa ni ba Yinni Gusunɔ kã mi, ka sere siarabun yãkunun yaa gum. 65Ba sãa yee ten wukiabun tɔ̃ɔ bakaru diwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. Yen biruwa ba maa Kunun tɔ̃ɔ bakaru di. Tɔn dabira nawa tem mɛn baaman di saa Hamatin di n ka girari Egibitin daarun bera gia. Ma ba mɛnna Yinni Gusunɔn wuswaaɔ siki siki. Ba tɔ̃ɔ baka te diwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 66Sɔ̃ɔ nɔɔba itase, yera Salomɔɔ u ben baawure kara, ma ba nùn domaru kua. Yen biru ba sĩa ben yɛnusɔ ka nuku dobu ka bɔri yɛndu, durom mɛ Yinni Gusunɔ u win bɔ̃ɔ Dafidi ka win tɔmbu Isireliba kuan sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\