Sinambu I 9

1Saa yè sɔɔ Salomɔɔ u Yinni Gusunɔn sãa yeru ka win tiin sina kpaaru ka sere maa ye u gɔ̃ru doke kpuro kua u kpa, 2saa yera Yinni Gusunɔ u nùn kure nɔn yiruse nge mɛ u raa nùn kure Gabaoniɔ. 3Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na wunɛn kanaru nua. Yen sɔ̃ tɛ̃, dii te a bana nɛn sɔ̃ mi, na tu wuna nɛnɛm ta kua mi ba ko n da man sã. Ko na n tu mɛɛra kpa nɛn bwɛ̃ra n wãa te sɔɔ sere ka baadommaɔ. 4Wunɛn tii à n sĩimɔ gem sɔɔ ka gɔ̃ru dɛɛrɔ nɛn wuswaaɔ ma a nɛn woodaba ka nɛn yiirebu mɛm nɔɔwammɛ nge mɛ Dafidi wunɛn tundo u kua, 5kon wunɛn bandu dakaa daasia nge mɛ na wunɛn tundo wi nɔɔ mwɛɛru kua, na nɛɛ, u ǹ kɔsire biamɔ win bibun bweseru sɔɔ wi u koo bandu di Isireliba sɔɔ. 6Adama wunɛ ka wunɛn tɔmbu ka bɛɛn bibun bweseru ì n man yina, ma i ǹ nɛn woodaba ka nɛn yiirebu mɛm nɔɔwammɛ, ma i da i n bũnu sãamɔ, 7kon bɛɛ wuna tem mɛ na raa bɛɛ wɛ̃ kpuron di. Kpa n maa dii te na wuna nɛnɛm nɛn sɔ̃ mi yina mam mam kpa i sekuru wa bwese tukunun wuswaaɔ nu bɛɛ yɛ̃ɛ. 8Wi u raa dii ten kpãaru yɛ̃, ù n doonɔ mi, ma u ten bansu wa biti koo nùn mwa u nɛɛ, kuku! Mban sɔ̃na Yinni Gusunɔ u tem mɛgibu kua mɛ, ka maa dii teni. 9Kpa bu wisi bu nɛɛ, ba Gusunɔ ben Yinni deriwa wi u ben baababa yarama Egibitin di. Wee tɛ̃ bũna ba sãamɔ. Niya ba mɛm nɔɔwammɛ. Yen sɔ̃na u dera wahala yeni ya bu deema. 10Salomɔɔ u Yinni Gusunɔn sãa yeru ka win tiin sina kpaaru banawa wɔ̃ɔ yɛndu u sere ye kpuro wiru go. 11N deema Hiramu Tirin sina bokowa u nùn dãa ye ba mɔ̀ sɛduru ka sipɛrɛ ka wura mɔrisia nge mɛ̀n nɔɔ u kĩ sanam mɛ u win sɔma ye mɔ̀. Yen sɔ̃na u maa Hiramu wi wusu yɛndu kã, Galilen tem sɔɔ. 12Yera Hiramu u seewa Tirin di u da u wuu si mɛɛra, si Salomɔɔ u nùn kã mi. 13Adama wuu si, su ǹ nùn wɛ̃re. Ma u nɛɛ, wuu sinin bwesera a man kã nɛn kĩnasi? Yera u su yĩsiru kã Kam. Yĩsi tera ba ra ka su soku sere ka gisɔn gisɔ. 14N deema Hiramu u raa Salomɔɔ wura tɔnnu ita ka bɔnu mɔrisia. 15Tɔn be Salomɔɔ u yoo sɔma koosia, beya ba Yinni Gusunɔn sãa yeru ka win tiin sina kpaa te bana te u soka Wɔwa ye ba kɔrua, ka sere Yerusalɛmun gbãra te, ka maa wuu si ba mɔ̀ Hasori, ka Mɛgido, ka Gesɛɛ. 16N deema Egibitin sunɔ u raa Gesɛɛ wɔri u dɔ̃ɔ mɛni u Kanani be ba wãa mi go u kpa, ma u wuu ge sua u win bii tɔn kurɔ kã, saa ye Salomɔɔ u bii wi sua kurɔ. 17Yen sɔ̃na Salomɔɔ u wuu ge sɔnwa u bana. U maa Bɛti Horoni bana ye ya wãa wɔwaɔ, 18ka Balati, ka Tadimɔri ye ya wãa Yudan temɔ mi gãanu ku ra kpi, 19ka maa wuu sìn mi u ra win dĩanu bere, ka sìn mi win tabu kɛkɛ be dumi gawe wãa ka sìn mi win maasɔbu ba wãa ka si u gɔ̃ru doke u bana Yerusalɛmuɔ ka Libaniɔ ka maa tem mɛ u mɔ kpuro sɔɔ. 20- 21Bwese ni nu wãa Isireliban suunu sɔɔ ba ǹ kpĩa ba go, niya Amɔreba ka Hɛtiba ka Feresiba ka Hefiba ka Yebusiba. Ben bibun bwesera Salomɔɔ u yoo sɔma koosia. Ma ba kua yobu sere ka gisɔn gisɔ. 22Adama Salomɔɔ u ǹ Isireliba yoo sɔma koosie. U bu kuawa win tabu kowobu ka win tiin sɔm kowobu, ka win sina asakpɔbu ka win tabu sinambu ka win tabu kɛkɛ kparobu ka win maasɔbu. 23Be u gɔsa bu ka yoo sɔma ye kpara, ba sãawa nɛɛra wunɔbu ka weeraakuru (550). 24Sanam mɛ Egibiti sunɔn bii wɔndia wi Salomɔɔ u sue kurɔ, u wura yɛnu ge Salomɔɔ u nùn bania sɔɔ, saa yera Salomɔɔ u maa wɔwa ye ya wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia kɔrua. 25Wɔ̃ɔ tia sɔɔ, nɔn itawa Salomɔɔ u ra Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kue ka siarabun yãkunu, yãku yee ten mi, te u Yinni Gusunɔ kua. Yen biru u ra turare dɔ̃ɔ doke kpakoro tèn wɔllɔ ba ra turare dɔ̃ɔ doke te ba yi dii te ta dɛɛre gem gem kɔnnɔn deedeeru. Nge mɛya Salomɔɔ u ka sɔ̃ɔsi yèn sɔ̃ ba sãa yee te kua. 26Ma u dera ba goo nimkuu dãka Ɛsioni Gebɛɛɔ, Elatin bɔkuɔ nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Naa yariɔ Edɔmun temɔ. 27Ma Hiramu u win tiin sɔm kowo be ba nim asansi yɛ̃ mɔrisia Salomɔɔn goo nimkuu sin sɔ̃. 28Yera ba da Ofiriɔ ba wura gura tɔnnu wɔkura yiru ba ka Salomɔɔ daawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\