Piɛɛ I 1

1- 2Bɛɛ be Gusunɔ u gɔsa ma i yarina i sãa sɔbu Pontuɔ ka Galatiɔ ka Kapadosiɔ ka Asiɔ ka Bitiniɔ, Gusunɔ Baaba u bɛɛ gɔsa nge mɛ u raa gɔ̃ru doke u ko. Ma i kua wigibu win Hunden saabu, kpa i ka Yesu Kirisi mɛm nɔɔwa, kpa win yɛm mu bɛɛ dɛɛrasia. Nɛ Piɛɛ, Yesu Kirisin gɔrowa, na bɛɛ tire teni yoruammɛ. Durom ka alafia n bɛɛ sosia. 3Su Gusunɔ siara, bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin Baaba. Win wɔnwɔn bakaru sɔɔra u sun mara nɔn mɛɛruse Yesu Kirisin seebu gɔrin din sɔ̃ kpa sa n ka yĩiyɔ wãarugibu mɔ 4kpa su ka tubi di ye Gusunɔ u wigibu yiiye. Tubi ye, ya ǹ sankiramɔ, ya ǹ disinu mɔ̀, yen buram kun maa kpeemɔ. Yera ba bɛɛ yiiye wɔllɔ, 5bɛɛ be Gusunɔn dam mu kɔ̃su naanɛ dokebun saabu i ka faaba wa ye ya sɔɔru sãa yu ka sɔ̃ɔsira sanam dãakim sɔɔ. 6Yen sɔ̃na i nuku doo bakabu mɔ, baa mɛ nuku sankiranu nu kua tilasi tɛ̃ saa fiiko sɔɔ, laakari mɛɛri bwese bwesekan sɔ̃. 7Laakari mɛɛri bi, bu bɛɛn naanɛ dokebu wɛ̃ɛrimɔ. Nge mɛ ba ra wura mɛɛri ka dɔ̃ɔ, baa mɛ ya koo kam ko, nge mɛya ba bɛɛn naanɛ dokebu mɛɛrimɔ, bi bu wura bɛɛrɛ kere gem gem, bu ka bin dam gia. Kpa i siarabu ka yiiko ka bɛɛrɛ wa sanam mɛ Kirisi koo kurama. 8I nùn kĩ baa mɛ i ǹ nùn waare. I nùn naanɛ doke baa mɛ i ǹ gina nùn wa. Ma i nuku doo bakabu mɔ bi bu ǹ ka nɔɔ gerurɔ. 9Domi i bɛɛn naanɛ dokebun are waamɔ, yeya bɛɛn hunden faaba. 10Gusunɔn sɔmɔbu ba faaba yen gari mɛɛra, ba yen saria kasu, ma ba durom mɛn gari gerua mɛ Gusunɔ u bɛɛ yiiye. 11Domi Kirisin hunde wi u wãa be sɔɔ u bu sɔ̃ɔwa yellu ma Kirisi u koo nɔni swãaru wa, yen biru u koo maa yiiko wa. Ma ba hania kua bu ka gia sanam mɛrà ka swaa yerà u ka yã. 12Gusunɔ u win sɔmɔ be sɔ̃ɔsi ma gari yi u bu nɔmu sɔndia, yi ǹ sãa ben tiigii, ma n kun mɔ bɛɛgii. Tɛ̃ i gari yi nua. Labaari gean waasu kowoba bɛɛ yi nɔɔsia. Ba gari gerua ka Hunde Dɛɛron dam wi u na wɔllun di. Ma Gusunɔn gɔradoban tii ba kĩ bu gari yin saria gia. 13Yen sɔ̃, i de i n tii sɛ. I ku dom yĩbiri, kpa i n durom mɛ yĩiyɔ kam kam mɛ ba koo bɛɛ wɛ̃ sanam mɛ Yesu Kirisi koo kurama. 14I koowo bii mɛm nɔwɔbu kpa i ku de bɛɛn wãarun daa yu ka kɔdɛ mɛnna ye i raa mɔ sanam mɛ i ǹ gãanu yɛ̃. 15Adama i de i n dɛɛre bɛɛn sanu sanusu kpuro sɔɔ nge mɛ Gusunɔ wi u bɛɛ soka u dɛɛre. 16Mɛya Gusunɔ u gerua win gari sɔɔ u nɛɛ, "I n dɛɛre domi nɛn tii na dɛɛre." 17Bɛɛn kanaru sɔɔ i Gusunɔ sokumɔ Baaba. Wee, wiya u tɔmbu kpuro ka siri teebu sirimɔ nge mɛ baawure u kua. Yen sɔ̃, saa ye ya bɛɛ tie handunia sɔɔ, i ye dio ka win nasiaru. 18Bɛɛn tii i yɛ̃ ye ba ka bɛɛ yakia saa bɛɛn wãa kamgirun di te i tubi di bɛɛn sikadoban min di. N ǹ mɔ ka gãa ni nu koo sankira, nge sii geesu ǹ kun mɛ wura. 19Ka Kirisin yɛm bɛɛrɛgima ba ka bɛɛ yakia wi u ka yãa kinɛ kpɛndu weenɛ te ta ǹ alebu ǹ kun mɛ disinu ganu mɔ. 20Gusunɔ u Kirisi wi gɔsa u yi ba sere handunia taka kua, ma u sɔ̃ɔsira bɛɛn arufaanin sɔ̃ sanam dãakim mɛni sɔɔ. 21Saa win min diya i Gusunɔ naanɛ doke wi u nùn seeya gɔrin di ma u nùn yiiko wɛ̃. Nge mɛya i bɛɛn naanɛ ka bɛɛn yĩiyɔbu doke Gusunɔ sɔɔ. 22Tɛ̃ ye i tii sãrasia sanam mɛ i gem mɛm nɔɔwa, ma i bɛɛn naanɛ dokeosibu kĩ murafitiru sariru sɔɔ, ǹ n mɛn na, i n kĩanɛ gem gem ka bɛɛn gɔ̃ru kpuro. 23Domi ba ǹ bɛɛ mara nɔn mɛɛruse ka bwese te ta koo gbi. Ba bɛɛ marawa ka bwese te ta ǹ gbimɔ te ta sãa Gusunɔn gari yi yi wasi yi yi ku ra kpe. 24Nge mɛ Gusunɔn gari gerumɔ, "Tɔmbu kpuro ba sãawa nge yakasu. Ma ben bɛɛrɛ kpuro sãa nge sin wɛ̃su. Yakasu ra gbere, kpa sin wɛ̃su dɛrura. 25Adama Yinni Gusunɔn gari ko n wãawa ka baadomma." Gari yi, yi sãawa Labaari gea ye ba bɛɛ waasu kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\