Piɛɛ I 4

1Kirisi u nɔni swãaru wa win wasi sɔɔ, yen sɔ̃, bɛɛ maa n weenɛ bwisiku tee ni, nu n bɛɛ dam kãa. Domi wi u ka nɔni swãaru tɛmana win wasi sɔɔ u torarun baa deriwa, 2kpa saa ye ya nùn tie win handunian wãaru sɔɔ u n ka wãa u ka Gusunɔn kĩru ko, n ǹ mɔ wasin kĩru kankam. 3Geema, gasɔn saa ye i raa di i ka kua ye tɔn tukoba ra kã, ya tura. I raa wãa daa bɛrɛtɛkɛ sɔɔ ka binɛ ka aka tam nɔrubu ka tam nɔrubun wɔrusu ka bũu sãaru te Gusunɔ u yina. 4Tɛ̃, ba biti soore yèn sɔ̃ i ǹ maa ka bu koma bɛrɛtɛkɛ ni mɔ̀, ma ba bɛɛ wɔmmɔ. 5Adama ba ǹ koo ko ba kun gari yi Gusunɔ tusie wi u sɔɔru sãa u ka wasobu ka gɔribu siri. 6Yen sɔ̃na ba raa bu Labaari gea waasu kua be ba gu kpa ben hunde ya n ka wasi nge mɛ Gusunɔ u wasi, baa mɛ ba bu siri nge tɔmbu handunian wãaru sɔɔ. 7Baayere kpuron kpeeru ta turuku kua. Ǹ n mɛn na, i tii nɛnuɔ ka laakari, kpa i se i yɔ̃ra i ka kpĩ i kanaru ko. 8Ye n kpuro kere, yera i hania koowo i n kĩanɛ domi kĩru ta tora dabinu wukirimɔ. 9I dam koosianɔ bɛɛn tii tiinɛ sɔɔ ka nuku tia. 10Bɛɛn baawure u de u ka win kɛ̃ɛ te Gusunɔ u nùn nɔmu sɔndia dendi gabun sɔ̃ nge wi u ka Gusunɔn kɛ̃ɛ bwese bweseka sɔmburu mɔ̀ dee dee. 11Wi u waasu mɔ̀ u de u Gusunɔn gari gere. Wi u maa goo sɔmburu kuammɛ u tu koowo ka dam mɛ Gusunɔ u nùn wɛ̃, kpa gãanu kpuro sɔɔ bu Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ saa Yesu Kirisin min di, wi u yiiko ka dam mɔ sere ka baadommaɔ. Ami. 12Kĩnasibu, i ku biti soora ka laakari mɛɛri bi bu bɛɛ wɛ̃ɛrimɔ nge dɔ̃ɔ. I ku bu garisi gãa tukunu. 13Adama i gɔ̃ru doro ye i ka Kirisin nɔni swãaru sɔɔ bɔnu mɔ, kpa i n maa nuku doo bakabu mɔ tɔ̃ɔ te win yiiko ya koo sɔ̃ɔsira. 14Doo nɔɔroba bɛɛ, bà n bɛɛ wɔmmɔ Kirisin yĩsirun sɔ̃, domi Gusunɔn Hunde yiikogii u wãa ka bɛɛ. 15Bɛɛn goo u ku de u nɔni swãaru wa tɔn goberun sɔ̃, ǹ kun mɛ gbɛnan sɔ̃, ǹ kun mɛ kɔ̃san kobun sɔ̃, ǹ kun mɛ yèn sɔ̃ u gari wɔbia wɔri. 16Adama ù n nɔni swãaru wa yèn sɔ̃ u sãa Kirisigii, u ku de sekuru tu nùn mwa. N weenɛwa u Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ yèn sɔ̃ u yĩsi te mɔ. 17Saa ya tura siribu bu ka tore. Gusunɔn tɔmba bu koo maa gbi bu ka tore. Too, bù n torua bɛsɛn min di, amɔna bin wii goberu ta ko n sãa be ba yina bu Gusunɔn Labaari gea naanɛ doken mi. 18Nge mɛ Gusunɔn gari gerumɔ, "Geegiin faaba yà n sɛ̃sia, amɔna n ko n sãa kɔ̃san kowo ka durumgiin mi." 19Nge mɛya, be Gusunɔ u dera ba nɔni swãaru waamɔ, ba n da gea ko, kpa bu ka ben Taka kowo wi u naanɛ mɔ yɔ̃ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\