Samuɛli I 1

1Durɔ goo u wãa Efaraimun bweseru sɔɔ, win yĩsira Ɛlikana. Win wuuwa Ramataimu Sofimu, Efaraimun guunun bera gia. U sãawa Yerohamun bii. N deema Sufuwa u Tohu mara. Tohu u Elihu mara. Ma Elihu u Yerohamu wi mara. 2Ɛlikana wi, u kurɔbu yiru mɔ. Gbiikoon yĩsira Hana, yirusen yĩsira Penina. Ma Penina u bibu mara adama Hana u ǹ bii marure. 3Wɔ̃ɔ baagere durɔ wi, u ra win wuu deriwa u da Siloɔ u Gusunɔ wɔllu ka tem Yinni sã, kpa u yãkuru ko mi, mi Elin bibu yiru Hofini ka Finɛɛsi ba wãa be ba sãa Yinni Gusunɔn yãku kowobu. 4Ɛlikana ù n yãkuru kua, u ra Penina ka maa win bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu ben yãku yaa wɛ̃wa. 5Adama Hanagia u ra de ya n kpãaru bo. Domi u nùn kĩ baa mɛ Yinni Gusunɔ u nùn kua wĩro. 6Adama win nisi u ra n nùn nɔɔ kuurimɔwa win wĩro ten saabu. 7Mɛya u ra nùn kue wɔ̃ɔ baagere. Hana ù n tura Yinni Gusunɔn sãa yeru mi, win nisi u ra nùn nɔɔ kuuriwa sere u swĩ, kpa u kun di. 8Kpa win durɔ Ɛlikana u nùn bikia u nɛɛ, Hana, mba n kua a ka sumɔ. Mban sɔ̃na a ǹ dimɔ. Mba n kua wunɛn nuki ra n ka sankire. Nɛ ka wunɛn wãasinaa ya ǹ kere bii tɔn durɔbu wɔkuru? 9- 11Sɔ̃ɔ teeru ye ba di ba kpa, yera Hana u seewa ka nuku sankira bakanu u da u Yinni Gusunɔ kanamɔ ka swĩi. U nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri u nɛɛ, Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, a de a nɛ wunɛn yoon nɔni swãaru wa, kpa a man yaaya, a ku man duari. À n man bii tɔn durɔ kã, kon de u n sãa wunɛgii win wãaru kpuro sɔɔ. Mɛya kɔ̃ɔ ga ǹ win wiru babamɔ baa nɔn teeru. N deema Eli wi u sãa yãku kowo tɔnwero u sɔ̃ kitarɔ Yinni Gusunɔn sãa yerun kɔnnɔwɔ. 12Nge mɛ Hana u kana te mɔ̀ kpeetim sari, yera Eli u win nɔɔ mɛɛra tii. 13Hana u gari mɔ̀wa gɔ̃ruɔ, win nɔɔ ga mɔ̀ sumi sumi, adama u ǹ gari gerua u yare goo u nɔ. Yen sɔ̃na Eli u tamaa tama u nɔra too. 14Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sere domma kaa de tam mu n nun goomɔ. A wunɛn tam nɔru bi derio. 15Hana u nùn wisa u nɛɛ, n ǹ mɛ, yinni. Na ǹ tam gam nɔra. Nɛ tɔn kurɔ nuku sankiranugiiwa. Nɛn gɔ̃run gariya na Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔmɔ. 16A ku nɛ wunɛn bii garisi nge bii kam. Nɛn nuku sankira bakanun saabuwa na kanaru mɔ̀ sere ka tɛ̃. 17Saa yera Eli u nùn wurari u nɛɛ, a doo ka alafia kpa Isireliban Yinni u nun wɛ̃ ye a nùn bikia. 18Ma Hana u nùn nɔɔ kana u nɛɛ, a ka man wunɛn nɔnu geu mɛɛrio. Ma u doona. U da u di. U ǹ maa mɔrua. 19Ma ba seewa buru buru yellu ba Yinni Gusunɔ sãwa ba sere swaa wɔri ba sĩa ben wuuɔ Ramaɔ. Ɛlikana u ka Hana mɛnna, ma Gusunɔ u Hanan kanaru mwa. 20Sanam dɔɔ sanam wee, Hana u gura sua u bii tɔn durɔ mara. U nùn yĩsiru kã Samuɛli u nɛɛ, domi na nùn nɔna kuawa Yinni Gusunɔn mi. 21Ye wɔ̃ɔ ga kpam wurama, Ɛlikana u seewa ka win yɛnugibu kpuro, ba dɔɔ bu ka wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔn yãkuru ko Yinni Gusunɔn sãa yerɔ kpa u ka win nɔɔ mwɛɛru yibia. 22Adama Hana u ǹ de. U win durɔ sɔ̃ɔwawa u nɛɛ, n kua ù n bii wi bɔm kara, yera u koo ka nùn da kpa bu nùn Yinni Gusunɔ tusia kpa u nùn deri mi, sere ka baadommaɔ. 23Win durɔ Ɛlikana u nùn wisa u nɛɛ, a koowo nge mɛ n wã wunɛn nɔni sɔɔ. A sinɔ sere à n bii wi bɔm kara kpa Yinni Gusunɔ u de wunɛn gari yi koora. Ma kurɔ wi, u sina u win bii bɔm kɛ̃mɔ sere u ra ka nùn bɔm kara. 24Ye u nùn bɔm mɛ kara u kpa, ye ba maa wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔn yãkuru dɔɔ, ma u ka nùn da ka naa kinɛru wɔ̃ɔ itagiru ka som saaki kpiriru ka tam bwãa teeru. Yera u ka da Silo mi, Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Sanam mɛ, bii wi, u ǹ kpã. 25Ba naa kinɛ te saka, ma ba ka bii wi da Elin mi. 26Ma Hana u gerua u nɛɛ, nɛn yinni, a man gafara kuo. Sere ka wunɛn wãaru, nɛna kurɔ wi u dɔma te yɔ̃ra wunɛn bɔkuɔ mini, u kanaru kua Yinni Gusunɔn mi. 27Bii winiwa na kana, ma Yinni Gusunɔ u nɛn kanaru mwa u man nùn kã. 28Yen sɔ̃na na kĩ n nùn Yinni Gusunɔ wɛ̃ kpa u n sãa wigii win wãaru kpuro sɔɔ ma ba yiira ba Yinni Gusunɔ sãwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\