Samuɛli I 13

1Sɔɔlu u mɔwa wɔ̃ɔ sanam mɛ u bandu di Isireliba sɔɔ. Ye u bu kpara wɔ̃ɔ yiru, 2yera u tɔnu nɔrɔbun suba ita (3.000) gɔsa be sɔɔ. Ben nɔrɔbun suba yiru (2.000) ya wãa ka wi Mikimasiɔ, Betɛlin guurun bera gia. Tɔnu nɔrɔbu (1.000) ba maa wãa ka Yonatam Gibeaɔ, Bɛnyamɛɛn temɔ. Ma u dera tɔn be ba tie ba wura ben yɛnusɔ. 3Gibea miya Yonatam u Filisitiban tabu kowo wuuru garu wɔri u kamia. Ma Filisiti be ba tie ba yen baaru nua. Yera Sɔɔlu u dera ba kɔba so Isirelin tem kpuro sɔɔ ba nɛɛ, i de Heberuba kpuro bu baaru ye nɔ. 4Yera Isireliba kpuro ba nua ma Sɔɔlu u Filisitiban tabu kowo be kamia sere ben mɔru seewa. Yera n dera Isireli be kpuro ba mɛnna Sɔɔlun mi ye u bu soka Giligaliɔ. 5Ma Filisitiba ba maa mɛnna bu ka Isireliba tabu ko. Ba tabu kɛkɛba mɔwa nɔrɔbun suba tɛna (30.000) ka maa maasɔbu nɔrɔbun suba nɔɔba tia (6.000). Ben tabu kowobu ba ǹ garirɔ. Ba dabiwa nge yani sɛɛri nim wɔ̃kun goorɔ. Ma ba na ba sansani gira Mikimasiɔ, Bɛti Afɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia. 6Sanam mɛ Isireliba ba wa ma ba ǹ kurɔ, domi Filisitiba ba bu sɛ̃ke, ma ba da ba kukua kpee wɔrusɔ, ka awĩi sɔɔ, ka kpee baaba sɔɔ, ka wɔrusɔ, sere ka dɔkɔ kpirinɔ. 7Isireliba sɔɔ, gabu ba mam da sere Yuudɛnin guruɔ Gadi ka Galadin temɔ. Adama Sɔɔlu u wãa Giligaliɔ. Be ba ka nùn wãa mi kpuro ba bɛrum soore ba diirumɔ. 8Ba tɛ mi, ba kuawa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru nge mɛ Samuɛli u Sɔɔlu bura, adama Samuɛli u ǹ nɛ. Yera tɔmba yarinam torua. 9Yen sɔ̃na Sɔɔlu u nɛɛ, bu yaa sabenu tama u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko ka maa siarabun yãkunu. Ma u yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te kua ka win tii. 10Saa ye u yãku te kua u kpa kese, yera Samuɛli u kurama ma Sɔɔlu u yarima u nùn sennɔ da. 11Samuɛli u nɛɛ, mban sɔ̃na a yenin bweseru kua. Sɔɔlu u wisa u nɛɛ, na wa tɔmba yarinamɔ ma a ǹ nɛ saa ye a bura. Filisitiba wee, ba maa mɛnnɛ Mikimasiɔ. 12Ma na bwisika na nɛɛ, Filisitiba ba koo man wɔrima Giligali mini, na ǹ maa Gusunɔ somiru kanɛ. Yen sɔ̃na nɛn tii na yãku te kua. 13Ma Samuɛli u nɛɛ, gari bɔkɔn kookoosa a kua mi. A ǹ Gusunɔ wunɛn Yinnin wooda mɛm nɔɔwɛ ye u nun wɛ̃. À n daa ye mɛm nɔɔwa, Yinni Gusunɔ u koo raa de wunɛn bweseru ta n bandu dii Isireliba sɔɔ sere ka baadommaɔ. 14Adama tɛ̃ wunɛn bandu ta ǹ maa tɛɛmɔ. Yinni Gusunɔ u koo goo kasu wìn daa ya nùn wɛ̃re kpa u nùn ko win tɔmbun kparo. Domi wunɛ, a ǹ win wooda mɛm nɔɔwɛ. 15Ma Samuɛli u seewa u doona Giligalin di. Yera Sɔɔlu ka win tabu kowo be ba tie ba maa da Gibeaɔ, Bɛnyamɛɛn temɔ. Ma u bu gara mi. Ben geera kua tɔnu natan (600) saka. 16Sɔɔlu ka win bii Yonatam ka tɔn be ba ka bu wãa sannu, ba ben sansani gira Gibea mi. Adama Filisitiban sansani ya wãa Mikimasiɔ. 17Filisitiban tabu kowobun wuunu ita ya yara ben sansanin di ya Isireliba wɔraa da. Wuu teera da Ofaran swaaɔ Sualin temɔ. 18Ma yirusera Bɛti Horonin swaa swĩi. Ma itasera maa da Bɛnyamɛɛn tem nɔɔ bura yerɔ wɔwa gaan bɔkuɔ mi purukanu ra n wãa gbaburun bera gia. 19N deema sekobu sari Isireliban tem kpuro sɔɔ domi Filisitiba ba nɛɛ, ba ǹ wure bu takobiba ko ǹ kun mɛ yaasi. 20- 21Yen sɔ̃na Isireliba ba ra de Filisitiban mi bu ka ben naa tebonun yari nɔɔ dera, ka ben dãkunu ka ben gbɛ̃ɛ ka ben tebonu ka maa ben naa kpara dɛkin nɔɔ sɛ̃nu. 22Yen sɔ̃na tabun sanam mɛ sɔɔ, tɔn be ba wãa Sɔɔlu ka win bii Yonatam mi, ben goo kun takobi mɔ, ǹ kun mɛ yaasa. Sɔɔlu ka win bii Yonatam tɔnawa ba yeba mɔ. 23Ma Filisitiban tabu kowobun wuu teeru gara yara ta da Mikimasiɔ, bera mi guunu yiru nu yinna. N deema miya ba ra ka sare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\