Samuɛli I 14

1Sɔ̃ɔ teeru Yonatam, Sɔɔlun bii, u win bɔ̃ɔ aluwaasi wi u ra win tabu yãnu sɔbe sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a na su da Filisitiban tabu kowo wuu ten mi, te ta wãa giɔ. Adama u ǹ Sɔɔlu sɔ̃ɔwa ma u gam dɔɔ. 2Sɔɔlu u wãa Migoroniɔ Gibean bɔkuɔ dãru garun nuurɔ te ba ra soku gerenadi. Tɔn be ba wãa ka wi, ben geera sãawa tɔnu natan (600) saka. 3N deema yãku kowo wi ba mɔ̀ Aya u wãa tɔn ben suunu sɔɔ u sãa yãa ni ba ra ka bikiaru ko Gusunɔn mi nɛni. Aya wi, u sãawa Akitubun bii. Akitubu wi, ka win wɔnɔ Ikabɔdu, be, ba maa sãawa Finɛɛsin bibu. Finɛɛsin tundowa Eli, wi u raa sãa Yinni Gusunɔn yãku kowo Siloɔ. Tɔnu nata ye sɔɔ, goo kun yɛ̃ Yonatam u yara. 4Swaa ye Yonatam u swĩi u ka da Filisitiban tabu kowo ben mi, ya kpawa ka kpee bakanu yirun baa sɔɔ. Teerun yĩsira Bosɛsi, yirusera maa Sɛnɛ. 5Teera wãa swaa yen sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia Mikimasin deedeeru. Teera maa wãa Geban deedeeru. 6Yonatam u win bɔ̃ɔ aluwaasi wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a na su da bango sari ben mi. Sɔrɔkudo Yinni Gusunɔ u koo sun somi. Domi gãanu sari ni nu koo nùn ganɛ u kun ka sun faaba kue, baa sà kun dabi. 7Aluwaasi wi, u nɛɛ, a koowo kpuro ye a gɔ̃ru doke, a ku sika ko. Na wãa ka wunɛ. 8Ma Yonatam u nɛɛ, ǹ n mɛn na, su da ben bera gia kpa bu sun wa. 9Bà n nɛɛ, su yɔ̃ro su bu ma, sa ko yɔ̃rawa su bu ma. 10Bà n maa nɛɛ, su na ben mi, sa ko dawa, domi ben soku tera ta ko n sãa yĩreru ma Yinni Gusunɔ u sun bu nɔmu bɛria. 11Ma be yiru ye, ba dera Filisitiba ba bu wa. Ma Filisiti be, ba nɛɛ, Heberuba wee, ba yarimamɔ wɔrusun di mi ba raa kukua. 12Ma Filisitiban tabu kowo be, ba Yonatam ka win aluwaasi wi nɔɔ kɔ̃ ba nɛɛ, i na mini su bɛɛ gari gɛɛ sɔ̃. Ma Yonatam u win bɔ̃ɔ aluwaasi wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man swĩima domi Yinni Gusunɔ u sun bu nɔmu bɛria, bɛsɛ Isireliba. 13Yera durɔ u kabura u ka yɔɔwa u da mi ba wãa ma aluwaasi wi, u nùn swĩi. Ye ba tura mi, ma u bu soomɔ u suririmɔ. Yera win bɔ̃ɔ aluwaasi wi, u bu goomɔ win biruɔ. 14Ben tabun tore ye sɔɔ, be yiru ye, ba tɔmbu gowa nge tɔnu yɛndun saka batuma piibu sɔɔ. 15Ma bɛrum Filisitiban tabu kowobu mwa kpuro be ba wãa sansaniɔ, ka be ba wãa tabu gberɔ, ka be ba sansani kɔ̃su, ka maa be ba yarimɔ ba tɔmbu wɔraa daamɔ. Sere ka tem tii mu yĩirumɔwa ma tɔmba burisina. Gusunɔwa u dera yabu ye kpuro ya koora mɛ. 16Be ba Sɔɔlun sansani kɔ̃su Gibeaɔ Bɛnyamɛɛn temɔ, ba wa Filisitiban tabu kowo dabinu ba duku dukubu mɔ̀ baama kpuro. 17Ma Sɔɔlu u win tɔmbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bɛsɛn tɔmbu mɛnnɔ i ben yĩsa soku kpa su wa be ba kun wãa mi. Ma ba kua mɛ, ba deema Yonatam ka win bɔ̃ɔ aluwaasi wi u ra win tabu yãnu sɔbe, beya ba sari mi. 18Ma Sɔɔlu u Aya sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u Gusunɔn woodan kpakororu suama. N deema kpakoro te, ta wãa Isireliban sansaniɔ sanam mɛ. 19Nge mɛ Sɔɔlu u ka yãku kowo wi gari mɔ̀, wure ni nu wãa Filisitiban sansaniɔ nu sosimɔwa nu dɔɔ. Yera Sɔɔlu u yãku kowo wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a kpakoro te derio, su ku maa Gusunɔ gãanu bikia. 20Ma Sɔɔlu ka win tabu kowobu ba mɛnna ba da tabu gberɔ, ba deema wee Filisitiba ba burisinɛ ba goonamɔ ka takobi. 21N deema Heberu gabu ba raa yoru dimɔ Filisitiban mi, sere ba ka bu da ben sansaniɔ. Adama ye ba Sɔɔlu ka Yonatam ka begibu wa, yera ba tii wuna ba wura ben mi. 22Isireli gabu ba raa maa kukua Efaraimun guunun bera gia. Ye ba nua ma Filisitiba ba duki mɔ̀, yera ba seema ba wɔri tabu sɔɔ ba bu naa swĩi, 23ba ka tura Bɛti Afɛnin wuswaaɔ. Nge mɛya Yinni Gusunɔ u ka Isireliba faaba kua dɔma te. 24Isireliba ba nɔni sɔ̃ɔra gem gem dɔma te, yèn sɔ̃ Sɔɔlu u bɔ̃rua u nɛɛ, ma n kun mɔ na nɛn yibɛrɛba mɔru kɔsia, wi u di yoka yu sere turi, kon yɛ̃ro gowa. Yen sɔ̃na tɔn be sɔɔ, goo kun dĩanu dende. 25Sɔɔlun tɔmbu kpuro ba tura dãa sɔ̃ɔwɔ mi tim mu tɛrie temɔ. 26Sanam mɛ ba sɔ̃ɔ ge duɔ, ba deema wee, tim mɛ, mu koka temɔ. Ka mɛ, goo kun kãka u mu dabure domi ba bɔ̃ri yi nasie. 27Adama Yonatam u ǹ daa nua ma win tundo u tɔn be kirɔ kua ka bɔ̃ri. Yera u dɛka ye u nɛni ka tim bau sɔka u wuna u nɔɔ kpɛ̃ɛ, ma u dam wa. 28Saa ye sɔɔra tɔn ben turo u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn tundo u sun kirɔ kua ka bɔ̃ri u nɛɛ, wi u di gisɔ, u koo yɛ̃ro go. Yera n dera tɔn be, ba ka wasira gem gem. 29Ma Yonatam u nɛɛ, nɛn baaba u bɛsɛn tɔmbu nɔni sɔ̃ɔmɔwa. A ǹ wa nge mɛ na dam wa sanam mɛ na tim mɛn fiiko di? 30N koo raa wɛ̃ra too tɔn be, bà n di baa fiiko ye ba wɔra ben yibɛrɛban nɔman di. Domi ba koo raa Filisiti be go n kere mɛ. 31Dɔma te, ba Filisitiba gowa saa Mikimasin di sere ka Ayaloniɔ. Ma ba wasira gem gem. 32Yera ye Filisitiba ba deri, ba ye kata kua ba gura. Ba yãanu ka kɛtɛba ka kɛtɛ binu mwɛɛrimɔ ba goomɔ ma ba yaa ye temmɔ mi ya kpĩ yɛm sɔɔ. 33Saa ye sɔɔra ba Sɔɔlu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee, tɔn be, ba Yinni Gusunɔ torarimɔ ba yaa temmɔ mi ya kpĩ yɛm sɔɔ. Ma Sɔɔlu u nɛɛ, naanɛ sarirugibu bɛɛ! I kpee bakaru bimiama mini tɛ̃. 34Kpa i baawure sɔ̃ u ka win kɛtɛ ǹ kun mɛ win yãaru na u saka mi, kpa u da u di. Bà n kua mɛ, ba ǹ maa Yinni Gusunɔ torarimɔ. Wɔ̃ku te sɔɔ, tɔn ben baawure u ka win kɛtɛ na u go mi. 35Ma Sɔɔlu u Yinni Gusunɔ yãku yeru kua mi, tera ta sãa gbiikiru ni u kua sɔɔ. 36Yen biru u win tɔmbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, su da su Filisitiba naa gira wɔ̃kuru su bu wɔri sa n ben yãnu guramɔ sere yam mu ka sãra. Su ku ra ben goo deri, baa turo. Ma ba nɛɛ, a koowo mɛ n nun wɛ̃re. Adama yãku kowo u nɛɛ, su gina da su Gusunɔ bikia. 37Ma Sɔɔlu u Gusunɔ bikia u nɛɛ, n doo n Filisitiba naa gira? Kaa sun bu nɔmu bɛria? Adama Gusunɔ u ǹ nùn wisa dɔma te. 38Yera Sɔɔlu u nɛɛ, i mɛnnama bɛɛ be i sãa wirugibu kpa su gia mi torara wãa gisɔ. 39Sere ka Yinni Gusunɔn wãaru, wi u ra Isireliba faaba ko, baa ǹ n nɛn bii Yonatam na, u tora, u koo gbiwa. Adama tɔn ben goo kun nùn wisa. 40Ma u nɛɛ, i doo i yɔ̃ra miɔnɔ, nɛ ka nɛn bii Yonatam sa ko maa yɔ̃ra mini. Tɔn be, ba nɛɛ, a koowo mɛ n nun wɛ̃re. 41Ma Sɔɔlu u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ, bɛsɛ Isireliban Yinni, a sun sɔ̃ɔsio ka yĩreru mi torara wãa. Ma torara sɔ̃ɔsira Yonatam ka Sɔɔlun bera gia. Be ba tie ba yara. 42Sɔɔlu u kpam nɛɛ, n tiara nɛ ka nɛn bii. Ma torara sɔ̃ɔsira Yonatam mi. 43Sɔɔlu u Yonatam sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man sɔ̃ɔwɔ ye a kua. Yonatam u nɛɛ, na tim bau sɔka ka dɛka ye na nɛni ma na mɛn fiiko denda. Nɛ wee, na wura n gbi. 44Yera Sɔɔlu u nɛɛ, nà kun nun go, Yonatam, Gusunɔ u man kua nge mɛ u kĩ. 45Adama tɔn be, ba Sɔɔlu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Yonatam, wi u Isireliba faaba baka yeni kua, wiya u koo gbi? Sere ka Yinni Gusunɔn wãaru, baa win seri tia ya ǹ wukuramɔ yu wɔri. Domi ka Gusunɔn somira u sɔmburu kua gisɔ. Mɛsuma ba ka Yonatam yakia u ǹ ka gu. 46Yen biru Sɔɔlu u sina u ǹ maa Filisitiba naa swĩi. Ma Filisiti be, ba wura ben temɔ. 47Sanam mɛ Sɔɔlu u bandu di u kpa Isireliban suunu sɔɔ u ka win yibɛrɛba tabu kua u ka sikerena. Bera Mɔabuba ka Amɔniba ka Edɔmuba ka Soban sinambu ka sere maa Filisitiba. Mi u tabu da da kpuro u ra kamiɛwa. 48Sɔ̃ɔ teeru u tabu kua ka wɔrugɔru u Amalɛki be ba bu dam dɔremɔ kamia u Isireliba faaba kua ben nɔman di. 49Sɔɔlun bii tɔn durɔbun yĩsa wee, Yonatam ka Yisifi ka Maakisua. Win bii tɔn kurɔ gbiikoon yĩsira Mɛrabu, yiruse maa Mikali. 50Win kurɔn yĩsira Akinɔamu, Akimasin bii. Win tabu sunɔwa Abinɛɛ, Nɛrin bii. Nɛri sãawa Sɔɔlun tundon mɔɔ. 51Kisi, Sɔɔlun tundo, ka Nɛri, Abinɛɛn tundo, ba sãawa Abiɛlin bibu. 52Sɔɔlun wãaru kpuro sɔɔ, tabu kun dwiiyare wi ka Filisitiban baa sɔɔ. Yen sɔ̃na win tɔmbu sɔɔ, ù n goo wa wi u dam mɔ u wɔrugɔru mɔ, u ra yɛ̃ro mwaamɛwa u ko win tabu kowo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\