Samuɛli I 15

1- 2Samuɛli u Sɔɔlu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna Gusunɔ wɔllu ka tem Yinni u gɔrima wunɛn mi, n nun gum wisi n ka sɔ̃ɔsi ma u nun gɔsa a ko sunɔ win tɔmbu Isireliban suunu sɔɔ. Yen sɔ̃ tɛ̃, a swaa dakio a nɔ ye u gerua. U nɛɛ, u koo Amalɛkiba dibu kɔsia ye ba ka Isireliba swaa bura sanam mɛ ba yara Egibitin di. 3Yen sɔ̃, a doo a bu wɔri kpa a ye ba mɔ kpuro kpeerasia mam mam. A ku de bu tiara. A bu goowo kpuro tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu ka bibu sere ka bii wɛ̃ɛnɔ, ka maa ben yaa sabenu. 4Ma Sɔɔlu u win tɔmbu mɛnna u gara Telaimuɔ. Win tabu kowobun geera kua nɔrɔbun suba goobu (200.000), ma Yudaba ba maa kua tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000). 5Sanam mɛ Sɔɔlu ka win tabu kowobu ba tura Amalɛkiban wuu bɔkɔwɔ, yera ba kukua gen wɔwa gaa sɔɔ. 6Ma Sɔɔlu u Keniba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu de bu tii wuna Amalɛkiban min di, kpa wi, u ku raa bu mɛnna u go kpuro sannu. Domi be, ba Isireliba durom kuawa saa ye ba wee Egibitin di. Ma Keni be, ba yara saa Amalɛkiban min di. 7Yen biru Sɔɔlu ka win tabu kowobu ba Amalɛkiba wɔri ba bu sunka saa Hafilan di sere ka Suriɔ ye ya wãa Egibitin sɔ̃ɔ yari yeru gia. 8Ma ba ben sunɔ mwa wi ba sokumɔ Agagi. Be ba tie, ma ba bu go ka takobi. 9Adama Sɔɔlu ka win tabu kowobu, ba Agagi deri, ba ǹ nùn go, ka sere maa yaa sabe ni nu gea sãa, yãanu ka kɛtɛba ka naa kpɛmi ka yãa kpɛmminu ni nu gum mɔ ka baayere kpuro ye ya gea sãa. Ba yina bu ye kpuro kpeerasia mam mam. Adama ye ya ǹ dam mɔ ka ye ya ǹ waabu wã, ba ye kpuro gowa mam mam. 10Saa ye sɔɔra Yinni Gusunɔ u ka Samuɛli gari kua u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 11nɛn nukura sankira ye na ka Sɔɔlu kua sunɔ. Domi u man biru kisi, u ǹ nɛn gere mɛm nɔɔwɛ. Ye Samuɛli u gari yi nua, yera u mɔru kua gem gem, ma u Yinni Gusunɔ nɔɔgiru sue wɔ̃ku giriru. 12Sisiru bururu u seewa yellu u dɔɔ u ka Sɔɔlu yinna. Adama ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Sɔɔlu u da wuu ge ba mɔ̀ Kaamɛli gia. Miya u kperu garu gira tɔmbu bu ka win nasara yaaya. Min diya u maa gɔsira u da Giligaliɔ. 13Ma Samuɛli u da win mi. Ye Sɔɔlu u Samuɛli wa, yera u nɛɛ, Gusunɔ u nun domaru kua. Wee na kpuro kua ye u man yiire. 14Samuɛli u nɛɛ, ǹ n mɛn na, amɔna na ka yãanu ka kɛtɛban wuri nɔɔmɔ. 15Sɔɔlu u nɛɛ, tabu kowoba ba yãanu ka kɛtɛ geenu gɔsa ba ka wɔma saa Amalɛkiban min di kpa bu ka Gusunɔ wunɛn Yinni yãkuru kua. Adama ba ye ya ǹ gea sãa kpeerasiawa mam mam. 16Ma Samuɛli u nɛɛ, a sakuo n nun sɔ̃ ye Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔwa gĩa wɔ̃kuru. Sɔɔlu nɛɛ, a geruo. 17Samuɛli u nɛɛ, yellu a tii garisiwa bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ, ma Yinni Gusunɔ u nun gɔsa a kua Isireliban sunɔ. 18Ma u nun gɔra u nɛɛ, a doo a Amalɛki durumgii be tabu wɔri a bu go a kpeerasia mam mam. 19Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na a ǹ Yinni Gusunɔn gere mɛm nɔɔwɛ. Mban sɔ̃na i kua ye ya ǹ nùn dore, i ben yãnu kata kua i gura. 20Sɔɔlu u nɛɛ, na Yinni Gusunɔn gere mɛm nɔɔwa fa. Na da mi u man gɔra, ma na Amalɛkiban sunɔ Agagi mwa na ka na, ma na win tɔmbu go mam mam. 21Adama nɛn tabu kowoba ba ben yãanu ka ben kɛtɛ geenu mwaama bu ka Gusunɔ wunɛn Yinni yãkuru kua Giligaliɔ. 22Samuɛli u nɛɛ, mba Yinni Gusunɔ u kĩru bo. Yãkunu? Nge mɛm nɔɔbu. Wee mɛm nɔɔbu bu yãkuru kere. Wii kpĩibu bu maa yãku yaa gum kere. 23Wi u ku ra Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ u sãawa taarɛgii nge sɔro. Wi u ku ra nùn wiru kpĩiyɛ, u sãawa nge bũu sãɔ. Tɛ̃, yèn sɔ̃ a Yinni Gusunɔn gere yina, win tii u maa nun yina, u nun bandu yara. 24Yera Sɔɔlu u Samuɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na durum kua, na Yinni Gusunɔn wooda sara ka maa wunɛn gere. Na nɛn tɔmbun bɛrum kua ma na ben gere wura. 25Adama na nun kanamɔ, a man nɛn durum suuru kuo, kpa a ka man wura Giligaliɔ, n ka Yinni Gusunɔ sã. 26Ma Samuɛli u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na ǹ maa ka nun wurɔ. Domi a Yinni Gusunɔn gari yina. Mɛya u maa nun yina, u nun bandu yara. 27Sanam mɛ Samuɛli u gɔsirɔ u ka doona, yera Sɔɔlu u win yaberun swaa gaba, ma yabe te, ta gɛ̃ɛra. 28Samuɛli u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u nun Isireliban bandu wɔrari gisɔ u tu goo wɛ̃ wi u nun sanɔ kere. 29Gusunɔ, Isireliban Yinni yiikogii u ku ra weesu ko, u ku ra maa win himba gɔsie, domi u ǹ sãa nge tɔnu. 30Sɔɔlu u kpam nɛɛ, na durum kua, adama tɛ̃ na nun kanamɔ a man bɛɛrɛ dokeo nɛn tɔmbu Isireliba ka ben guro gurobu kpuron wuswaaɔ. A ka man gɔsiro Giligali mi kpa n ka Gusunɔ wunɛn Yinni sã. 31Ma Samuɛli u gɔsira u ka Sɔɔlu da. Sɔɔlu u Yinni Gusunɔ sãwa. 32Yera Samuɛli u nɛɛ, i ka man Agagi, Amalɛkiban sunɔ wi naawa mini. Ma Agagi wi, u susi ka nuku dobu. Domi u bwisika ma gɔɔ nùn sarari. 33Adama Samuɛli u nɛɛ, nge mɛ wunɛn takobi ya tɔn kurɔbu gabun bibu go, nge mɛya wunɛn mɛro u koo maa bii bia. Ma Samuɛli u Agagi go u bɔtira Yinni Gusunɔn sãa yerɔ Giligaliɔ. 34Yen biru Samuɛli u da Ramaɔ, Sɔɔlu maa da win yɛnuɔ Gibeaɔ. 35Sere Samuɛli u ka gu, u ǹ maa Sɔɔlu mɛɛrim daare. Adama u ra n nùn swĩiyammɛwa yèn sɔ̃ Gusunɔn nuki sankira ye u ka nùn kua Isireliban sunɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\