Samuɛli I 22

1Yen biru Dafidi u maa kpam da u kukua Adulamun kpee wɔruɔ. Ye win tundon yɛnugibu kpuro ba nua ma u kukua mi, yera ba seewa ba da win mi. 2Ma be ba dibu nɛni, ka be ba dam dɔremɔ ka be ba ǹ nuku dobu mɔ, ba mɛnna ba da win mi, ba nùn kua ben kparo. Ben geera sãawa tɔnu nɛɛrun (400) saka. 3Saa min diya Dafidi u da Misipaɔ Mɔabun temɔ, ma u tem min sunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun kanamɔ, a de nɛn tundo ka nɛn mɛro bu na ba n kukua wunɛn mini sere n ka gia ye Gusunɔ u koo ka man ko. 4Ma sunɔ u wura. Yera Dafidi u ka win tundo ka win mɛro da sunɔ win mi. Miya ba wãa sere n ka kua win saa kpuro ye u kukua kperu mi. 5Sɔ̃ɔ teeru Gusunɔn sɔmɔ Gadi u Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a kun wãa kpee wɔru geni sɔɔ. A seewo a da Yudan temɔ kpa a n wãa mi. Ma Dafidi u seewa u da u wãa dãa sɔ̃ɔ ge ba mɔ̀ Herɛtiɔ. 6Sɔ̃ɔ teeru Sɔɔlu u da u sɔ̃ dãru garun nuurɔ Gibeaɔ gunguru garun mi, u win yaasa nɛni, ma win bwãaba nùn sikerenɛ. Saa ye sɔɔra u Dafidi ka win tɔmbun labaari nua. 7Yera u win bwãa be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ nɛgibu, Bɛnyamɛɛn bweseru, i swaa dakio i nɔ. I tamaa Isain bii u koo bɛɛ resɛm gbaaru wɛ̃ nge mɛ na bɛɛ wɛ̃, kpa u bɛɛn baawure ko tɔmbu wunɔbu (100) ǹ kun mɛ nɔrɔbun (1.000) wirugii? 8Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na i man seesi. Domi bɛɛn goo kun man dɔmɛyɛ arukawani ye nɛn bii Yonatam u ka Isain bii Dafidi bɔkua. Bɛɛn goo kun maa man wɔnwɔndu kue, u man sɔ̃ bwisi yi nɛn bii u Dafidi kã u ka man yina bɛria nge mɛ u mɔ̀ gisɔ. 9N deema Dɔɛgu Edɔmu wi, u wãa ka Sɔɔlun bwãabu sannu dɔma te. Yera u wisa u nɛɛ, na Isain bii wi wa Nɔbuɔ Akimɛlɛki, Akitubun biin mi. 10Ma Akimɛlɛki wi, u nùn bikiaru kua Yinni Gusunɔn mi. Yen biru u nùn dĩanu wɛ̃ ka maa Goliatin takobi ye. 11Ye Sɔɔlu u nua mɛ, yera u dera ba Akimɛlɛki Akitubun bii wi sokusia ka win yɛnugibu, be, be ba sãa yãku kowobu Nɔbuɔ. Ma ba mɛnna ba na sunɔn mi. 12Ma Sɔɔlu u nɛɛ, Akimɛlɛki, a swaa dakio a nɔ. Yera Akimɛlɛki u wisa u nɛɛ, na nɔɔmɔ, yinni. 13Sɔɔlu u nùn bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na i nɔɔ tia kua i man seesi, wunɛ ka Isain bii. Mban sɔ̃na a nùn dĩanu ka takobi wɛ̃. Yen biru a nùn bikiaru kua Gusunɔn mi, u ka man seesi, kpa u man yina bɛria nge mɛ u mɔ̀ gisɔ. 14Akimɛlɛki u sunɔ wisa u nɛɛ, wunɛn bwãabu kpuro sɔɔ, wara u ra nun wiru kpĩiyɛ nge wunɛn dokiri Dafidi wi u ra wunɛn woodaba mɛm nɔɔwɛ. Mɛya maa wunɛn yɛnugibu ba ra n nùn bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. 15Gisɔra na bikiaru torua Yinni Gusunɔn mi win sɔ̃? Ǹ n mɛn na, yinni, a ku man gari yini sɔbi, ǹ kun mɛ nɛn yɛnugii goo. Na ǹ yi yɛ̃, baa fiiko. 16Yera sunɔ u nùn wisa u nɛɛ, kon bɛɛ gowa wunɛ ka wunɛgibu kpuro. 17Ma u win tabu kowo be ba nùn kɔ̃su sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i susima i man Yinni Gusunɔn yãku kowo beni goowa, yèn sɔ̃ ben tii ba Dafidi nɔma kã. Ba maa yɛ̃ ma u man duka suuriwa. Ma ba ǹ nɛ bu man sɔ̃. Adama tabu kowo be, ba yina bu Yinni Gusunɔn yãku kowo be go. 18Yera n dera u Dɔɛgu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a susima, kpa a Yinni Gusunɔn yãku kowo be go. Ma u susi u bu go. Yen dɔma te, yãku kowobu wɛnɛ ka nɔɔbuwa u go be ba ben sãa yãnu doke. 19Sɔɔlu u maa dera ba Nɔbugibu go, kurɔbu ka durɔbu, sere ka bii wɛ̃ɛnɔ, ka yaa sabenɔ, niya kɛtɛba ka kɛtɛkunu ka yãanu. N deema wuu ge, ga sãawa yãku kowobun wuu. 20Sanam mɛ ba tɔn be goomɔ, ba ǹ Akimɛlɛkin bii turo Abiataa nɔma tura. Domi u duka sua u doona Dafidin mi gia. 21Ye u tura Dafidin mi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Sɔɔlu u Yinni Gusunɔn yãku kowobu go. 22Yera Dafidi u Abiataa sɔ̃ɔwa u nɛɛ, saa dɔma tèn di na Dɔɛgu Edɔmu wa, u wãa mi, na yɛ̃ kam kam ma u koo da u Sɔɔlu nɛn labaari sɔ̃. Ǹ n mɛn na, nɛna na dera ba wunɛn yɛnugibu kpuro go. 23Yen sɔ̃, a sinɔ a n wãa ka nɛ. A ku nanda, domi wi u kasu u nun go mi, nɛn tiiwa yɛ̃ro u maa kasu u go. À n maa wãa nɛn bɔkuɔ, kaa n wãa alafia sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\