Samuɛli I 25

1Saa ye sɔɔra Samuɛli u gu, ma Isireliba kpuro ba mɛnna ba win gɔɔ swĩ. Ma ba nùn sikua win yɛnu sɔɔ Ramaɔ. Yen biruwa Dafidi u seewa u da u wãa Paranin gbaburɔ. 2- 3Durɔ goo wãa Maoniɔ, win yĩsira Nabali. U sãawa Kalɛbun bweseru. U maa sãawa dukia bakagii. U yãanu mɔwa nɔrɔbun suba ita (3.000), bonu maa nɔrɔbu (1.000). Durɔ wi, u sɛ̃, win kookoosu kun wã, adama win kurɔ Abigali u bwisi mɔ. U maa sãa kurɔ burɔ. Kaamɛliɔra durɔ win gberu kpaanɛ wãa. Miya u win yãa nin sansu bɔɔrimɔ. 4N deema saa ye sɔɔ, Dafidi u maa wãa bera mi. Yera u nua ma Nabali u win yãanun sansu bɔɔrimɔ mi, 5ma u aluwaasi tɔnu wɔkuru gɔra u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i doo Nabalin mi, i man nùn tɔbiria. 6I nɛɛ, Gusunɔ u win wãaru dakaa daasia, kpa u n wãa bɔri yɛndu sɔɔ wi ka win yɛnugibu, ka ye u mɔ kpuro. 7Wee, tɛ̃ na nua ma ba win yãanun sansu bɔɔrimɔ. Mɛya sa maa wãa ka win yãa kparobu sannu. Sa ǹ ben goo torarire. Mɛya ben goo kun maa win yãaru biare saa mìn di sa wãa Kaamɛli mini ka be. 8Ǹ n weesun na, u win yãa kparo be bikio. Yen sɔ̃, u de u bɛɛ nɛn sɔm kowobu mɛɛri ka nɔnu geu. Domi i nawa tɔ̃ɔ bakarun saa sɔɔ. Yen sɔ̃na na nùn kanamɔ u nɛ win bii ka bɛɛ nɛn sɔm kowobu dĩanu kɛ̃ɛma ni u mɔ. 9Saa ye Dafidin sɔmɔ be, ba tura mi, yera ba Nabali gari yi kpuro sɔ̃ɔwa. Yen biru ba ǹ maa gam gerua. 10Yera Nabali u bu wisa u nɛɛ, wara ra n Dafidi, Isain bii. Tɛ̃ sɔɔ, yoo aluwaasi dabira ta ra kpikiru su saa ben yinnibun min di. 11Yera kon ben bweseru nɛn dĩanu ka nɛn nim ka yaa wɛ̃ ye na nɛn sɔm kowobu yiiye, be, be na ǹ yɛ̃ mìn di ba wee? 12Ma Dafidin aluwaasi be, ba gɔsirama ba nùn sɔ̃ɔwa kpuro ye Nabali u gerua. 13Yera u win tɔmbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i de bɛɛn baawure u sɔɔru ko kpa u win takobi sua u bɛki. Ma ben baawure u win takobi sua u bɛki. Dafidi u maa wigia sua u bɛki. Win tɔn be, ba sãawa nata. Yera ben nɛɛru (400) ba nùn swĩi. Ma u dera goobu (200) be ba tie, ba ben yãnu kɔ̃su. 14Yera Nabalin sɔm kowo turo u na u Abigali sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, Dafidi u bɛsɛn yinni sɔmɔbu gɔriama saa gbaburun di bu nùn tɔbiri. Adama u bu gira ka dam, 15baa mɛ siba sun gea kua. Ben goo kun sun torari. Ba ǹ bɛsɛn yaa saberu garu mwɛ saa ye sa wãa ka be gbaburɔ. 16Wɔ̃kuru ka sɔ̃ɔ sɔɔ, ba kua bɛsɛn gbãraru, ba sun kɔ̃su sanam mɛ sa wãa ka be, sa bɛsɛn yaa sabenu kparamɔ. 17Ǹ n mɛn na, a koowo ye kaa kpĩ a ko. Domi Dafidi u bwisika u bɛsɛn yinni ka win yɛnugibu kpuro kam koosia. A maa yɛ̃ bɛsɛn yinni wi, u sɛ̃ sere goo kun kpɛ̃ u nùn susi u nùn bwisi kɛ̃. 18Ye Abigali u nua mɛ, yera u pɛ̃ɛ goobu (200) sua fuuku ka tam bwãa bakanu yiru ka yãanu nɔɔbun yaa ka dĩa bii sɔndɛn sakaku nɔɔbu ka resɛm gbebi saaki wunɔbu (100) ka dãa marum mɛ ba sokumɔ figien gbebi saaki goobu (200), 19ma u ye kpuro sua u kɛtɛkunu sɔbi. Ma u win sɔm kowobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i gbiiyo, na wee biruɔ. Adama u ǹ win durɔ gãanu sɔ̃ɔwa. 20Yera u win kɛtɛku yɔɔwa u kpa ka guurun yɛ̃saɔ. Saa ye sɔɔ, Dafidi ka wigibu ba maa saram wee ma ba yinna kɛ. 21N deema Dafidi u raa nɛɛ, wee, kam sɔɔra na Nabalin dukia kɔ̃su. Baa win yaa saberun teera kun gu gbaburɔ. Wee tɛ̃, kɔ̃sa u man dibu kɔsie. 22Yen sɔ̃, nà kun Nabali ka win ye u mɔ kpuro kpeerasie yam mu sere sãra Gusunɔ u man kuo mɛ u kĩ. 23Sanam mɛ Abigali u Dafidi wa, yera u sara win kɛtɛkun di fuuku u yiira u wiru tem girari win wuswaaɔ. 24U nɛɛ, nɛna na taarɛ mɔ, nɛn yinni. A de a swaa tem kpĩ a nɔ ye kon nun sɔ̃. 25Ye Nabali tɔnu kam wi, u nun kua kpuro, a ku ye garisi gãanu. Domi u sãawa nge wiiro nge mɛ win yĩsira gerumɔ. Mɛya maa, tɔn be a gɔrima mi, nɛ ka be, sa ǹ waanɛ. 26Sere ka Yinni Gusunɔn wãaru ka maa wunɛn wãaru, Yinni Gusunɔwa u nun yinari a wunɛn yibɛrɛban yɛm yari. Yen sɔ̃ tɛ̃, be ba nun tusa ba wunɛn kɔ̃sa kasu, u de bu kam ko nge Nabali. 27Ǹ n mɛn na, a nɛn kɛ̃nu mɔɔ kpa a nu wunɛn aluwaasi be ba nun swĩi bɔnu kua. 28Na nun kanamɔ, yinni, a man nɛn toranu suuru kuo. Domi Yinni Gusunɔ u koo de a bandu di kpa ta n wãa sere ka wunɛn bibun bweserɔ, yèn sɔ̃ a tabu mɔ̀ win sɔ̃. Ba ǹ maa toraru garu wasi wunɛn wãaru sɔɔ. 29Goo ù n nun naa gire u kasu u nun go, Gusunɔ u koo wunɛn hunde bere kpa u nun kɔ̃su, adama u koo wunɛn yibɛrɛban hunde kasa ko n toma nge kpurantɛɛrun kperu. 30Saa ye Yinni Gusunɔ u koo nun durom kua mɛ u nun nɔɔ mwɛɛru kua, kpa u nun ko Isireliban kparo, 31a ku de wunɛn gɔ̃ru gu nun taarɛ wɛ̃ a sere sɔnsɔnnu ko yibɛrɛban yɛm mɛ a yarin sɔ̃ a ka wunɛn tii faaba ko. Yinni Gusunɔ ù n nun durom mɛ kua, a de a man yaaya. 32Yera Dafidi u Abigali wisa u nɛɛ, na Gusunɔ Isireliban Yinni siara wi u nun gɔrima a na a ka man yinna mini gisɔ. 33Na nùn siara bwisi yi u nun kãn sɔ̃ yi a ka man yɔ̃rasia n ku ka tɔnu go n ka nɛn tii faaba ko. 34Ye kpuro sɔɔ, Gusunɔ Isireliban Yinniwa u man yinari n kɔ̃sa ko. Adama sere ka win wãaru, à kun daa nɛ nɛn mini fuuku, sere n ka ko bururu yam sãreru, baa Nabalin tɔmbun turo, na ǹ derimɔ na kun go. 35Yen biru u Abigalin kɛ̃ɛ ni mwa ni u ka na saa win yɛnun di. Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a gɔsiro ka bɔri yɛndu. Domi wunɛn tii a wa nge mɛ na nun swaa daki. Na maa nun dam koosia ka kĩru. 36Yen biru Abigali u gɔsira Nabalin mi, ma u deema wee, u tɔ̃ɔ bakaru dimɔ nge sina boko, u nuku dobu mɔ̀, ma tam nùn goomɔ. Adama Abigali kun nùn gãanu sɔ̃ɔwa gina sere ye n kua sisiru. 37Sisi ten bururu Nabalin tam mu sara ma Abigali u nùn sɔ̃ɔwa kpuro ye n koora. Yera u nanda sere win torora kara. Ma win wasi kpuro dwiiya. 38Sɔ̃ɔ wɔkurun biru Gusunɔ u dera Nabali wi, u gu. 39Ye Dafidi u nua Nabali u gu, yera u gerua u nɛɛ, na Yinni Gusunɔ siara yèn sɔ̃ u man sanna, u Nabali kɔsie ye u man kua. Mɛya u maa yina nɛ win bɔ̃ɔ n kɔ̃sa ko. Win tiiwa u Nabali nùn win nuku kɔ̃suru kɔsie. Yen biru Dafidi u Abigali gɔria u nɛɛ, u kĩ u nùn sua kurɔ. 40Ye Dafidin sɔmɔ be, ba tura Abigalin mi, Kaamɛliɔ, yera ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Dafidiwa u sun gɔrima wunɛn mi, su be nun suama a ko win kurɔ. 41Ma kurɔ wi, u seewa u wuswaa tem girari ma u nɛɛ, wee, na wura n ko win yoo kpa na n da win bwãabun naasu teye. 42Yera Abigali u yande seewa u wɔndiaba sua tɔmbu nɔɔbu. Ma u win kɛtɛku yɔɔwa ba Dafidin sɔmɔ be swĩi, u da u kua Dafidin kurɔ. 43Dafidi u raa maa Akinɔamu Yisirɛɛligii sua kurɔ. Ma be yiru ye, ba mɔre win mi. 44N deema Sɔɔlu u raa win bii Mikali wɔra Dafidin min di u Paati, Laisin bii kã u sua kurɔ. Paati wi, u sãawa Galimugii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\