Samuɛli I 26

1Yeniban biruwa Sifugibu ba da Gibeaɔ ba Sɔɔlu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Dafidi u wãa u kukua Hakilan guurɔ gbaburu mi gãanu ku ra kpin deedeeru. 2Ma Sɔɔlu u seewa u da gbaburu mi, ka tabu durɔ damgibu nɔrɔbun suba ita (3.000) u ka Dafidi kasu. 3Ye u tura mi, yera u win sansani gira Hakilan guurɔ, swaan bɔkuɔ. N deema Dafidin tii u wãa gbaburu mi. 4Ye u nua Sɔɔlu u nùn kasu mɛ, yera u tɔmbu gɔra bu da bu mɛɛri ù n tunuma. Ma tɔn be, ba da. Yen biru ba gɔsirama ba nɛɛ, Sɔɔlu u wãa mi kam kam. 5Yera Dafidin tii u seewa u na mi Sɔɔlu u win sansani gire. U wa mi Sɔɔlu ka win tabu sunɔ Abinɛɛ, Nɛrin bii, ba ra kpunɛ. Sɔɔlu u ra kpunɛwa sansanin suunu sɔɔ kpa tabu kowo be ba tie ba n kpĩ ba n ka nùn sikerenɛ. 6Ma Dafidi u na u Akimɛlɛki Hɛti ka Abisai bikia u nɛɛ, bɛɛn wara koo ka man da Sɔɔlun sansaniɔ. Ma Abisai u nɛɛ, kon ka nun da. N deema Abisai wi, u sãawa Yoabun mɔɔ. Ben mɛron yĩsira Seruya. 7Yera Dafidi ka Abisai wi, ba seewa wɔ̃kuru ba da Sɔɔlun sansaniɔ ba deema wee, u kpĩ u do sansani yen suunu sɔɔ, u win yaasa gire win wiru gia. Ma Abinɛɛ ka tabu kowo be ba tie ba kpĩ ba ka nùn sikerenɛ. 8Abisai u Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ǹ wa ma Gusunɔ u nun wunɛn yibɛrɛba nɔmu bɛria? Yen sɔ̃, a de n Sɔɔlu nɛn yaasa sɔku nɔn teeru n ka tem mɛnna n derisi mi. 9Adama Dafidi u Abisai sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku nùn go. Domi wara u koo wi Yinni Gusunɔ u gɔsa go, kpa Gusunɔ u yɛ̃ro deri u kun nùn ye kɔsie. 10Dafidi u maa nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔn wãaru na yɛ̃ ma win tii u koo nùn go tabu gberɔ, ǹ kun mɛ win gɔɔn tɔ̃ru tà n tura. 11Gusunɔ u man bere bu nɛɛ, nɛna na wi u gɔsa nɔmu doke na go. Yen sɔ̃, a de su win yaasa ye ya wãa win wirɔ mi sua ka win nim bwãaru kpa su ka doona. 12Ma Dafidi u yaasa ye sua ka nim bwãa te, ma ba doona. Goo kun maa seewe u sere bu wa, domi Gusunɔwa u bu dom mɔn bakaru kpɛ̃ɛ. 13Ma u besira u yɔɔwa guu ten bee tia ye ya ka Sɔɔlun sansani dɛsire. 14Yera u nɔɔgiru sua sansani mi gia ka dam u nɛɛ, Abinɛɛ, Nɛrin bii, a ǹ wuramɔ? Ma Abinɛɛ u nùn wisa u nɛɛ, wuna were a ka sina boko wɔkisimɔ. 15Ma Dafidi u Abinɛɛ wisa u nɛɛ, a ǹ tɔn durɔ ro? Tabu durɔ wara u ka nun nɛ Isireliɔ. Mban sɔ̃na a ǹ wunɛn yinni sina boko kɔ̃su. Domi wee, goo u na u ka nùn go. 16Ye a kua mi, ya ǹ wã. Sere ka Yinni Gusunɔn wãaru n weenɛwa bu bɛɛ kpuro go, yèn sɔ̃ i ǹ bɛɛn yinni sina boko kɔ̃su, wi Yinni Gusunɔ u gɔsa. A mɛɛrio tɛ̃ win wiru gia. Mana win yaasa ka win nim bwãara wãa. 17Yera Sɔɔlu u Dafidin nɔɔ gia. Ma u nɛɛ, Dafidi, nɛn bii, wunɛn nɔɔwa mi? Ma Dafidi u nùn wisa u nɛɛ, yinni sina boko, nɛna mi. 18Ma u maa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na a man naa gire sere ka tɛ̃. Mba na nun kua. Mba na tora. 19Yinni sina boko, a man swaa dakio. Ǹ n Yinni Gusunɔn na u nun bɔriamɔ a ka man go, u nɛn yãkuru mɔɔ, kpa win bwɛ̃ra yu kpuna su dora. Adama ǹ n tɔmbun na, Yinni Gusunɔ u bu bɔ̃rusio domi ba man girewa n ka yari tem minin di mɛ u win tɔmbu wɛ̃ kpa n da n bũnu sã. 20Domi wee wunɛ Sɔɔlu, Isireliban sina boko, a man kasu a go nge goo dɛ̃ɛ, ǹ kun mɛ nge kusu guuru wɔllɔ. Adama Gusunɔ u ku de n gbi tem tukumɔ mi ko na n ka nùn toma. 21Sɔɔlu u Dafidi wisa u nɛɛ, nɛn bii, na gɔba kuawa. A wurama yɛnuɔ. Na ǹ maa nun kɔ̃sa kuammɛ. Domi gisɔ nɛn wãaru ta sãawa gãa bakanu wunɛn nɔni sɔɔ. Wee na kua nge wiiro, na tora too. 22Yera Dafidi u nɛɛ, sina boko, wunɛn yaasa wee. A de wunɛn aluwaasi turo u na u ye mwa. 23Kpa Yinni Gusunɔ wi u sãa gemgii ka bɔrɔkini u baawure kɔsie ye u kua. Wee, u man nun nɔma bɛria gisɔ, adama na ǹ wure n nun nɔma doke wunɛ wi u gɔsa u kua sunɔ. 24Nge mɛ na wunɛn wãaru garisi gãa bakanu gisɔ, nge mɛya Yinni Gusunɔ u maa nɛgiru garisi. Wiya u koo maa man yara saa nuku sankiranu kpuron di. 25Ma Sɔɔlu u Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ u nun domaru kua, nɛn bii. Wunɛn ye a nia sãa kpuro ya koo koorawa. Yen biru Dafidi u swaa wɔri u doona. Ma Sɔɔlu u maa gɔsira u da win yɛnuɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\