Samuɛli I 9

1Durɔ goo u wãa Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ, win yĩsira Kisi. Win baababara Abiɛli ka Serori ka Bekorati ka Afia. Be kpuro ba sãawa Bɛnyamɛɛn bweseru. Kisi wi, u sãawa tɔn boko, u maa gobi mɔ. 2Wiya u bii tɔn durɔ goo mɔ wi ba sokumɔ Sɔɔlu. U sãa aluwaasi durɔ burɔ. Isireliba kpuro sɔɔ, goo sari wi u nùn gea tura. Mɛya be kpuron gunum mu ra yɔ̃rewa win serɔ. 3Yera Kisi win kɛtɛkunu nu kɔ̃ɔra. Ma u win bii Sɔɔlu wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u seewo u sɔm kowo turo sua bu da bu nùn kɛtɛku ni kasuama. 4Ma ba sara ba da Efaraimun guunun bera gia, ka Salisan temɔ, adama ba ǹ nu wa. Min di, ba maa da Salimun temɔ ka Bɛnyamɛɛn tem mɛ kpuro sɔɔ, adama ba ǹ nu wa. 5Saa ye ba tura Sufuɔ, yera Sɔɔlu u sɔm kowo wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a na su wura yɛnuɔ, domi à n da, nɛn baaba u kɛtɛku nin gari duari u bɛsɛn weeweenu mɔ̀. 6Ma sɔm kowo wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, Gusunɔn tɔnu goo u wãa wuu ge sɔɔ, u bɛɛrɛ mɔ. Ye u maa gerua kpuro ya ra koorewa. A na su da win mi. Sɔrɔkudo u koo sun sɔ̃ swaa ye sa ko kpe su ka kɛtɛku ni wa. 7Ma Sɔɔlu u sɔm kowo wi wisa u nɛɛ, sà n da durɔ win mi, mba sa ko sii kɛ̃. Wee, sa ǹ maa dĩanu tie bɛsɛn bɔɔrɔ. Mɛya gãanu ganu maa sari ni sa ko nùn kɛ̃. Nge mba sa mɔ. 8Ma sɔm kowo wi, u Sɔɔlu wisa u nɛɛ, na sii geesun gobi piibu gagu mɔ mini, kon yi Gusunɔn tɔnu wi kɛ̃ kpa u sun bɛsɛn swaa sɔ̃ɔsi ye sa ko kpe su ka kɛtɛku ni wa. 9- 11Saa yera Sɔɔlu u sɔm kowo wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, geema a gerua. A na su da. Ma ba da wuu mi, mi Gusunɔn tɔnu wi, u wãa. Ye ba wuu gen tureru yɔɔmɔ, yera ba ka wɔndia gabu yinna ba yarima ba nim takam dɔɔ. Ba bu bikia ba nɛɛ, yam wao wi, u wãa mini? N deema yellu Isireliban goo ù n kĩ u gãanu bikia Gusunɔn mi, ba ra nɛɛwa, a na su da yam waon mi. Wi sa tɛ̃ sokumɔ Gusunɔn sɔmɔ, wiya ba ra sanam mɛ soku yam wao. 12Wɔndia be, ba bu wurari ba nɛɛ, oo, tɛ̃n tɛ̃ gera u doona mini. I bɔbio, u bɛɛ gbiiye wuuɔ, domi tɔmba yãkuru garu kobu na gunguru mi gisɔ. 13Ì n wuu dua i ko nùn wa u sere yɔ gunguru mi, u di. Domi goo kun dimɔ ma n kun mɔ u tura mi, yèn sɔ̃ wiya u koo yãkuru domaru koosi, yen biru be ba soka bu sere di. I doo fuuku, i ko i nùn wa. 14Ma ba doona. Ye ba duɔ wuuɔ, yera ba ka Samuɛli yinna u yariɔ u dɔɔ gunguru mi. 15N deema Sɔɔlu u sere na wuu mi, Yinni Gusunɔ u Samuɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 16sia amadaare kon Bɛnyamɛɛban turo gɔrima wunɛn mi, kpa a nùn gum tãre wirɔ domi na nùn gɔsa u ka ko nɛn tɔmbu Isireliban sunɔ. Wiya u koo bu wɔra Filisitiban nɔman di. Domi na ben wuri nua ma na bu mɛɛrima na ben wahala wa. 17Saa ye Samuɛli u Sɔɔlu wa, Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ wiya mi, wìn gari na raa nun sɔ̃ɔwa. Wiya u koo bandu di nɛn tɔmbun suunu sɔɔ. 18Yera Sɔɔlu u susi Samuɛlin bɔkuɔ wuu duu yerɔ u nɛɛ, a gem mɔ, a man sɔ̃ɔwɔ mi yam wao wi, u wãa. 19Samuɛli u Sɔɔlu wisa u nɛɛ, nɛna yam wao wi. A na su da gunguru mi. Sanna sa ko di gisɔ. Ǹ n kua bururu, ye a bwisikumɔ wunɛn gɔ̃ruɔ a bikia, kon nun ye kpuro wisi, kpa n de a doona. 20Kɛtɛku ni nu kɔ̃ɔra yen sɔ̃ɔ ita gisɔ, a ku maa nin gari ko, domi siba nu wa. Adama a n yɛ̃ ma Isireliban sia ya ko n wãa wunɛ ka wunɛn baan yɛnugibun nɔmaɔ. 21Ma Sɔɔlu u nùn wisa u nɛɛ, nɛ Bɛnyamɛɛn bwesera. N ǹ beya ba piiburu bo Isireliba sɔɔ? Bɛnyamɛɛn bwese te sɔɔ kpam, n ǹ nɛn dusiba ba bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛru bo? Mba n kua a ka man gari yinin bweseru mɔ̀. 22Samuɛli u ka Sɔɔlu ka sɔm kowo wi da gunguru mi, u bu duusia dii bakarɔ u bu aye bɛɛrɛgiru wɛ̃ tɔmbu tɛnan suunu sɔɔ be ba dim soka mi. 23Ma Samuɛli u dĩa kowo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a dĩa ni tama ni na nɛɛ, a gina yiiyo bee tia wunɛn mi. 24Dĩa kowo u ka yaa taaru na u yi Sɔɔlun wuswaaɔ. Ma Samuɛli u nɛɛ, wee ye ba nun yiiya, a tii ye gaweo a di. Domi na ye beruawa wunɛn gisɔn naa ten sɔ̃ n sere tɔmbu dim soku mini. Ma Sɔɔlu ka Samuɛli ba di sannu dɔma te. 25Ye ba sarama gunguru min di, ba wura wuuɔ, ma Samuɛli u ka Sɔɔlu gari kua win dii tɛɛra wɔllɔ, ma Sɔɔlu ka win sɔm kowo ba kpuna mi. 26Buru buru yellu, Samuɛli u Sɔɔlu soka dii tɛɛra wɔllu mi, u nɛɛ, a seewo, kon nun kara a doona. Sɔɔlu u seewa, ma wi ka Samuɛli ba yara sannu yɛnun di. 27Sanam mɛ ba wuu yarimam dɔɔ, Samuɛli u Sɔɔlu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de wunɛn sɔm kowo u sun gbiiya u doona. Ma sɔm kowo wi, u gbia u doona. Yera Samuɛli u nɛɛ, a yɔ̃ro, kpa n nun sɔ̃ ye Gusunɔ u gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\