Timɔte I 3

1Gari naanɛgii wee. Goo ù n kĩ u n sãa Yesun yigbɛ kparo, sɔm geera u kĩ. 2N weenɛwa yɛ̃ro u n sãa taarɛ sarirugii kpa u n kurɔ turo dege dege mɔ, yen biru u n maa sãa gayagii kpa u n tii yɛ̃ u kun sãa tɔn bɛrɛtɛkɛ, adama u n sãa sɔbun yaarɛ kowo ka maa wi u koo keu sɔ̃ɔsibu kpĩ. 3Kpa u kun sãa tam nɔro ǹ kun mɛ sannɔ kĩro adama u n sãa suurugii wi u alafia kĩ, kpa u kun sãa gobin kĩro. 4Kpa u n sãa wi u win yɛnu nɔma sikerenɛ mam mam, kpa u win bibu mɛm nɔɔbu ka tɔnun bɛɛrɛ wɛ̃ɛbu kpuro sɔ̃ɔsi. 5Domi tɔnu ù kun yɛ̃ mɛ u koo ko u ka win tiin yɛnu nɔma sikerena, amɔna yɛ̃ro wi, u koo ka kpĩ u Gusunɔn yigbɛru nɛnɛ. 6N ǹ maa weenɛ yɛ̃ro u n sãa naanɛ dokeo kpao, ye n koo de u n tii gãamɔ kpa u taarɛ wa nge mɛ Setam u wa. 7Yen biru n weenɛ be ba ǹ naanɛ doke ba n yɛ̃ro win seeda gea dimɔ, kpa bu ku nùn gɛm, kpa u ku raa maa Setam yina wɔri. 8Mɛya maa n ǹ weenɛ Yesun yigbɛ sɔm kowobu ba n sãa be ba ǹ bɛɛrɛ mɔ nge nɔsu yirugibu ǹ kun mɛ tam yobu ǹ kun mɛ be ba ka bwisi kankam gobi kasu, 9adama ba n naanɛ dokebun gem mɛ mu tera nɛni ka gɔ̃ru dɛɛrɔ. 10N weenɛ bu maa gina ben laakari mɛɛri. Bà n wa ba ǹ taarɛ gaa mɔ kpa bu sere ben sɔmburu wɔri. 11Nge mɛya n maa weenɛ kurɔbun tii ba n sãa be ba koo bɛɛrɛ wɛ̃, kpa ba kun sãa tɔn wĩɔbu ma n kun mɔ gayagibu be ba naanɛ mɔ kpuro sɔɔ. 12Kurɔ tia tiawa yigbɛ sɔm kowobu ba ko n mɔ, kpa ba n sãa be ba ben bibu ka ben tiin yɛnusu nɔma sikerenɛ mam mam. 13Sɔm kowo be ba ben sɔmburu mɔ̀ ka nuku tia ba koo ten baruka di ben wãaru sɔɔ, kpa ba n toro sindu mɔ ben naanɛ dokebu sɔɔ bi Yesu Kirisi sun wɛ̃ɛmɔ. 14Na yĩiyɔ n na n nun wa, adama na nun tire teni yoruammɛwa, 15baa nà n tɛɛmɔ, amɛn biru a n ka yɛ̃ nge mɛ n weenɛ a n tii kpare Gusunɔn tɔmbun suunu sɔɔ be ba sãa Gusunɔ Yinni wason yigbɛru. Yigbɛ tera ta sãa gem gbere ka mɛn maro. 16Ka gem, goo sari wi u koo kpĩ u bɛsɛn sãarun asiri yen kpãaru siki. Gusunɔ u sɔ̃ɔsira tɔnun wasi sɔɔ. Hunde Dɛɛro nùn gem wɛ̃. Wɔllun gɔradoba ba maa nùn wa. Ba win gari bweseru baatere waasu kua. Ma ba yi naanɛ doke handunia sɔɔ. Ma ba kpam nùn sua wɔllɔ u wura win yiiko sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\