Timɔte I 5

1A ku durɔ bukuro gerusi ka dam, adama a tɛmanɔ a nùn dam kɛ̃ nge wunɛn tiin tundo. Mɛya maa aluwaasiban tii, a bu koowo nge wunɛn maabu ka wɔnɔbu. 2Ǹ n maa kurɔ tɔkɔnun na, a nin baawure koowo nge wunɛn tiin mɛro, a maa kurɔ mɔro kpɛmminu ko nge wunɛn sesubu daa dɛɛra sɔɔ. 3A gɔminibu bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ be ba sãa gɔminibu ka gem. 4Adama gɔmini goo ù n bibu mɔ ǹ kun mɛ nikurɔminu, n weenɛ bu gbi bu gia bu gea ko ben tii tiin mɛro bisibu sɔɔ kpa bu wa bu ben mɔwɔbu gea dibu kɔsia, domi yeni ya wã Gusunɔn mi. 5Kurɔ wi u sãa gɔmini ka gem wiya wi u ǹ goo mɔ wi u koo nùn nɔɔri. Win yĩiyɔbu wãawa Gusunɔ sɔɔ kpa u n kanaru mɔ̀ u n win somiru bikiamɔ bururu ka yoka. 6Adama gɔmini wi u win wãarun yɛ̃ɛritia tɔna kasu u kua gɔri kɔ baa mɛ u wasi. 7A n bu gãa ni kpuro sɔ̃ɔmɔ kpa goo u ku raa ka bu taarɛ wɛ̃. 8Wi u kun win dusibu nɔɔri n ku mam ko win yɛnugibu, wiya u naanɛ dokebu yina, ma u naanɛ doke sarirugii dukuram kera. 9A ku gɔmini goo sosi gɔminibun wuuru sɔɔ ma n kun mɔ yɛ̃ro u wɔ̃ɔ wata mɔ, kpa u n sãa wi u ka durɔ turo yɔ̃ra, 10ma ba win sɔm geerun seeda dimɔ. U n sãa kurɔ wi u bibu nɛnum yɛ̃, kpa u n daa sãa sɔbun yaarɛ kowo ka maa wi u naanɛ dokeobu nɔɔrire ka tii kawabu, kpa u n daa wahalagibu somire, kpa u n sãa wi u ra n sɔm geenu baanire mɔ̀ ka kĩru. 11Adama a ku gɔmini kpɛmminu sosi gɔminibun wuuru sɔɔ, domi sanam mɛ ben kĩra koo bu bɔria bu ka Kirisi atafiiru ko, ba koo kĩa bu durɔbu sua 12kpa bu ben tii taarɛ wɛ̃ yèn sɔ̃ ba ben nɔɔ mwɛɛ gbiikiru kua kam. 13Yèn sɔ̃ ba ǹ garu mɔ̀ ba koo se ba n yɛnusu duurimɔ. N ǹ mam ye tɔna, adama ba ko n da tɔmbu wĩ kpa bu gari wɔbia wɔri kpa ba n gari swinimɔ. 14Yenin sɔ̃na na kĩ gɔmini kpɛmminu nu durɔbu sua kpa bu bibu ma, kpa bu ben yɛnu nɔni doke kpa bu ku raa bɛsɛn yibɛrɛba ayeru deria bu ka bɛsɛn kɔ̃sa gere. 15Domi gɔmini ben gaba gɛra kɔ ba Setam swĩi. 16Adama naanɛ dokeo goo ù n gɔminibu mɔ win dusibu sɔɔ, a de u bu somi. A ku de u Yesun yigbɛru sɔmu ni sɔbi kpa tu ka kpĩ tu gɔmini be ba kun goo mɔ somi. 17Yen biru yigbɛrun guro guro be ba hania mɔ̀ ben sɔmburu sɔɔ, n weenɛ bu bɛɛrɛ bakan arufaani di, n ku mam ko be ba ra sunɛ gem gem waasu ka keu sɔ̃ɔsibu sɔɔ. 18Domi Gusunɔn gari yi gerumɔ yi nɛɛ, "I ku bɛɛn naa kinɛnu nɔɔ bɔke saa ye nu sɔmburu mɔ̀ dĩanu sɔɔ." Yi maa gerumɔ, "N weenɛ sɔm kowo u win kɔsiaru wa." 19Bà n ka nun yigbɛ guro guro goon taarɛ naawa, a ku gari yi wura ma n kun mɔ tɔnu yiru ǹ kun mɛ ita ba yen seeda di. 20A be ba tora gerusio yigbɛrugibu kpuron nɔni biru kpa be ba tie bu bɛrum duura. 21Na wure na nun sɔ̃ɔmɔ Gusunɔ ka Yesu Kirisi ka win gɔrado be u gɔsan wuswaaɔ, a sɔ̃ɔsi nini mɛm nɔɔwɔ n kun ka goon nɔnu nasiaru. A ku maa gãanu ko kpaasirun kĩrun sɔ̃. 22A ku maa sɛnda a ka goo nɔma sɔndi. Mɛya, a ku maa de a n bɔnu mɔ gabun toranu sɔɔ. A tii nɛnuɔ dɛɛraru sɔɔ. 23Wee, a kun da maa nim tɔna nɔ, adama a n da tam nɔ fiiko wunɛn nukurun alafian sɔ̃ yèn sɔ̃ a ra bare kiri kiri. 24Gabun toranu nu ra sɔ̃ɔsire batuma sɔɔ bu sere bu siri. Adama gabuginu ra sɔ̃ɔsirewa amɛn biru. 25Nge mɛya maa sɔm geenun tii, nu ra sɔ̃ɔsire kpasasa. Baa ni nu kun tere sãa sãa nu ǹ berurɔ ka baadomma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\