Bandun Gari II 10

1Roboamu u da Sikɛmuɔ. Domi Isireliba kpurowa ba da mi bu ka nùn ko sunɔ. 2N deema Yeroboamu, Nɛbatin bii, u raa kpikiru sua Salomɔɔn sɔ̃ u da u wãa Egibitiɔ. Sanam mɛ u nua Roboamu u bandu di, yera u gɔsirama Egibiti min di. 3Yera ba nùn sɔmɔ gɔria ba nɛɛ, u na. Ye u tunuma, yera wi ka Isireliban bwese kɛri wɔkuru ba mɛnna ba da ba Roboamu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, 4wunɛn tundo u sun yoo sɔma koosia, ma ya sun buniɛ nge kɛtɛn sugu. Adama wunɛ a sun tu kawo kpa su nun swĩi. 5Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i gina doo. Ǹ n kua sɔ̃ɔ ita kpa i wurama. Ma tɔn be, ba doona. 6Yera Roboamu u Isireliban bukurobu mɛnna win mi, be ba ra raa win tundo Salomɔɔ bwisi kɛ̃. Ma u bu bikia u nɛɛ, bwisi yirà i man kɛ̃mɔ n tɔn be sɔ̃. 7Ma ba nùn wisa ba nɛɛ, à n wura saa gisɔn di, a tɔn be nɔɔri kpa a ko ye ba nun bikia, kpa a bu wisi ka kĩru, ba ko n sãawa wunɛn tɔmbu sere ka baadommaɔ. 8Adama Roboamu wi, u ǹ bukuro ben gari wure. Win saarasi ka be u biru di sannu, bera u bwisi bikia. 9U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bwisi yirà i man kɛ̃mɔ n ka tɔn be wisi be ba nɛɛ, n bu yoo sɔma kawo ye nɛn tundo u raa bu koosia. 10Yera ba nùn wisa ba nɛɛ, a bu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wunɛn niki bii piibu ga wunɛn tundon pɔra bɔɔrum kere. 11Wunɛn tundo u raa bu yoo sɔma koosia. Mɛya kaa maa tu sosi. Wunɛn tundo u raa bu sɛɛyasia ka yii sɛnnu. Mɛya kaa maa bu sɛɛyasia ka som kpaki. 12Yera Yeroboamu ka tɔn be kpuro ba na Roboamun mi sɔ̃ɔ itase te, nge mɛ u raa gerua. 13Roboamu u tɔn be wisa ka dam. U ǹ bukuro ben gari yi garisi gãanu. 14Adama win saarasi ben bwisiya u ka sɔmburu kua, ma u nɛɛ, nɛn tundo u raa bɛɛ yoo sɔma koosia. Adama tɛ̃, nɛgira ta koo kera. U raa bɛɛ sɛɛyasia ka yii sɛnnu. Adama nɛ, som kpakiya kon ka bɛɛ sɛɛyasia. 15Nge mɛya Roboamu u yina u tɔn begii swaa daki, domi Yinni Gusunɔwa u dera n koora mɛ, kpa win gari yi ka koora yi u raa Yeroboamu, Nɛbatin bii sɔ̃ɔwa saa Akiya, Silogiin nɔɔn di. 16Ye Isireliba kpuro ba wa ma sina boko u ǹ ben gere swaa daki, yera ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, mba n sun mɔɔsinɛ bɛsɛ ka Dafidi, Isain bii. Sa ǹ maa bɔnu gaa mɔ ka wi. Bɛsɛ Isireliba i de su gɔsira su wura bɛsɛn yɛnusɔ. Wunɛ Roboamu, a wunɛn bweserun wunanɔ koowo. Ma Isireli be, ba gɔsira ba wura ben yɛnusɔ. 17Ma Roboamu u kua Yudaba tɔnan sunɔ. 18Saa ye sɔɔra u Hadoramu gɔra Isireliban mi, wi u ra bu kpare bu ka wɔ̃ɔ gobi mwa. Ma ba nùn kpenu kasuka ba go. Yera n dera Roboamun tii u win tabu kɛkɛ wɔri fuuku fuuku u da Yerusalɛmuɔ. 19Nge mɛya Isireliban bwese kɛri wɔku te, ta ka Dafidin yɛnugibu karana sere ka gisɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\