Bandun Gari II 15

1Yinni Gusunɔ u dera win Hunde u Asaria, Odɛdin bii yɔɔwa. 2Ma u da Asan wuswaaɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Asa, wunɛ ka Yudaba, ka Bɛnyamɛɛba, i swaa dakio i nɔ. Yinni Gusunɔ u wãa ka bɛɛ, ì n ka nùn yɔ̃ra. Ì n nùn kasu, i ko i nùn wa. Adama ì n nùn deri, u koo maa bɛɛ deri. 3N deema saa ye sɔɔ, Isireliba ba Yinni Gusunɔ deri. Ba ǹ yãku kowobu mɔ be ba koo bu Yinni Gusunɔn woodaba sɔ̃ɔsi. Mɛya ba ǹ maa Gusunɔn wooda gaa mɔ. 4Adama ben nuku sankiranu sɔɔ, ba gɔsirama Gusunɔ ben Yinnin mi ba nùn kasu. Ma u tii bu sɔ̃ɔsi. 5Waati ye sɔɔ, be ba dumɔ ka be ba yarimɔ ba ǹ bɔri yɛndu mɔ. Domi tabu wãawa tem kpuro sɔɔ. 6Tabu wãa bwesenu sɔɔ ka wusu sɔɔ. Domi Gusunɔwa u bu wahala dabi ni suremɔ. 7Yen sɔ̃ tɛ̃, i yɔ̃ro dim dim, kpa i ku mwia kpana. Domi i ko i bɛɛn kookoosun are wa i mwa. 8Ye Asa u Gusunɔn sɔmɔ Asaria, Odɛdin biin gari yi nua, yera u dam wa ma u bũu ni nu wãa Yudan tem sɔɔ ka Bɛnyamɛɛn tem sɔɔ kpuro kpeerasia ka sere maa ni nu wãa wuu si ba mwɛɛra sɔɔ Efaraimun guurɔ. Ma u Yinni Gusunɔn yãku yeru seeya te ta ra n wãa sãa yerun wuswaaɔ. 9Ma u Yudaba kpuro mɛnna ka Bɛnyamɛɛba ka Efaraimuba ka Manaseba ka sere Simɛɔba, be, be ba wurama win mi Yudaɔ. Domi Isireliba dabira ta wurama Yudaɔ yèn sɔ̃ ba wa ma Gusunɔ, Asan Yinni u ka nùn wãa. 10Ma ba mɛnna Yerusalɛmuɔ wɔ̃ɔn suru itase sɔɔ. N deema Asan bandun wɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbuse sɔɔra mi. 11Yen tɔ̃ɔ te, arumani ye ba gura sɔɔ, kɛtɛ nata ka wunɔbu (700) ka yãanu nɔrɔbun suba nɔɔba yiruwa (7.000) ba ka Yinni Gusunɔ yãkunu kua. 12Ba nɔɔ mwɛɛru kua ma ba koo Gusunɔ ben baababan Yinni kasuwa ka ben gɔ̃ru kpuro, ka ben bwɛ̃ra kpuro. 13Ben wi u yina u Gusunɔ Isireliban Yinni kasu, ba koo yɛ̃ro gowa, baa ù n sãan na bukuro ǹ kun mɛ bii, tɔn durɔ ǹ kun mɛ tɔn kurɔ. 14Ma ba bɔ̃ri yi wuramɔ ka dam Yinni Gusunɔn wuswaaɔ, ma ba nuku dobun kuuki mɔ̀ ba kɔbi ka guunu soosimɔ. 15Ma Yudaba kpuro ba nuku dobu kua ben nɔɔ mwɛɛ te ba kuan sɔ̃. Domi ba tu kuawa ka ben gɔ̃ru kpuro. Ma ba Yinni Gusunɔ kasu ka ben gɔ̃ru kpuro. Ma u bu tii sɔ̃ɔsi, u bu wɛ̃rabu wɛ̃ beri berika. 16Asa u mam Maaka win mɛro yara bandun di. Domi u bwãaroku kua Asitaaten sɔ̃. Ma Asa u gu kɔsuka muku muku u dɔ̃ɔ mɛni wɔwaɔ ye ba mɔ̀ Sedoroni. 17Adama Asa u ǹ kpĩa u gungunu mi ba ra bũnu sã kpuro kpeerasie baa mɛ u tii Gusunɔ wɛ̃ mam mam win wãaru kpuro sɔɔ. 18Wi ka win tundo ba sii geesu ka wura ka gãa bwese bweseka yi Yinni Gusunɔn sɔ̃. Ma u ye kpuro sua u ka da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 19Ma tabu yɔ̃ra saa ye sɔɔ, sere n ka kua Asan bandun wɔ̃ɔ tɛna ka nɔɔbuse sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\