Bandun Gari II 16

1Asan bandun wɔ̃ɔ tɛna ka nɔɔba tiase sɔɔ, yera Basa, Isireliban sina boko u Yudaba tabu wɔrima. Ma u Rama gbãraru toosi u ka Asan tɔmbu Yudaba yinari bu du bu yari. 2Yera Asa u sii geesu ka wura yarama Yinni Gusunɔn arumani beru yerun di ka maa sina bokon arumani beru yerun di. Ma u ka ye kpuro gɔra Sirin sina boko Bɛni Hadadin mi, wi u wãa Damasiɔ. 3U nɛɛ, u de bu arukawani bɔke nge mɛ ben baababa ba raa bɔkua. Wee u nùn sii geesu ka wura mɔrisiammɛ. Yen sɔ̃, u de u win arukawani kusia ye wi ka Basa Isireliban sina boko ba bɔkua, kpa Basa u wa u wi, Asa deri. 4Ma Bɛni Hadadi u Asan gari yi wura. Ma u win tabu sinambu gɔra bu Isireliban wusu wɔri. Ma ba Iyoni wɔri ka Danu ka Abɛli Maimu ka sere maa Nɛfitalin wuu sìn mi ba ra dĩanu bere. 5Sanam mɛ Basa u ye nua, yera u win sɔmburu yɔ̃rasia u Raman bana ye deri. 6Ma Asa u dera Yudaba ba kpenu ka dãa ye Basa u raa ka Rama banimɔ mi gura. Ma ba ka ye Geba ka Misipa bana. 7Saa ye sɔɔra, Gusunɔn sɔmɔ Hanani u da u Asa Yudaban sina boko deema u nɛɛ, yèn sɔ̃ a wunɛn naanɛ doke Sirin sina boko sɔɔ, n ǹ mɔ Gusunɔ wunɛn Yinni sɔɔ, yen sɔ̃, Sirin sina bokon tabu kowobu ba koo nun kisirari. 8Etiopigibu ka Libigibu ba tabu kowo dabi dabinu mɔ ka tabu kɛkɛ dabi dabinu yi dumi gawe, ka sere maa maasɔbu. Ka mɛ, Yinni Gusunɔ u nun bu nɔmu bɛria yèn sɔ̃ a nùn naanɛ kua. 9Domi Yinni Gusunɔ u kpuro mɛɛra handunia ye sɔɔ u ka wa be ba nùn kĩ ka ben gɔ̃ru kpuro. Adama wunɛ, a gari baka kookoosu kua gari yi sɔɔ. Yen sɔ̃, saa tɛ̃n di, ba koo ka nun tabu ko. 10Ma Asa u ka Gusunɔn sɔmɔ wi mɔru kua gem gem. Ma u dera ba nùn pirisɔm doke. Saa ye sɔɔra u maa Yudaban gabu dam dɔremɔ. 11Asan bandun tore ka ten kpeerun gari yi yorua Yudaban sinambu ka Isireliban sinambun tireru sɔɔ. 12Asan bandun wɔ̃ɔ weeru tia sarise sɔɔ, u naasu bara sere u nɔni sɔ̃ɔra. Baa mɛ u barɔ, ka mɛ, u ǹ Yinni Gusunɔ kasu. Timgiba u kasu. 13Ma Asa u kpuna u gu win bandun wɔ̃ɔ weeru ka tiase sɔɔ. U da u win baababa deema. 14Ba nùn sikua siki ni u dera ba gban teerɔ Dafidin wuuɔ. Bu sere nùn sike, ba nùn kpĩwa kpin yeru garun mi tè sɔɔ ba turare bwese bweseka mɛnna ye ba kua nge mɛ turare kowobu ba ra ko. Ma ba nùn ye dɔ̃ɔ dokea gem gem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\