Bandun Gari II 18

1Yosafati u dukia baka ka bɛɛrɛ baka wa. Ma u ka Akabu arukawani bɔkua kurɔ kɛ̃ɛnaa sɔɔ. 2Amɛn biru, u da u Akabu deema Samariɔ. Ma Akabu u dera ba ka yãanu ka kɛtɛ dabi dabinu go Yosafati ka win tɔmbun sɔ̃. Ma Akabu u Yosafati kana bu da bu Ramɔti wɔri ye ya wãa Galadin temɔ. 3U nɛɛ, Yosafati, kaa ka man da Ramɔtiɔ, Galadin temɔ? Ma Yosafati u nùn wisa u nɛɛ, oo. À n sɔɔru kpa, na maa kpawa mi. Wunɛn tɔmbu bà n seewa, nɛgiba maa seewawa mi. Sa ko ka nun taa bi da kpa su wuu ge wɔri sannu. 4Ma Yosafati u Isireliban sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, adama a gina Yinni Gusunɔ bikio a nɔ mɛ u koo nun sɔ̃. 5Ma Isireliban sina boko u sɔmɔbu mɛnna tɔmbu nɛɛru (400). Ma u bu bikia u nɛɛ, su tabu doo Ramɔtiɔ Galadin temɔ? Nge su ku da. Ma ba wisa ba nɛɛ, a doo, Gusunɔ u koo nun ge nɔmu bɛria. 6Adama Yosafati u maa bikia u nɛɛ, Yinni Gusunɔn sɔmɔ goo maa sari mini wìn min di sa ko win gere nɔ? 7Isireliban sina boko u wisa u nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ turowa u wãa mini wìn min di sa ko kpĩ su Gusunɔn gere nɔ. Adama na nùn tusa domi u ku ra man gãa geenu sɔ̃ ma n kun mɔ gãa kɔ̃sunu. Win yĩsira Misee Yimilan bii. Ma Yosafati u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sina boko, a ku gere mɛ. 8Yera Isireliban sina boko u win sɔm kowo gɔra u da u Misee Yimilan bii sokuma fuuku. 9Ma Isireliban sina boko wi, ka Yosafati Yudaban sina boko ba ben sina yãnu doke, ben baawure u sɔ̃ win sina kitarɔ Samarin gbãra kɔnnɔwɔ. Ma Gusunɔn sɔmɔ be kpuro ba wãa ben wuswaaɔ ba gari mɔ̀. 10Yera Sedesiasi, Kenaanan bii u sisun kɔbunu seka. U nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, kɔbi yini yi sãawa yĩreru te ta wunɛn dam sɔ̃ɔsimɔ mɛ kaa ka Sirigibu go mam mam. 11Ma Gusunɔn sɔmɔ be kpuro ba gari tee yi gerua. Ba mɔ̀, a doo Ramɔtiɔ Galadin temɔ. Kaa nasara wa. Yinni Gusunɔ u koo nun wuu ge nɔmu bɛria. 12Sɔmɔ wi ba gɔra u bu Misee sokua u Misee sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee Gusunɔn sɔmɔ be ba wãa mi kpuro ba sina boko gari dori gerua. Yen sɔ̃, a de wunɛ ka ben gari yi ko tee. 13Ma Misee u wisa u nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔn wãaru, ye wi, Gusunɔ nɛn Yinni u man sɔ̃ɔwa, yera kon gere. 14Ye Misee u tunuma sina bokon mi, yera sina boko u nùn bikia u nɛɛ, Misee, sa ko kpĩ su tabu da Ramɔtiɔ Galadin temɔ? Nge su ku da. Ma Misee u wisa u nɛɛ, i doo mɛ. I ko i nasara wa. Yinni Gusunɔ u koo nun bu nɔmu bɛria. 15Adama sina boko u nɛɛ, nɔn nyewa kon nun bɔ̃rusia a sere man gem sɔ̃ mɛ Yinni Gusunɔ u nun sɔ̃ɔwa a gere. 16Misee u nɛɛ, na Isireliba wa ba yarinɛ guunu wɔllɔ, ba sãa nge yãa ni nu kun kparo mɔ. Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, tɔn beni ba ǹ kparo mɔ. Ben baawure u gɔsiro u wura yɛnuɔ ka alafia. 17Yera Isireliban sina boko u Yosafati sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na ǹ daa nun sɔ̃ɔwa ma u ku ra man gãa geenu sɔ̃, ma n kun mɔ gãa kɔ̃sunu? 18Yera Misee u Akabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Yinni Gusunɔn gari swaa dakio. Na nùn wa u sɔ̃ win sina kitarɔ. Ma win tabu kowobu ba yɔ̃ win nɔm geuɔ ka win nɔm dwarɔ. 19Ma u nɛɛ, wara koo Akabu nɔni wɔ̃ke u ka taa bi da Ramɔtiɔ Galadin temɔ, kpa u gbi mi. Ma ba yen wesianɔ mɔ̀. Wini ù n gerua mɛni, wiɔnɔ u gere mɛ. 20Yera hunde gaa ya yarima ya yɔ̃ra Yinni Gusunɔn wuswaaɔ ya nɛɛ, kon Akabu wi nɔni wɔ̃ke. Ma Yinni Gusunɔ u ye bikia u nɛɛ, amɔna kaa koosina. 21Hunde ye, ya nɛɛ, kon yari kpa n du Gusunɔn sɔmɔ be sɔɔ, kpa n de bu weesu ko bu ka sina boko nɔni wɔ̃ke. Ma Yinni Gusunɔ u ye wisa u nɛɛ, ya wã. Swaa gea. Kaa maa kpĩ a bu nɔni wɔ̃ke. Ǹ n mɛn na, a yario a da a ko mɛ. 22Wee tɛ̃, Yinni Gusunɔ u dera hunde ye, ya dua win sɔmɔ be sɔɔ bu ka nun weesu kua. Yen sɔ̃, a n yɛ̃ ma kɔ̃sa Yinni Gusunɔ u koo de yu nun deema. 23Yera Sedesiasi, Kenaanan bii u susi Miseen bɔkuɔ, u nùn baara so. Ma u nɛɛ, swaa yerà Yinni Gusunɔn hunde u ka yara nɛn min di u ka sere nun gari kua. 24Misee u nùn wisa u nɛɛ, kaa ye gia dɔma te kaa n duku dukubu mɔ̀ a n kuku yeru kasu diaɔ. 25Yera Isireliban sina boko u nɛɛ, i Misee mɔɔ i ka da Amɔɔ wi u sãa wuun wirugii ka maa Yoasi sina bokon biin mi. 26Kpa i bu sɔ̃ i nɛɛ, amɛniwa nɛ sina boko na gerua. Na nɛɛ, bu nùn mɔɔ bu kpɛ̃ɛ pirisɔm sɔɔ kpa ba n nùn dĩanu ka nim wɛ̃ɛmɔ saka sɔɔ sere n ka wurama tabu gberun di ka alafia. 27Misee u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, à n wurama ka alafia, n ǹ Yinni Gusunɔ u ka man gari kua. Bɛɛ be i wãa mini, bɛɛn baawure u gari yi swaa suo. 28Yeniban biru, Isireliban sina boko ka Yosafati, Yudaban sina boko ba seewa ba taa bi da Ramɔtiɔ Galadin temɔ. 29Yera Isireliban sina boko u Yosafati sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon yãnu ganu kɔsi ni ba ǹ ka man tubu. Adama wunɛ, a n wunɛn sina yãnu doke. Mɛsuma Isireliban sina boko u kua u ka taa bi da. 30N deema Sirin sina boko u win tabu kɛkɛban tabu sinambu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku goo go ma n kun mɔ Isireliban sina boko tɔna. 31Ye tabu sinam be, ba Yosafati wɛndɛ kua, yera ba nɛɛ, Isireliban sunɔwa. Ma ba nùn kooro bure bu ka nùn wɔri. Adama u nɔɔgiru sua u somiru kana. Ma Yinni Gusunɔ u nùn somi, u bu gira ba ka nùn tonda. 32Ye tabu sinam be, ba wa ma n ǹ Isireliban sina boko mi, yera ba nùn deri ba doona. 33Yera goo u sɛ̃u tooma Isireliban mi gia. U ǹ goo yĩisi. Adama ga na ga Akabu wɔri deedeeru mi win tarakpe ga yɔ̃ra. Yera u win tabu kɛkɛ swaa sɔ̃ɔsio sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a tabu kɛkɛ ye sĩiyɔ biruɔ, kpa a man yara tabu sĩan di. Domi ba man mɛɛra kua. 34Tabu swĩa yen dɔma te, sere ba sina boko nɛni u ka yɔ̃ win tabu kɛkɛ sɔɔ u mɛɛra Sirigibun sansani gia sere n ka kua yoka. Ye sɔ̃ɔ u dua, ma u gu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\