Bandun Gari II 23

1Wɔ̃ɔ nɔɔba yiruse sɔɔ, Yehoyada u wɔrugɔru kua u ka tabu kowobun wirugii be ba tabu kowobu wunɔm wunɔm kpare arukawani bɔkua. Bera Asaria, Yerohamun bii ka Isimɛɛli, Yokananin bii ka Asaria, Obɛdin bii ka Maseya, Adayan bii ka Elisafati, Sikirin bii. 2Ba Yudan tem bukiana. Ma ba Lefiba mɛnna saa Yudan wusu kpuron di ka sere Isireliban yɛnu yɛ̃robu. Be kpuro ba na Yerusalɛmuɔ. 3Ma be kpuro ba ka sina bokon bii Yoasi arukawani bɔkua Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Yera Yehoyada u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, sina bokon bii u koo bandu di Yerusalɛmuɔ nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua Dafidin bibun sɔ̃. 4Wee ye ba koo ko. Be ba koo sɔmburu ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, yãku kowobu ka Lefiba, ba koo tii bɔnu kowa wuunu ita. 5Wuu teeru ta n sãa yerun kɔnnɔsu kɔ̃su, kpa wuu teeru ta n sina kpaaru kɔ̃su, kpa itaseru ta n wãa kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Kpɛɛkpɛɛku, kpa tɔn be ba tie kpuro ba n yɔ̃ sãa yerun yaaraɔ. 6Goo u ku raa du Yinni Gusunɔn sãa yerɔ ma n kun mɔ yãku kowobu ka Lefiba be ba sɔmburu mɔ̀ dɔma te. Beya ba koo kpĩ bu du mi, domi beya ba dɛɛre. Tɔmbu kpuro ba koo yɔ̃rawa tɔɔwɔ bu kɔnnɔ kɔ̃su. 7Lefiba ba koo sina boko sikerenawa, kpa ben baawure u n tabu yãnu nɛni, wi u dua mi, bu ka nùn go. I ko i n wãawa sina bokon bɔkuɔ sanam mɛ u duɔ ka sanam mɛ u yariɔ. 8Lefiba ka Yudaba kpuro ba kua kpuro ye yãku kowo Yehoyada u gerua. Ben baawure u win tɔmbu sua be ba duɔ sɔmburu sɔɔ ka be ba yariɔ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te sɔɔ. Domi yãku kowo Yehoyada u ǹ goo bure. 9U tabu kowobu wunɔm wunɔm wirugibu yaasi ka tɛrɛ bakanu ka piiminu wɛ̃. Tɛrɛ ni, nu sãawa sina boko Dafidiginu ni nu wãa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 10Ma u tɔmbu yi yi ba sina boko sikerenɛ saa sãa yee ten nɔm geu gian di n ka da ten nɔm dwarɔ yãku yerun bɔkuɔ. Ben baawure u win tabu yãnu nɛni. 11Yera ba ka Yoasi susima. Ma Yehoyada ka win bibu ba nùn bandun gum tãre u kua sina boko. Ma ba nùn sina furɔ dokea. Ma ba nùn woodan tireru wɛ̃ ba nɛɛ, sina boko, wunɛn wãaru tu dakaa da. 12Ye Atali u nua tɔmba duki mɔ̀ ba sina boko tɔmamɔ, 13yera u na ben mi, Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. U mɛɛra u deema sina boko u yɔ̃ turaru wɔllɔ. Ma wirugibu ka be ba kɔbi wuramɔ ba yɔ̃ win bɔkuɔ. Tɔmbu kpuro ba nuku dobu mɔ̀, ba kɔbi soomɔ. Yera wom kowobu ba womusu mɔ̀ ka ben dwee yãnu ba Yinni Gusunɔ siaramɔ. Yera Atali u win yãnu nɛnua u gɛ̃ɛka nuku sankiranun sɔ̃. U nɛɛ, ba man seesi! Ba man seesi! 14Ma Yehoyada u tabu sinam be yara be ba sãa tabu kowobu wunɔm wunɔm wirugibu. U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i Atali wi yaro. Wi u maa nùn swĩi, kpa i yɛ̃ro go ka takobi. N deema yãku kowo Yehoyada u raa bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu ku nùn go sãa yeru mi. 15Ma ba nùn deri u da sina bokon dirɔ saa dumin kɔnnɔn di. Miya ba nùn sɛ̃re ba go. 16Yeniban biru, Yehoyada ka tɔn be ba tie ka sina boko Yoasi ba arukawani bɔkua ba nɛɛ, ba ko n sãawa Yinni Gusunɔn tɔmbu. 17Ma tɔn be kpuro ba dua bũu wi ba mɔ̀ Baalin dirɔ ba ye kɔsuka ka yen turarɔ ka yen bwãarokunɔ. Ma ba yen yãku kowo Matani go yen yãku yenɔ. 18Yehoyada u Yinni Gusunɔn sãa yeru Lefi be ba sãa yãku kowobu nɔmu bɛria bu kɔ̃su. N deema Dafidi u raa bu bɔnu kua wuu wuuka bu ka Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua nge mɛ Mɔwisin wooda ya gerua. Kpa ba n da maa womusu ko ka nuku dobu bu ka Gusunɔ siara. 19U kɔnnɔn kɔ̃so be yiwa sãa yee ten kɔnnɔwɔ kpa disigii goo u ku raa ka du mi. 20U tabu sinambu ka sina bibu ka wuun bukurobu ka sere tɔmbu kpuro mɛnna. Ma u dera ba ka sina boko yara Yinni Gusunɔn sãa yerun di, ma ba ka nùn da sina kpaarɔ saa kɔnnɔ ge ga wãa gunguru gian di. Miya ba sina boko sinasia sina kitarɔ. 21Ma tɔmbu kpuro ba nuku dobu mɔ̀. Wuu ga wãa bɔri yɛndu sɔɔ yèn sɔ̃ ba Atali go.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\