Bandun Gari II 24

1Wɔ̃ɔ nɔɔba yiruwa Yoasi u mɔ sanam mɛ u bandu di. Ma u kua wɔ̃ɔ weeru bandu sɔɔ Yerusalɛmuɔ. Win mɛron yĩsira Sibia, Beri Sebagii. 2Yoasi u kuawa ye ya Yinni Gusunɔ wɛ̃re yãku kowo Yehoyadan wãaru kpuro sɔɔ. 3Yera Yehoyada u Yoasi kurɔbu yiru sua. Ma ba Yoasi bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marua. 4Yeniban biruwa Yoasi u gɔ̃ru doke u Yinni Gusunɔn sãa yeru sɔmɛ. 5Ma u yãku kowobu ka Lefiba mɛnna u nɛɛ, i yario i da Yudaban wusu sɔɔ, ka Isirelibagisɔ i gobi mwɛɛri wɔ̃ɔ baagere i ka Gusunɔ bɛsɛn Yinnin sãa yeru sɔmɛ. I de i ye ko fuuku. Adama Lefiba ba ǹ ye kue. 6Yera sina boko u yãku kowo Yehoyada soka. U nùn bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na a ǹ Lefiba gobi yi bikie yi Mɔwisi Yinni Gusunɔn sɔm kowo u Isireliba bure bu ka Yinni Gusunɔn sãa yeru sɔmɛ. 7Domi Atali tɔn kɔ̃so wi ka win bibu ba Yinni Gusunɔn sãa yerun yãnu gura ka ten dendi yãnu ba ka bũu wi ba mɔ̀ Baali sãwa. 8Yera sina boko u nɛɛ, bu de bu kpakoro piibu gagu ko, kpa bu gu yi sãa yerun kɔnnɔwɔ tɔɔwɔ. 9Ma ba kpara Yudaɔ ka Yerusalɛmuɔ ba nɛɛ, bu ka gobi yi na yi Mɔwisi Gusunɔn sɔm kowo u Isireliba bure gbaburɔ mi gãanu ku ra kpi. 10Yɛnu yɛ̃robu ka tɔn be kpuro ba nuku dobu kua. Ma ba ka gobi na ba kpɛ̃ɛmɔ kpakoro te sɔɔ sere ta ka yiba. 11Tɔ̃ɔ baatere Lefiba ba ra nɛwa bu kpakoro te sua bu ka da tɔn be sina boko u gɔsa ba n da gina tu mɛɛrim mi. Bà n deema kpakoro te, ta yiba, yera sina bokon tire yoro ka yãku kowo tɔnweron sɔmɔ ba ra gobi yi wie kpa bu kpakoro te wesia ten ayerɔ. Nge mɛya ba ra ko tɔ̃ɔ baatere, kpa bu gobi wa yi n kpã. 12Yen biru sina boko ka Yehoyada ba ra gobi yi tɔn be wɛ̃ be ba sɔmbu te nɔmu sɔndia. Domi ba sɔm kowobu sua be ba koo gobi kɔsia. Ben gabu ba sãawa kpee dãkobu, gabu dãa dãkobu, gabu maa be ba ra sisu ka sii gandun sɔmburu ko. Tɔn beni kpurowa ba koo dii te sɔmɛ. 13Be ba sɔmbu te nɔmu sɔndia, ba sɔmburu kua. Ma ba dera ba sãa yee te sɔmmɔ. Ba dii te sɔnwa ta dam kua. 14Sanam mɛ ba sɔmbu te kua ba kpa yera ba ka gobi yi yi tie na sina boko ka Yehoyadan mi. Ba sãa yee ten dendi yãnu kua ka mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kon dendi yãnu, ka nɔri, ka dendi yãnu ganu ni ba kua ka wura ka sii geesu. Ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ni kowa Yehoyadan wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 15Yen biru, Yehoyada u tɔkɔru kua kɔ̃ɔ kɔ̃ɔ. Ma u kpuna u gu. U mɔwa wɔ̃ɔ wunaa teeru ka wɔkuru sanam mɛ u gu. 16Ma ba nùn sikua Dafidin wuuɔ, mi ba ra sinambu sike. Domi u gea kua Isireliɔ ka maa Yinni Gusunɔn wuswaaɔ ka sere sãa yee ten mi. 17Yehoyadan gɔɔn biru, Yudan wirugibu ba na ba sina boko kpuna ka bɛɛrɛ, ma u ben gari swaa daki. 18Yera ba Gusunɔ ben baababan Yinnin sãa yeru biru kisi. Ma ba da ba bũu wi ba mɔ̀ Asitaate sãamɔ ka sere bwãarokunu ganu. Yera Yinni Gusunɔ u ka Yudaba ka Yerusalɛmugibu mɔru kua. Domi ba tora. 19Yinni Gusunɔ u bu win sɔmɔbu gɔria bu wa bu ka gɔ̃ru gɔsia bu wurama win mi. Ma sɔmɔ be, ba ka bu gari kua. Adama ba ǹ swaa daki. 20Yera Yinni Gusunɔn Hunde u Sakari, yãku kowo Yehoyadan bii yɔɔwa. Ma u yɔ̃ra tɔmbun wuswaaɔ u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerumɔ. U nɛɛ, mban sɔ̃na i win woodaba saramɔ. I ǹ maa koorɔ. Domi i wi, Yinni Gusunɔ deri. Yen sɔ̃na win tii u koo maa bɛɛ deri. 21Yera ba nɔɔ toosi kua ka sina boko. Ma u bu wooda wɛ̃ bu ka Sakari kpenu kasuku bu go Yinni Gusunɔn sãa yerun yaaraɔ. 22Sina boko Yoasi u duari gea ye Sakarin tundo Yehoyada u nùn kua. Ye Sakari u gɔɔ dɔɔ, yera u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, a waawo kpa a baawure siria. 23Wɔ̃ɔ tian biru, Sirigibun tabu kowobu ba Yoasi wɔrima. Ba Yudan tem kpuro wukiri, ba tunuma sere Yerusalɛmuɔ. Ma ba wirugibu go go ba ben yãnu gura ba ka ben sina boko daawa Damasiɔ. 24Tabu kowo be Sirigibu ba ka na mi, ba ǹ dabi. Adama ka mɛ, Yinni Gusunɔ u dera ba Yudaban tabu kowo dabi dabinu kamia. Domi ba wi, Gusunɔ ben baababan Yinni deri. Nge mɛya Yinni Gusunɔ u Sirigibu denda u ka Yoasi sɛɛyasia. 25Sanam mɛ Sirigii be, ba biru kisi, ba Yoasi deri wahala baka sɔɔ, ma win bwãaba nùn seesi ba go win kpin yerɔ yèn sɔ̃ u yãku kowo Yehoyadan bibu go. Ma ba nùn sikua Dafidin wuuɔ. Adama ba ǹ ka nùn de mi ba ra sinambu sike. 26Be ba nùn seesi, bera Sabadi ka Yosabadi. Sabadin mɛron yĩsira Simɛati, wi u sãa Amɔni, Yosabadin mɛron yĩsira maa Simɛriti, wi u sãa Mɔabu. 27Yoasin bibun geeru ka gari yi ba gerua win sɔ̃ ka sere Yinni Gusunɔn sãa yee te u sɔnwa, ye kpuron gari yi yorua sinambun faagin tireru sɔɔ. Win bii Amasiawa u bandu di win ayerɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\