Bandun Gari II 25

1Amasia u mɔwa wɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbu sanam mɛ u bandu di Yerusalɛmuɔ. Ma u kua wɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbu ka nnɛ bandu sɔɔ. Win mɛron yĩsira Yoadani, Yerusalɛmugii. 2U kua dee dee Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ. Adama u ǹ win gɔ̃ru kpuro Yinni Gusunɔ wɛ̃. 3Sanam mɛ win banda dam kua, yera u win bwãabu go be ba raa win tundo go. 4Adama u ǹ ben bibu go. U Yinni Gusunɔn wooda swĩiwa ye u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u yorua woodan tireru sɔɔ u nɛɛ, baababa ba ǹ gbimɔ ben bibun toranun sɔ̃. Mɛya maa bibu ba ǹ gbimɔ ben baababan toranun sɔ̃. Baawure u koo gbiwa win tiin torarun sɔ̃. 5Yera Amasia u Yudaba ka Bɛnyamɛɛba mɛnna yɛnu ka yɛnu ka sere tabu sinam be ba tabu kowobu wunɔm wunɔm ka nɔrɔm nɔrɔm (1.000) kpare. Ma u bu gara saa be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di n ka girari be ba kere mɛ. Ma ba kua tɔmbu nɔrɔbun suba gooba wunɔbu (300.000). Ba sãawa be ba tabu yɛ̃ sãa sãa. Ba koo kpĩ bu ka yaasi ka tɛrɛnu sanna. 6Ma u maa tabu durɔ wɔrugɔba kasu Isireliba sɔɔ, tɔmbu nɔrɔbun suba wunɔbu (100.000) bu ka nùn somi kpa u bu sii geesun gobi tɔnnu ita wɛ̃. 7Yera Gusunɔn sɔmɔ goo u na u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, a ku de Isireliba bu ka nun da. Domi Yinni Gusunɔ u ǹ ka bu wãa, be Efaraimu be. 8À n ka bu da, baa mɛ a dam mɔ, Gusunɔ u koo nun sura yibɛrɛban wuswaaɔ. Domi wiya u ra somi kpa u kamia. 9Ma Amasia u sɔmɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, amɔna kon ko tɛ̃ n ka nɛn sii geesun gobi tɔnnu ita ye mwa ye na Isireliban tabu kowo be wɛ̃ mi. Yera sɔmɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, Gusunɔ u koo kpĩ u nun wɛ̃ n ye kpuro kere. 10Yera Amasia u tabu kowo be ba na saa Efaraimuban min di mi wuna, kpa bu ka gɔsira bu we. Adama tabu kowo be, ba ka Yudaba mɔru kua, ma ba gɔsira ben yɛnusɔ ka mɔru baka. 11Ma Amasia u wɔrugɔru seewa u win tɔmbu kpara ma u da u wãa wɔwaɔ ye ba mɔ̀ Bɔru. Miya u tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) go Seirin bibun bweseru sɔɔ. 12Ma ba maa tɔn ben nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) mwɛɛra wasiru ba ka da guuru wɔllɔ. Min diya ba bu kasi kooma ba kasikira. 13Adama Efaraimu be Amasia u yinari bu ka nùn tabu da mi, ba pusi Yudan wusu sɔɔ saa Samarin di n ka da Bɛti Horoniɔ. Ma ba tɔmbu nɔrɔbun suba ita (3.000) go, ba ben yãnu gura. 14Sanam mɛ Amasia u Edɔmuba kamia u wurama, yera u dera ba Seirin bibun bweserun bũnu gurama ba ka na win temɔ. Ma u nu kua win tiiginu. U nu yiirammɛ u sãamɔ. Ma u nu turare dɔ̃ɔ dokeammɛ. 15Yera Yinni Gusunɔ u ka Amasia mɔru kua. Ma u nùn win sɔmɔ goo gɔriama. U nùn bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na a Edɔmuban bũnu gurama, ni, ni nu ǹ kpĩa nu bu wɔre wunɛn nɔman di. 16Sanam mɛ u gari yi mɔ̀ u dɔɔ, yera Amasia u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wara nun gɔsa a n ka sãa nɛ sina bokon bwisi kɛ̃ɔ. A doonɔ min di. Mban sɔ̃na a kĩ bu nun go. Ye sɔmɔ wi, u doonɔ, yera u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na yɛ̃ ma Gusunɔ u gɔ̃ru doke u nun kpeerasia yèn sɔ̃ a kua mɛ. Wee a ǹ nɛn bwisi kɛ̃ru wure. 17Sanam mɛ Amasia ka wigibu ba nɔɔsina, yera u gɔra bu Yoasi, Isireliban sina boko Yoakasin bii, Yehun debubu sɔ̃ bu nɛɛ, u na bu tabu yinna. 18Yera Yoasi Isireliban sina boko u wisima u nɛɛ, sãkin kikiru garu ta wãa Libanin guurɔ. Tera ta dãa bakaru sɔmɔbu gɔria Libaniɔ ta nɛɛ, a man wunɛn bii wɔndia kɛ̃ɛma u ko nɛn biin kurɔ. Adama gbeeku yɛɛ yi seewa yi da yi sãkin kiki te taaka yi go. 19Geema Amasia. Wee, a Edɔmuba kamia. Ma a tii sue. Yen sɔ̃, a sinɔ sɛ̃ɛ wunɛn yɛnuɔ. Mban sɔ̃na kaa tii tabu sure bi bu koo ka nun kɔ̃sa naawa. Domi wunɛ ka Yudaba, sa ko bɛɛ kam koosia. 20Adama Amasia kun nùn swaa daki. Domi ye kpuro ya weewa saa Yinni Gusunɔn min di u ka wa u nùn yibɛrɛba nɔmu bɛria. Domi Amasia wi, u Edɔmuban bũnu guramawa u sãamɔ. 21Yera Yoasi, Isireliban sina boko u seewa u da u Amasia, Yudaban sina boko wɔri Bɛti Semɛsiɔ Yudaban temɔ. 22Ma Isireliba ba Yudaba kamia. Ma Yuda ben baawure u duka sua u wura win yɛnuɔ. 23Yoasi, Isireliban sina boko u Amasia, Yudaban sina boko Yoasin bii, Yoakasin debubu yoru mwa Bɛti Semɛsiɔ. Ma u ka nùn da Yerusalɛmuɔ. Saa ye sɔɔra wi, Yoasi, u Yerusalɛmun gbãraru sura gɔm soonu nɛɛru (400) saa kɔnnɔ ge ba mɔ̀ Efaraimun di sere n ka da kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Gani gɔmburu. 24Ma Yoasi wi, u wura ka sii geesu gura ka sãa yerun gãa gee ni nu wãa Obɛdi Edɔmun yɛnuɔ ka sere maa sina kpaarun arumani. Ma u gabu mɔɔru mwɛɛra u ka gɔsira win wuuɔ Samariɔ. 25Isireliban sina boko Yoasi, Yoakasin biin gɔɔn biru, Amasia, Yudaban sina boko Yoasin bii, u maa kua wɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbu bandu sɔɔ. 26Ye Amasia u gbia u kua ka ye u kua dãku ten sukum, ye kpuro ya yorua Yudaba ka Isireliban sinambun faagin tireru sɔɔ. 27Ye Amasia u ka Yinni Gusunɔ tonda u kpa, yera ba nùn seesi Yerusalɛmuɔ. Ma u duka sua u da u wãa Lakisiɔ. Miya ba nùn naa swĩi ba go. 28Ma ba win goru suama ka dumi ba ka na ba sikua win baababan sikaɔ Dafidin wuuɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\