Bandun Gari II 29

1Esekiasi u mɔwa wɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbu sanam mɛ u bandu di. Win mɛron yĩsira Abiya, Sakarin bii. U kuawa wɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbu ka nnɛ bandu sɔɔ Yerusalɛmuɔ. 2U kua ye ya Yinni Gusunɔ wɛ̃re. Win sikado Dafidin yira u swĩi mam mam. 3Win bandun wɔ̃ɔ gbiikuun suru gbiikoo sɔɔ, u Yinni Gusunɔn sãa yeru kɛnia. Ma u ten gamboba sɔnwa. 4U dera yãku kowobu ka Lefiba ba na. Ma u bu mɛnna sãa yerun batumaɔ ye ya wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia. 5Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ Lefiba i swaa dakio i nɔ. I tii dɛɛrasio, kpa i maa Gusunɔ bɛɛn baababan Yinnin sãa yeru dɛɛrasia. I ye ya disi mɔ kpuro yaro sãa yee ten min di. 6Bɛsɛn baababa ba kua mɛm nɔɔ sariba. Ba kɔ̃sa kua Gusunɔ bɛsɛn Yinnin nɔni sɔɔ. Ba wi ka win sãa yeru biru kisi. 7Ma ba sãa yee te kɛnua, ba ten fitilaba go. Ba ku ra nùn turare dɔ̃ɔ dokeye. Ba ku ra maa nùn yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kue. 8Yera Yinni Gusunɔ u Yuda ka Yerusalɛmu mɔru seesi. Ma u dera ye kpuro ya kua bansu ba ye yɛ̃ɛmɔ nge mɛ i waamɔ gisɔ. 9Bɛsɛn baababa ba gbisuka tabu sɔɔ ma bɛsɛn bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu ka bɛsɛn kurɔbu ba yoru da tem tukumɔ Yinni Gusunɔn mɔru yen sɔ̃. 10Tɛ̃, na kĩ n ka Gusunɔ bɛsɛ Isireliban Yinni arukawani bɔke, kpa win mɔru ye, yu wa yu sure u sun deri. 11Yen sɔ̃, nɛn bibu, i ku maa Gusunɔ atafiiru ko. Domi u bɛɛ gɔsawa i ka nùn sɔmburu kua, i n nùn sãamɔ, kpa i n nùn turare dɔ̃ɔ dokeammɛ. 12Lefiba be ba seewa ba na, bera Mahati, Amasain bii ka Yoɛli, Asarian bii Kehatin bibun bweseru sɔɔ ka Kisi, Abudin bii ka Asaria, Yehalɛɛlin bii Mɛrarin bibun bweseru sɔɔ ka Yoasi, Simman bii ka Edɛni, Yoan bii Gɛɛsɔnin bibun bweseru sɔɔ 13ka Simuri ka Yeyɛli Elisafanin bibun bweseru sɔɔ ka Sakari ka Matania Asafun bibun bweseru sɔɔ 14ka Yeyɛli ka Simɛi Hemanin bibun bweseru sɔɔ ka Semaya ka Usiɛli Yedutum bibun bweseru sɔɔ. 15Ba ben mɛro bisibu mɛnna ye ba tii dɛɛrasia ba kpa. Yen biru, ba Yinni Gusunɔn sãa yeru dɛɛrasia nge mɛ sina boko u gerua ka nge mɛ Yinni Gusunɔ u wooda wɛ̃. 16Yãku kowobu ba dua Yinni Gusunɔn sãa yerɔ bu ka tu dɛɛrasia. Ma ba disinu kpuro yara ni nu wãa sãa yeru mi, ka ten yaaraɔ. Min diya Lefiba ba disi ni gura ba ka da ba kube wɔwaɔ ye ba mɔ̀ Sedoroni. 17Ba sãa yee ten dɛɛrasiabu toruawa wɔ̃ɔn suru gbiikoon tɔ̃ɔ gbiikirun di. Yen sɔ̃ɔ nɔɔba itase, ma ba tura ten adɛrɔwɔ. Yen biruwa ba maa kua sɔ̃ɔ nɔɔba ita ba ka tu dɛɛrasia ba kpa. Sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbu ka tia ba kua ba ka te kpuro dɛɛrasia ba kpa. 18Ma ba da sina boko Esekiasin mi ba nɛɛ, wee sa sãa yee te dɛɛrasia sa kpa ka yãku yee te, ka ten dendi yãnu ka tabulu mi ba ra pɛ̃ɛ yi ka yen dendi yãnu. 19Yãa ni kpurowa sa sɔnwa, ma sa nu dɛɛrasia ni Akasi u raa disi doke win mɛm nɔɔbu sarirun sɔ̃ sanam mɛ u bandu dii. Ni kpurowa sa yi Yinni Gusunɔn yãku yerun wuswaaɔ. 20Yera sɔ̃ɔ teeru, Esekiasi u seewa buru buru yellu u wuun wirugibu mɛnna, ma ba da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 21Ma ba ka naa kinɛnu nɔɔba yiru na ka yãa kinɛnu nɔɔba yiru ka yãa kpɛmminu nɔɔba yiru ka boo kinɛnu nɔɔba yiru bu ka toranun yãkunu ko bandun sɔ̃ ka yãku yee ten sɔ̃ ka sere Yudaban sɔ̃. Yera sina boko u yãku kowobu Aronin bibun bweseru sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu ye kpuro goowo Yinni Gusunɔn yãku yerɔ. 22Ma ba kɛtɛ kinɛ ni sakira ba nin yɛm sua ba yɛ̃ka yãku yerɔ. Yen biru, ba yãa kinɛ ni sakira ma ba nin yɛm yɛ̃ka yãku yerɔ. Mɛya ba maa yãa kpɛmmii ni sakira ba nin yɛm yɛ̃ka yãku yerɔ. 23Yen biru, ba maa ka boo kinɛ ni na sina bokon wuswaaɔ ka tɔmbu kpuron wuswaaɔ bu ka toranun yãkunu ko. Ma be kpuro ba ben nɔma sɔndi boo nin wiru wɔllɔ. 24Ma yãku kowobu ba boo ni sakira ba nin yɛm yari yãku yerun temɔ. Ba yãku te kuawa Isireliba kpuron toranun sɔ̃. Domi sina boko u nɛɛ, yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ni, ka torarun yãku ni, ba koo nu kowa Isireliba kpuron sɔ̃. 25U Lefiba doke Yinni Gusunɔn sãa yerɔ ba sɛkɛtirɛnu nɛni ka guunu ka mɔrɔkunu nge mɛ Dafidi ka Gusunɔn sɔmɔbu Gadi ka maa Natani ba wooda wɛ̃ bu ko. Yinni Gusunɔwa u bu wooda ye wɛ̃. 26Ma Lefiba ba na ba sina Yinni Gusunɔn sãa yerɔ ka dwee yãa ni Dafidi u dera ba kua. Ma yãku kowobu ba maa dua ka ben kɔbi. 27Ma Esekiasi u nɛɛ, bu yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru koowo yãku yeru wɔllɔ. Ye ba yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te torua, yera ba maa womusu torua. Ma ba kɔbi so ka sere Dafidi Isireliban sina bokon dwee yãa ni. 28Ma tɔn be kpuro ba yiira bu ka Yinni Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃. Ba kɔbi soomɔ, ba womusu mɔ̀ sere ba ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te wiru go. 29Sanam mɛ ba yãku ni kua ba kpa, yera sina boko ka win tɔn be kpuro ba yiira ba Yinni Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃. 30Yera Esekiasi ka Yudaban wirugibu ba Lefiba sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, bu Yinni Gusunɔ siaro ka Dafidin womusu ka maa Asafun womusu. Ma ba Yinni Gusunɔ kpuna ba nùn sãwa ka nuku doo bakabu. 31Esekiasi u nɛɛ, tɛ̃, wee i tii dɛɛrasia, i kua Yinni Gusunɔgibu. Yen sɔ̃, i susima i nùn siarabun yãkunu kua win sãa yerɔ. Yera tɔn be, ba maa ka yaa sabenu na ba ka nùn siarabun yãku ni kua. Ma gaba maa nùn yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua ka nuku tia. 32Yaa sabe ni ba ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ni kua mi, nu dabi. Kɛtɛban geera sãawa wata ka wɔkuru, yãa kinɛnu maa wunɔbu (100) ka sere yãa kpɛmminu goobu (200). Ye kpurowa ba ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ni kua. 33Yen biru, ba maa kɛtɛ nata (600) go ka yãanu nɔrɔbun suba ita (3.000). 34Adama yãku kowobu ba ǹ dabi dɔma te. Yen sɔ̃na ba ǹ kpĩa bu yãku yãa ni koku. Ben mɛro bisibu Lefibara ba bu somi ba ka sɔmbu te kua sere saa ye yãku kowobu be ba tie ba tii dɛɛrasia. Domi Lefiba ba tii wɛ̃ ka kĩru n kere yãku kowobu. 35Dɔma te, ba yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua nu dabi ka siarabun yãku ni ba kua ka yaa gum ka sere tam mɛ ba ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua. Nge mɛya ba ka sãaru seeya Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 36Esekiasi ka tɔn be kpuro ba nuku dobu kua yèn sɔ̃ Gusunɔ u doke tɔmbun gɔ̃rusɔ ba ka win sãaru seeya mɛsum fuuku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\