Bandun Gari II 31

1Yeniba kpuron biru, Isireli be ba wãa mi, ba seewa ba da Yudan wusu kpuro sɔɔ ba bwãarokunu kɔsuka ma ba gungunu ka bũu yãku yenu kpuro kɔsuka Yudan temɔ ka Bɛnyamɛɛn temɔ ka Efaraimun temɔ ka Manasen temɔ. Yen biru, be kpuro ba wurama ben temɔ, ben baawure u da u wãa win wãa yerɔ. 2Esekiasi u wure u yãku kowobu ka Lefiba wesia ben sɔmburu sɔɔ nge mɛ ba ka bɔnu sãa ka sɔmbu te baawure u ra ko. Bera ba ko n da yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka siarabun yãkunu ko ka sere womusu bu ka Yinni Gusunɔ siara win sãa yerun kɔnnɔwɔ. 3Sina boko Esekiasi u win dukian sukum wɛ̃ bu ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko ni ba ra ko bururu ka yoka ka ni ba ra ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ ka suru kpaon tɔ̃ɔ bakaru sɔɔ ka sere tɔ̃ɔ baka ni nu tie sɔɔ nge mɛ ba yorua woodan tireru sɔɔ. 4Yera u Yerusalɛmugibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu yãku kowobu ka Lefiba ben baa wɛ̃ɛyɔ, kpa bu kpĩ bu Yinni Gusunɔn woodaba mɛm nɔɔwa sãa sãa. 5Sanam mɛ gari yi, yi nɔɔra baama, yera Isireliba ba ben alikama ye ya gbia ya ye wɛ̃ ka tam kpam ka gum ka tim ka sere ben dĩanu ganu. Mɛya ba maa ka gãanu kpuron wɔkuru baateren wɔllɔn tia tia na. 6Mɛya Isireliba ka Yudaba be ba wãa Yudan wuu marosɔ ba ben yaa sabenun wɔkuru baateren wɔllɔn tia tia wɛ̃ ka sere gãa ni ba gɔsa ba yi nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃. Ma ba nu suba suba. 7Ba nin subenu toruawa saa wɔ̃ɔn suru itasen di n ka da wɔ̃ɔ gen suru nɔɔba yiruse sɔɔ. 8Esekiasi ka win sina bwãabu ba na ba subu ni wa, yera ba Yinni Gusunɔ ka win tɔmbu siara. 9Ma Esekiasi u yãku kowobu ka Lefi be bikia u nɛɛ, subu nirà mini. 10Yera yãku kowo tɔnwero Asaria, Sadɔkun bweseru sɔɔ, u nùn wisa u nɛɛ, saa mìn di ba ka kɛ̃nu naamɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, dĩanu ra n wãawa sa n dimɔ, sa n debumɔ. Ni nu tiara nu kpã niya mini. Domi Yinni Gusunɔ u sun domaru kua. 11Ma Esekiasi u wooda wɛ̃ bu dinu sɔmɛ mi ba koo nu yi. Ma ba dinu sɔnwa. 12Ma ba ka kɛ̃nu ka wɔkuru baateren wɔllɔn tia tia na ka yãku dĩa ni nu sãa Yinni Gusunɔginu. Lefi wi ba mɔ̀ Konania wiya ba dĩa ni nɔmu sɔndia, ma win mɛro bisi Simɛi u sãa win yiruse. 13Yeyɛli ka Asasia ka Nakati ka Asaɛli ka Yerimɔti ka Yosabadi ka Eliɛli ka Yisimakia ka Makati ka Bɛnaya be kpurowa Konania ka win mɛro bisi Simɛi ba kpare nge mɛ sina boko Esekiasi ka yãku kowo Asaria Yinni Gusunɔn sãa yerun wirugii ba wooda wɛ̃. 14Kore wi u sãa Lefi Yiminan bii, u sãawa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gian kɔ̃so. Wiya ba kɛ̃ɛ ni nɔmu sɔndia nì ba ka Yinni Gusunɔ naawa ka nuku tia ka sere ni ba ra wunɛ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Beya ba ko n da kɛ̃ɛ ni bɔnu ko. 15Yãku kowobun wusu sɔɔ, Edɛni ka Miyamini ka Yosue ka Semaya ka Amaria ka Sekaniawa ba gɔsa bu Kore wi somi ba n da ka kɛ̃ɛ ni begibu bɔnu kue dee dee bibu ka bukurobu kpuro nge mɛ ba ka bu bɔnu sãa wuu wuuka. 16Beya tɔn durɔ bii be ba gara saa wɔ̃ɔ itan di n ka da be ba kere mɛ, ka be ba gesi dumɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ tɔ̃ɔ baatere bu ka ben sɔma ko wuu wuuka, 17ka yãku kowo be ba gara yɛnu ka yɛnu ka Lefiba be ba gara saa be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di nge mɛ ben sɔmbura sãa wuu wuuka, 18ka sere maa tɔn be ba tie kpuro ka ben debuminu ka ben kurɔbu ka bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu, domi ba tii wɛ̃wa mam mam Yinni Gusunɔn sãa yerun sɔmburu sɔɔ. 19Aronin bibun bweseru te ta sãa yãku kowobu baru kpaanɔ wuu marosun bɔkuɔ, ba tɔmbu gɔsa wuu baagere sɔɔ be ba ko n da bu dĩanu bɔnu kue ben suunu sɔɔ, ka sere Lefi be ba gara garan suunu sɔɔ. 20Wee ye Esekiasi u kua Yuda kpuro sɔɔ. U sĩawa dee dee gem sɔɔ Gusunɔ win Yinnin wuswaaɔ. 21Sɔma ye u kua bu ka sãaru ko Yinni Gusunɔn sãa yerɔ ka sere win woodan mɛm nɔɔbu, u ye kpuro kuawa ka gɔ̃ru tia. Ma u koora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\