Bandun Gari II 32

1Esekiasi u sĩa dee dee Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Yeniban biruwa Sankeribu, Asirin sina boko u na Yudaɔ, ma u dera ba wuu gbãrarugisu tarusi. U nɛɛ, u koo su wɔriwa ka dam. 2Ye Esekiasi u wa Sankeribu u na u ka Yerusalɛmu tarusi, yera u wirugibu ka tabu kowo damgibu soka, 3bu wesiana bu ka bwii yi kɛnɛ yi yi wãa wuun biruɔ. 4Tɔn dabira ta nùn somi ba ka bwii yi kɔrua ka nim tora ye ya kokumɔ bera yen suunu sɔɔ. Domi Esekiasi u nɛɛ, u ǹ kĩ Asirigibu bà n tunuma bu nim deema n kpã. 5Ma u win bandun dam tãsisia. U Yerusalɛmun gbãrarun mi n wɔruma seeya ka maa wuun kɔ̃su yenu. Ma u gbãraru garu bana wuun biruɔ u ka sikerena. Ma u karì ye sɔnwa ye ba mɔ̀ Milo Dafidin wuuɔ. U tabu yãa dabi dabinu kasu ka maa tɛrɛnu. 6U tabu sinambu kua ma u bu mɛnna wuun gbãrarun kɔnnɔwɔ. Ma u bu kirɔ kua u nɛɛ, 7bu tii dam kɛ̃ɛyɔ kpa bu wɔrugɔru sɔ̃ɔsi. Bu ku bɛrum ko bu diiri Asirin sina boko ka win tɔn dabi ten wuswaaɔ. Domi be ba ka bu wãa ba dabi n kere be ba ka nùn wãa. 8Tɔmba ba ka nùn wãa. Adama be, Gusunɔ ben Yinniwa u koo bu somi. Wiya u koo bu dam wɛ̃ tabu sɔɔ. Ma tɔn be, ba Esekiasi Yudan sina bokon gari yi naanɛ kua. 9Yeniban biru, Sankeribu, Asirin sina boko u win sɔm kowobu gɔra Yerusalɛmuɔ sanam mɛ u wãa Lakisiɔ ka win tabu kowobu kpuro. U sɔm kowo be gɔrawa Esekiasi ka Yuda be ba wãa Yerusalɛmuɔ kpuron mi, 10bu nɛɛ, amɛniwa wi, Sankeribu, Asirin sina boko u gerua. U nɛɛ, ma sɔɔra ba ben naanɛ doke ba ka wãa Yerusalɛmuɔ ka nuku sankiranu. 11Bu ku de Esekiasi u bu nɔni wɔ̃ke kpa u de bu gbi gɔ̃ɔru ka nim nɔrun sɔ̃ ye u nɛɛ, Gusunɔ ben Yinni u koo bu wɔra wi, Asirin sina bokon nɔman di. 12Ba ǹ yɛ̃ ma wi, Esekiasiwa u gungunu kɔsuka ka Yinni Gusunɔn yãku yee te? Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yãku yee teeru tɔnan miya ba ko n da de bu yiira bu Yinni Gusunɔ sã kpa bu nùn turare dɔ̃ɔ dokea. 13Adama be, ba ǹ yaaye ye wi, Sankeribu ka win baababa ba bwesenu kpuro kua? Nin bũnu nu kpĩa nu bu yara saa win nɔman di? 14Bwese ni win baababa ba kam koosia sɔɔ, nin niren bũna nu kpĩa nu bu yakia win nɔman di ben tii bu ka sere nɛɛ, Gusunɔ ben Yinni u koo bu yakia. 15Yen sɔ̃, bu ku de Esekiasi u bu nɔni wɔ̃ke kpa u n bu gàrì seeyamɔ mɛsum. Bu ku nùn naanɛ ko. Domi bweseru garun bũnu kun kpĩa nu tu wɔre win nɔman di, ǹ kun mɛ win baababan nɔman di. Kaa sere gere Yudaban bũnu? 16Nge mɛya Sankeribun sɔmɔ be, ba Yinni Gusunɔ ka win sɔm kowo Esekiasi wɔmmɔ. 17Sankeribu u tireru yorua u ka Gusunɔ Isireliban Yinni wɔmɛ. U nɛɛ, nge mɛ bwese ni nu tien bũnu nu ǹ kpĩa nu nin tɔmbu wɔre win nɔman di, nge mɛya Gusunɔ, Esekiasin Yinni u ǹ maa kpɛ̃ u bu wɔra win nɔman di. 18Ma Sankeribun sɔmɔ be, ba gbãramɔ ka dam ka Yudan barum bu ka tɔmbu nandasia be ba wãa gbãra ten sɔɔwɔ kpa bu wa bu wuu ge mwa. 19Ba Gusunɔ Yerusalɛmugibun Yinnin gari mɔ̀ nge bwese ni nu tien bũu ni ba ka tii seka. 20Yera Esekiasi ka Gusunɔn sɔmɔ Esai, Amɔtin bii ba kanaru wɔri gari yin sɔ̃ ba Yinni Gusunɔ nɔɔgiru sue wɔllɔ. 21Yera Yinni Gusunɔ u gɔrado goo gɔra u Asirigibun sansani wɔri u ben tabu durɔ wɔrugɔba ka ben tabu sinambu ka ben wirugibu go. Yera Asirin sina boko u gɔsira u wura win temɔ ka sekuru. Ma u da win bũu dirɔ. Miya win tiin bibu ba na ba nùn kãasi ba go ka takobi. 22Nge mɛya Yinni Gusunɔ u ka Esekiasi ka Yerusalɛmugibu faaba kua saa Sankeribun nɔman di ka sere be ba tie kpuron nɔman di. Ma u bu kɔ̃su be ba ka bu sikerenɛn sɔ̃. 23Tɔn dabira ta ra ka Yinni Gusunɔ kɛ̃nu naawɛ Yerusalɛmuɔ kpa tu maa ka Esekiasin tii kɛ̃ɛ gobiginu naawa. Saa yen dɔma ten di, u yĩsiru yarawa bwesenu kpuro sɔɔ. 24Saa ye sɔɔ, Esekiasi u bara sere u gɔɔ turuku kua. Ma u Yinni Gusunɔ kana. Ma Yinni Gusunɔ u nùn wisa, ma u nùn sɔm maamaakiginu kua. 25Adama Esekiasi kun kue nge u durom wa Yinni Gusunɔn min di. Ma u tii sua. Yera Yinni Gusunɔ u bu mɔru seesi wi ka Yudaba ka Yerusalɛmugibu. 26Ye u wa mɛ, yera wi ka Yerusalɛmugibu ba tii kawa. Ma Yinni Gusunɔn mɔru ya doona ben min di Esekiasin waati ye sɔɔ. 27Esekiasi u dukia baka ka bɛɛrɛ baka wa. U sii geesu ka wura ka kpee gobiginu ka turareba kasu ka tɛrɛnu ka gãa bwese bweseka ye ya wã. 28U alikaman biranu kua, ma u tam kpam ka gum beru yenu kua ma u yaa sabenu baaniren gɔ̃ru kua ka sere nin dii yenu. 29Ma u tii wusu bania. U yaa sabenu wa dabi dabinu, kɛtɛba ka yãanu ka bonu. Domi Yinni Gusunɔ u nùn dukia baka wɛ̃. 30Wiya u maa Gihonin yɛru gèn nɔɔ ga wãa gungurun bera gia kɔrua, ma u nɔɔ kpɔɔ yaba Dafidin wuun sɔ̃ɔ duu yeru gia. Ye Esekiasi u gɔ̃ru doke u ko kpuro, ya nùn koorawa. 31Adama sanam mɛ Babilonin sina boko u sɔmɔbu mɔrisia u ka wa sɔm maamaaki ye Yinni Gusunɔ u mɔ̀ Isireliɔ, yera Gusunɔ u Esekiasi deri u ka wa ye ya wãa win gɔ̃ruɔ. 32Ye Esekiasi u kuan sukum ka nge mɛ u Gusunɔ sãwa ka naanɛ, ye kpuron gari yi yorua Gusunɔn sɔmɔ Esai, Amɔtin biin kãsinun tireru sɔɔ ka maa Isireliba ka Yudaban sinambun faagin tireru sɔɔ. 33Esekiasi u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua Dafidin bibun bweserun siku yerɔ bera gee n gunum bo. Yerusalɛmugibu ka Yudaba ba nùn gɔɔ swĩiya. Yen biru, win bii Manase u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\