Bandun Gari II 33

1Manase u mɔwa wɔ̃ɔ wɔkura yiru sanam mɛ u bandu di Yudaɔ. Ma u kua wɔ̃ɔ weeraakuru ka nɔɔbu ban te sɔɔ Yerusalɛmuɔ. 2Kɔ̃sa u kua Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ. Bwese ni Yinni Gusunɔ u gira Isireliban wuswaan di nin kom kɔ̃sum mɛya u swĩi. 3U wure u gungunu seeya ni win tundo Esekiasi u kɔsuka. Ma u bũu wi ba mɔ̀ Baalin yãku yenu kua ka bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten bwãarokunu ni win tundo u raa kɔsuka. Ma u kperi ka sɔ̃ɔ ka surun sãaru wɔri. 4U bũu turanu bana Yinni Gusunɔn sãa yerɔ tèn mi Yinni Gusunɔ u win yĩsiru doke sere ka baadommaɔ. 5U maa suru ka sɔ̃ɔ ka kperin yãku yenu kua sãa yee ten yaari yiru ye sɔɔ. 6U dera ba ka win bii tɔn durɔbu yãkuru kua Hinɔmun wɔwaɔ. U ra ka wɛɛ ka guru winu sɔroru ko kpa u dobo doboba ko. U gɔri sokobu yii be ba ra nùn sian gari sɔ̃. Ma u kɔ̃sa mɔ̀ u dɔɔ ye ya Yinni Gusunɔn mɔru seeya. 7U win bũun bwãaroku kua u yi Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. N deema Yinni Gusunɔ u raa Dafidi ka win bii Salomɔɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sãa yee teni ka Yerusalɛmu yeniwa na gɔsa Isireliban suunu sɔɔ ya n ka nɛn yĩsiru sɔɔwa sere ka baadommaɔ. 8Na ǹ maa Isireliba yaramɔ saa ben tem di mɛ na ben baababa wɛ̃ bà n gesi nɛn woodaba ka nɛn gere mɛm nɔɔwammɛ ye na Mɔwisi wɛ̃ u yorua. 9Adama Manase u dera Yudaba ka Yerusalɛmugibu ba ka Yinni Gusunɔ tonda, ma ba kɔ̃sa kua n kere bwese ni Yinni Gusunɔn tii u gira be Isireliban wuswaan di. 10Yinni Gusunɔ u ka Manase ka win tɔmbu gari kua. Adama ba ǹ nùn swaa daki. 11Yera Yinni Gusunɔ u Asirin sina bokon tabu sinambu gɔra ba Manase mwa ba yɔni doke, ma ba nùn bɔkua ka sii gandun yɔni ba ka da Babiloniɔ. 12Sanam mɛ u wãa nuku sankiranu sɔɔ, yera u tii kawa Gusunɔ win baababan Yinnin wuswaaɔ. Ma u nùn kana. 13Ma Yinni Gusunɔ u gɔ̃ru gɔsia u win kanaru mwa, u ka nùn wura Yerusalɛmuɔ win bandu sɔɔ. Saa ye sɔɔra Manase u gia ma Gusunɔwa u sãa Yinni. 14Yeniban biru, u gana bana Yerusalɛmun tɔɔwɔ Gihonin sɔ̃ɔ duu yeru gia wɔwaɔ. Gana ye, ya dawa sere kɔnnɔwɔ ge ba mɔ̀ Swɛ̃ɛ. Ma ya ka Yerusalɛmun wɔɔ bera ye ba mɔ̀ Ofɛli sikerena. U dera gana ye, ya gunia too. Ma u tabu sinambu doke Yudan wuu si su gbãranu mɔ kpuro sɔɔ. 15Ma u tɔn tukobun bũnun bwãarokunu ka win tiiguu ge, ni u raa doke Yinni Gusunɔn sãa yerɔ kpuro wuna ka sere bũu yãku yee ni u bana Yinni Gusunɔn sãa yerun guurɔ Yerusalɛmuɔ. Ma u nu kasi kua wuun biruɔ. 16Yera u Yinni Gusunɔn yãku yeru wesia sãa yerɔ. Ma u siarabun yãkunu kua. U Yudaba wooda wɛ̃ bu Gusunɔ Isireliban Yinni wi turo sã. 17Saa ye sɔɔ, tɔmba yãkunu mɔ̀ gungunɔ, adama Gusunɔ ben Yinniwa ba nu kuammɛ. 18Ye Manase u kuan sukum ka kana te u kua ka Yinni Gusunɔn gari yi win sɔmɔbu ba nùn sɔ̃ɔwa, ye kpuro ya yorua Isireliban sinambun faagin tireru sɔɔ. 19Win kanaru ka nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn wurari ka win toranu ka gunguu ni u kua ka mɛm nɔɔbu sari te u kua ka sere bwãaroku ni u seka ma u nu gira u sãwa u sere tii kawa, ye kpuron gari yi yorua Hosain tireru sɔɔ. 20Yen biruwa Manase u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua win tiin dirɔ. Ma win bii Amɔɔ u bandu kɔsire kua. 21Wɔ̃ɔ yɛnda yiruwa Amɔɔ u mɔ sanam mɛ u bandu di. Ma u kua wɔ̃ɔ yiru ban te sɔɔ Yerusalɛmuɔ. 22Kɔ̃sa u kua Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ nge win tundo Manase. U bwãaroku ni Manase u kua kpuro yãkuru kua u sãwa. 23U ǹ tii kawe Yinni Gusunɔn wuswaaɔ nge mɛ win tundo u tii kawa. Adama u win toranu sosimɔwa u dɔɔ. 24Win sɔm kowobu ba nùn seesi ma ba nùn go win dirɔ. 25Adama be ba nùn seesi ba go mi, tɔmba maa ben tii so ba go. Ma ba win bii Yosiasi kɔsire kua bandu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\