Bandun Gari II 34

1Wɔ̃ɔ nɔɔba itawa Yosiasi u mɔ sanam mɛ u bandu di. Ma u kua wɔ̃ɔ tɛna ka tia bandu sɔɔ Yerusalɛmuɔ. 2Gea u kua Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ. Win sikado Dafidin yira sɔɔra u sĩa mam mam. U ǹ yen gam gɛre. 3Win bandun wɔ̃ɔ nɔɔba itase sɔɔ, sanam mɛ u sãa aluwaasi, u Gusunɔ win sikado Dafidin Yinni kasum wɔri. Win bandun wɔ̃ɔ wɔkura yiruse sɔɔ, u Yerusalɛmu ka Yuda dɛɛrasiabu torua. U gunguu nìn mi ba ra bũnu sã kɔsuka ka nin bwãaroku bwese bweseka. 4Ba bũu wi ba mɔ̀ Baalin yãku yenu kɔsuka win wuswaaɔ. Ma u bwãaroku ni ba kua sɔ̃ɔn sɔ̃ ka ni ba kua ka sii gandu kɔsuka. U dera ba nu munkawa ma ba nin kɛ̃ki gura ba wisi be ba nu sãamɔn sikan wɔllɔ. 5Ma u bũu yãku kowobun kukunu sikia u dɔ̃ɔ doke ben yãku yenɔ. Nge mɛya u ka Yuda ka Yerusalɛmu dɛɛrasia. 6Manasen wusu sɔɔ ka Efaraimugisɔ ka Simɛɔgisɔ ka Nɛfitaligisɔ si su kua bansu, u bũu yãku yenu kɔsukawa 7ma u bwãarokunu surura ma ba nu kɔsuka muku muku nu kua tua. Mɛya u maa bwãaroku ni ba kua sɔ̃ɔn sɔ̃ kɔsuka Isireliban tem kpuro sɔɔ. Ma u gɔsira u wura Yerusalɛmuɔ. 8Yosiasin bandun wɔ̃ɔ yɛndu yiru sarise sɔɔ, sanam mɛ u tem mɛ, ka Yinni Gusunɔn sãa yee te dɛɛrasia u kpa, yera u Safani, Asalian bii gɔra ka Maaseya wi u sãa wuun guro guro ka Yoasi, Yoakasin bii wi u sãa tire bero bu ka Gusunɔ win Yinnin sãa yeru sɔmɛ. 9Tɔn be kpuro ba da yãku kowo tɔnwero Hilikiyan mi. Ma ba nùn gobi wɛ̃ yi Lefiba ba raa mwɛɛra Yinni Gusunɔn sãa yerun sɔ̃ saa Manasen tem di ka Efaraimun tem di ka Yudaban min di ka Isireliba kpuron min di ka Bɛnyamɛɛn tem di ka sere Yerusalɛmugibun min di. 10Be ba sɔmbu te kpare bera ba gobi yi nɔmu sɔndia ma ba yi sɔm kowobu wɛ̃ be ba sãa yee te sɔmmɔ. 11Bera dãa dãkobu ka banɔbu. Gobi yiya ba koo ka kpee bakanu dwe ka dãa ye ba koo ka dia kpɛ ye Yudaban sinamba sanka. 12Tɔn be, ba sɔmburu kuawa ka naanɛ. Yasati ka Abudiasi be ba sãa Lefiba, Mɛrarin bweseru sɔɔ ka Sakari ka Mɛsulamu, Kehatin bweseru sɔɔ, bera ba bu kpare. 13Lefi be ba womusu ka dweebu yɛ̃, bera ba ra maa be ba ra sɔmunu sue nɔni doke ka sere maa sãa yee ten sɔm bwese bwesekan kowobu. Ma Lefiba gabu ba sãa tire yorobu ka sɔman guro gurobu. Gaba maa sãa kɔnnɔn kɔ̃sobu. 14Sanam mɛ ba da bu ka gobi yi sua yi ba wɛ̃ Yinni Gusunɔn sãa yerun sɔ̃, yera yãku kowo Hilikiya u woodan tireru wa tè Yinni Gusunɔ u raa Mɔwisi wɛ̃. 15Yera Hilikiya u Safani, tire yoro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na woodan tireru wa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Ma Hilikiya u tu suama u Safani wɛ̃. 16Ma Safani u tire te sua u ka sina boko daawa. Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn sɔm kowobu ba kua kpuro ye a bu yiire. 17Ba tɔn be a sãa yee ten sɔmburu nɔmu sɔndia ka tɔn be ba sɔma mɔ̀ mi, gobi yi wɛ̃. 18Yen biru, yãku kowo Hilikiya u maa man tireru garu wɛ̃. Ma Safani u tu gara sina bokon wuswaaɔ. 19Sanam mɛ sina boko u wooda yen gari nua, yera u win yãnu nɛnua u karana nuku sankiranun sɔ̃. 20Yera sina boko u Hilikiya ka Akikamu, Safanin bii ka Abudoni, Miseen bii ka tire yoro Safani ka Asaya win sɔm kowo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 21i doo i bikiaru ko Yinni Gusunɔn mi Isireliba ka Yuda be ba tien sɔ̃ tire te sa wa minin garin sɔ̃. Domi Yinni Gusunɔ u ka sun mɔru mɔ̀ ya kpã yèn sɔ̃ bɛsɛn baababa ba ǹ win gari mɛm nɔɔwɛ. Ba ǹ kue nge mɛ ya yorua woodan tire te sɔɔ. 22Hilikiya ka tɔn be sina boko u gɔsa mi, ba da Gusunɔn sɔmɔ tɔn kurɔ Huludan mi. Huluda wi, u sãawa Salumun kurɔ, Tokehatin bii, Hasira wi u ra sãa yãnu kɔ̃sun debubu. Huluda wi, u wãawa Yerusalɛmun wɔɔ beri kpaaɔ. Sanam mɛ ba nùn sɔ̃ɔwa ye ba kĩ, 23yera u bu wisa u nɛɛ, amɛniwa Gusunɔ Isireliban Yinni u gerua. U nɛɛ, i durɔ wi u bɛɛ gɔrima sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, 24u koo de kɔ̃sa ka bɔ̃ri yi tem mɛn tɔmbu deema yi yi yorua tireru sɔɔ tè i gara Yudaban sina bokon wuswaaɔ. 25Domi ba nùn biru kisi ba da ba bũnu turare dɔ̃ɔ dokeammɛ. Ma ba win mɔru seeya ka bwãaroku ni ba tii kua ba sãamɔ. Yen sɔ̃, u ko n ka tem mɛn tɔmbu mɔru sãawa, ya ǹ suremɔ. 26- 27Adama i ko i Yudaban sina boko wi u bɛɛ gɔrima i ka bikiaru ko Yinni Gusunɔn mi sɔ̃ i nɛɛ, Gusunɔ Isireliban Yinni u nɛɛ, u win kanaru mwa. Domi ye u win woodan gari yi nua, yi win gɔ̃ru taarɛ wɛ̃, ma u tii kawa Gusunɔn wuswaaɔ, ma u win yaberu nɛnua u karana nuku sankiranun sɔ̃, ma u swĩ wi, Gusunɔn wuswaaɔ. 28Tɛ̃, Gusunɔ wi, u koo de u gbi bɔri yɛndu sɔɔ kpa bu nùn sike win sikirɔ. Win nɔni kun wahala ye wasi ye u koo de yu Yerusalɛmu ka yen tɔmbu deema. Yera Hilikiya ka wigibu ba ka sina boko gari yi daawa. 29Ma sina boko u gɔra bu Yudaba ka Yerusalɛmun guro gurobu kpuro mɛnna. 30Yen biru, u da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ ka Yudaba ka Yerusalɛmugibu kpuro ka yãku kowobu ka Lefiba tɔmbu kpuro gesi, saa bukurobun di n ka da bibɔ. Ma u be kpuro Yinni Gusunɔn woodan tire te garia te ba wa sãa yee ten mi. 31Yera sina boko u yɔ̃ra win turaru wɔllɔ, ma u ka Yinni Gusunɔ arukawani bɔkua u nɛɛ, u koo wi, Yinni Gusunɔn woodaba ka win gere swĩiwa ka win gɔ̃ru kpuro ka win bwɛ̃ra kpuro kpa u ka gari yi mɛm nɔɔwa yi ba yorua woodan tire te sɔɔ. 32Ma u dera tɔn be ba wãa Yerusalɛmuɔ ka Bɛnyamɛɛn temɔ ba dua arukawani ye sɔɔ. Ma ba kua nge mɛ Gusunɔ ben baababan Yinnin arukawani ye, ya gerumɔ. 33Yosiasi u bũnun bwãarokunu kɔsuka ni Isireliba ba waama tem tukum di. Ma u be ba wãa Isireliɔ kpuro tilasi kua bu ka Gusunɔ ben Yinni sã. Win wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ, ba ǹ gɛre Yinni Gusunɔn yiran di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\