Bandun Gari II 35

1Yosiasi u Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru di Yerusalɛmuɔ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Ba ten yãku yɛɛ sakirawa wɔ̃ɔn suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkura nnɛse sɔɔ. 2U yãku kowobu doke ben sɔmburu sɔɔ. Ma u bu dam kã bu ka Yinni Gusunɔn sãa yerun sɔmburu ko. 3U Lefi be ba gɔsa nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃ ba Isireliba keu sɔ̃ɔsimɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i Yinni Gusunɔn woodan kpakoro dɛɛra te dokeo sãa yerɔ tè Salomɔɔ Dafidi Isireliban sina bokon bii u bana. I ǹ maa tu suamɔ senɔ. I de bɛɛ ka bɛɛn tɔmbu i Gusunɔ bɛɛn Yinni sã. 4I de i n sɔɔru sãa yɛnu ka yɛnu ka nge mɛ Dafidi Isireliban sina boko ka win bii Salomɔɔ ba bɛɛ bɔnu kua ba yorua. 5I de i bɛɛn ayeru mwa sãa yerɔ yɛnu ka yɛnu nge mɛ ba bɛɛn mɛro bisibu Lefiba bɔnu sãa. 6Bɛɛya i ko i Gɔɔ sararibun yãku yɛɛ sakiri. Yen sɔ̃, i de i tii dɛɛrasia, kpa i ten sɔɔru ko bɛɛn mɛro bisibun sɔ̃ nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wooda wɛ̃. 7Yosiasi u tɔn be ba wãa mi yãanu ka bonu wɛ̃ nɔrɔbun suba tɛna (30.000) ka sere kɛtɛba nɔrɔbun suba ita (3.000) bu ka ye kpuro Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru ko. Yaa sabe ni kpuro nu weewa sina bokon arumanin di. 8Win sina bwãabu ba tɔmbu ka yãku kowobu ka Lefiba kɛ̃nu kã ka nuku tia. Ma sãa yerun wirugibu, Hilikiya ka Sakari ka Yehiɛli ba yãku kowobu yãanu nɔrɔbun suba yiru ka nata (2.600) ka sere kɛtɛba gooba wunɔbu (300) wɛ̃. 9Konania ka Semaya ka Nɛtanɛɛli ka ben mɛro bisibu Lefiban wirugibu, Hasabia ka Yeyɛli ka Yosabadi ba Lefiba yãanu nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000) ka kɛtɛba nɛɛra wunɔbu (500) wɛ̃. 10Wee nge mɛ ba tɔ̃ɔ baka ten kpunaa koosina. Yãku kowobu ka Lefiba ba ben ayeru sua wuu wuuka nge mɛ sina boko u gerua. 11Ba Gɔɔ sararibun yɛɛ go. Ma yãku kowobu ba yɛm yɛ̃kamɔ mɛ Lefiba ba bu tĩimɔ. Yen biru, ma Lefi be, ba yɛɛ yi kokumɔ. 12Ba yãku dɔ̃ɔ mwaararuginun yɛɛ yi nɛnɛm bu ka ye tɔmbu wɛ̃ yɛnu ka yɛnu kpa bu ka ye Yinni Gusunɔ yãkuru kua nge mɛ ba yorua woodan tireru sɔɔ te Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wɛ̃. Nge mɛya ba maa kua ka kɛtɛba. 13Ba Gɔɔ sararibun yãku yaa ye wɔ̃ɔwa nge mɛ wooda ya gerua. Yen biru, ba yaa ye ba wĩa nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃ yikua. Ma ba yande ye tɔmbu kpuro bɔnu kua. 14Yen biruwa ba ben tiigia ka yãku kowobugia yikua. Domi yãku kowo Aronin bibu ba sɔmburu kua sere ka wɔ̃kurɔ. Ba yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka yaa gum yãkunu mɔ̀. Yen sɔ̃na Lefiba ba bu yaa yikuammɛ. 15Wom kowo Asafun bibu ba wãa ben ayerɔ nge mɛ Dafidi ka Asafu ka Hemani ka Yedutum, sina bokon bwisi kɛ̃ɔ ba wooda yi. Ma kɔnnɔn kɔ̃sobu ba yɔ̃ kɔnnɔ baageren mi. Ba ǹ doonɛ ben ayerun di, domi Lefiba ba bu ben dĩanu kuammɛ. 16Nge mɛya ba kpunaa yi dɔma te, bu ka Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru di, kpa bu yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko Yinni Gusunɔn yãku yerɔ nge mɛ sina boko u wooda yi. 17Isireli be ba wãa mi kpuro ba Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru di dɔma te, ma ba pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia doken tɔ̃ɔ bakaru di sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 18Saa Gusunɔn sɔmɔ Samuɛlin waatin di sere n ka gisɔ girari, ba ǹ Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru garu diire mɛ Isireliɔ. Mɛya sina boko goo maa sari Isireliɔ wi u Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru diire nge Yosiasi ka yãku kowobu ka Lefiba ka Yudaba ka Isireliba be ba wãa Yerusalɛmuɔ dɔma te. 19Yosiasin bandun wɔ̃ɔ yɛndu yiru sarise sɔɔra ba Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ baka te di. 20Ye Yosiasi u Yinni Gusunɔn sãa yee te sɔnwa u kpa, yen biruwa Egibitin sunɔ Nɛko u seewa u tabu dɔɔ Kaakemisiɔ, daa te ba mɔ̀ Efaratiɔ. Yera Yosiasi u seewa u nùn wɔrim da mi. 21Yera Nɛko u nùn sɔmɔbu gɔria u nɛɛ, mba n sun mɔɔsinɛ nɛ ka wunɛ Yudaban sina boko. Domi n ǹ wunɛ na tabu wɔrim wee gisɔ. Yɛnu ge ga ka man tabu mɔ̀, gera na wɔrim dɔɔ. Yinni Gusunɔwa u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n doo fuuku. Yen sɔ̃, a ku ka Gusunɔ gabirina wi u ka man wãa, kpa u ku raa nun kam koosia. 22Adama Yosiasi u yina u nùn deri. U ǹ Nɛkon gari yi wure yi yi wee Yinni Gusunɔn min di. Ma u tii kɔsa bu ku ka nùn tubu. U da u Nɛko tabu wɔri wɔwaɔ ye ba mɔ̀ Mɛgido. 23Yera tɛn towobu ba Yosiasi twee. Ma u win sɔm kowobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ka man doonɔ minin di, domi ba man mɛɛra kua ya kpã. 24Win sɔm kowobu ba nùn sua saa win tabu kɛkɛn di ma ba nùn doke win tabu kɛkɛ gaa sɔɔ ba ka da Yerusalɛmuɔ. Ma u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua win baababan sikaɔ. Ma Yudaba ka Yerusalɛmugibu ba win gɔɔ swĩ. 25Yeremi u gɔɔ swĩ Yosiasin sɔ̃. Ma wom kowobu, tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu ba Yosiasi doke gɔɔ swĩin womusu sɔɔ sere ka gisɔ. Su kua wororu Isireliɔ. Womu si, su wãa ben gɔɔ swĩin womusun tireru sɔɔ. 26- 27Ye Yosiasi u kuan sukum, ye u gbia u kua ka ye u kua dãku te, ka nge mɛ u Gusunɔ sãwa ka naanɛ nge mɛ Yinni Gusunɔn woodan tirera gerua, ye kpuron gari yi yorua Isireliba ka Yudaban sinambun faagin tireru sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\