Bandun Gari II 4

1U maa yãku yeru kua ka sii gandu. Ten dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu yɛndu. Ma ten yasum maa sãa gɔm soonu yɛndu. Ma ten gunum mu sãa gɔm soonu wɔkuru. 2U boo sii ganduguu kua. Gen nɔɔn yasum mu sãawa gɔm soonu wɔkuru. Gen gunum maa gɔm soonu nɔɔbu. Ma gen kɛkɛra sãa gɔm soonu tɛna. Ga sãawa bwɛɛrɛkɛ mam mam. 3Ba gen nɔɔ bɔkan temɔ kɛtɛban weenasii kua ba ka sikerena. Gɔm soo teerun baa sɔɔ, kɛtɛ wɔkura ba kua. Ba kɛtɛn weenasii yi kuawa sĩa yiru. Ma ye kpuro ya sãa sii bɔri tia ka boo sii ganduguu ge. 4Ba boo ge sɔndiwa kɛtɛn weenasii wɔkura yirun wɔllɔ. Yen ita ya wuswaa kisi sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, ita maa sɔ̃ɔ duu yeru gia, ita yeni maa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, ita ye ya maa tie, sɔ̃ɔ yari yeru gia. Ma boo ge, ga sɔndi kɛtɛn weenasii yin wɔllɔ. Ma kɛtɛ ben biru ga wura sɔɔwɔ. 5Boo gen sinum mu ka nɔm tararu nɛ. Ma ba gen nɔɔ bɔka kua nge nɔragia. Ma ga maa nɔɔ dɛriare nge biibii. Ga koo kpĩ gu nim mwa ditiri nɔrɔbun suba wunaa teeru (120.000). 6U wekenu wɔkuru kua ma u nin nɔɔbu yi sãa yee ten nɔm geuɔ. Nɔɔbu yeni maa ten nɔm dwarɔ bu wa bu ka tii sãrasia, kpa bu maa ka yãku yaa kpakia bà n yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu mɔ̀. Boo sii ganduguu gen nima yãku kowobu ba ra ka ben nɔma ka naasu kpakie. 7U maa dabu wuraginu kua wasi wɔkuru. U nu kuawa nge mɛ ba nin wooda yi. Ma u nin nɔɔbu yi sãa yee ten nɔm geuɔ. Nɔɔbu yeni maa nɔm dwarɔ. 8U tabulu wɔkuru kua u yi sãa yeru mi. U nɔɔbu yi nɔm dwarɔ, ma u maa nɔɔbu yi nɔm geuɔ. Ma u maa gbɛ̃ɛ wuraginu kua wunɔbu (100) nì sɔɔ ba ko n da yãku yaa yɛm doke bu ka yɛ̃ka. 9U yaara gaa kua yãku kowobun sɔ̃. Yen biru, u maa yaara baka gaa kua ka yen gamboba. Ma u gambo be sii gandu pote. 10U boo sii ganduguu ge yiwa yaara yen nɔm geuɔ sɔ̃ɔ yari yerun nɔm dwaru gia. 11Huramu u torom guratii kua ka kaatonu ka gbɛ̃a yè sɔɔ ba ko n da yãku yaa yɛm doke bu ka yɛ̃ka. Nge mɛya u ka sɔmbu te kua u kpa te sina boko Salomɔɔ u nùn yiire u ko Yinni Gusunɔn sãa yee ten sɔ̃. 12Wee ye u maa kua. Yera gbere yiru ka furɔsu yiru si ba koo doke gbere ben wɔllɔ ka kɔkɔsɔ bwesenu yiru ye ba koo sɔndi furɔ sin wɔllɔ. 13U maa dãa marum weenasim kua nɛɛru (400) kɔkɔsɔ yiru yen sɔ̃. Kɔkɔsɔ yiru yen baayere sɔɔ, dãa marum weenasim mɛn sĩa yiru yiruwa u kua u ka sɔndi furɔ sin wɔllɔ. 14U wekenu kua wɔkuru ka nin sɔwaritii wɔkuru. 15U boo sii ganduguu kua, ka kɛtɛn weenasii wɔkura yiru yi yi boo ge sɔɔwa. 16U maa torom guratii kua, ka kaatonu, ka kaato donnuginu. Dendi yãa ni sina boko Salomɔɔ u dera Huramabi u kua mi, u nu kuawa ka sii gan te ba wɔriasia. 17U dera ba yãa ni kpuro kua ka sii gandu Yuudɛnin wɔwaɔ mi sɔnda wãa Sukɔtu ka Seredan baa sɔɔ. 18Salomɔɔ u dera ba dendi yãa ni kua nu dabi sere ba ǹ maa sii gan ten bunum yĩira. 19Salomɔɔ u maa dera ba dendi yãa ni nu tie kua. Niya yãku yee wuragii te, ka tabulu yè sɔɔ ba ra pɛ̃ɛ sɔndi, 20ka dabunu ka nin fitilanu ni ba kua ka wura gea. Ba koo nu sɔ̃rawa nge mɛ sãa yerun wooda ya gerua. 21U maa biibiin weenasii kua ka fitilanu ka nin bakusu. U ye kpuro kuawa ka wura gea. 22U maa woba kua, ka nɔri, ka gbɛ̃a, ka dɔ̃ɔ guratii. Ba ye kpuro kuawa ka wura gea. U maa dii te ta dɛɛre gem gem gamboba ka sãa yee ten tiin kɔnnɔn gamboba kua ka wura.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\