Bandun Gari II 6

1Yera Salomɔɔ u nɔɔgiru sua u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, a bwisika a n wãa guru wii sinumgiru sɔɔ. 2Adama nɛ, na nun wãa yee geeru bania mi kaa n wãa sere ka baadommaɔ. 3Yera sina boko Salomɔɔ u sĩira Isireliba kpuron mi gia, mi ba yɔ̃. Ma u bu domaru kua. 4U gerua u nɛɛ, na Gusunɔ Isireliban Yinni siara. Domi u win nɔɔ mwɛɛru yibia te u Dafidi nɛn tundo kua u nɛɛ, 5saa mìn di u win tɔmbu Isireliba yarama Egibitin di, u ǹ wuu gagu gɔsa ben wusu gasu sɔɔ bu ka diru bani mi ba koo nùn sã. U ǹ maa goo gɔsa u n ka sãa win tɔmbun kparo. 6Adama Yerusalɛmuwa u gɔsa bu ka nùn sãa yeru bania mi. Mɛya u maa Dafidi gɔsa u n ka sãa ben kparo. 7Nɛn tundo Dafidi wi, u raa gɔ̃ru doke u Gusunɔ bɛsɛn Yinni diru bania. 8Ma Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ya wã ye u gɔ̃ru doke u ka nùn diru bania. 9Adama n ǹ wi, u koo nùn tu bania. Win bii wi u koo ma, wiya u koo tu bani. 10Tɛ̃, Yinni Gusunɔ u win nɔɔ mwɛɛ te yibia. Wee nɛ, Salomɔɔ, na sina bɛsɛ Isireliban sina gɔna wɔllɔ na kua nɛn tundo Dafidin kɔsire. Yen biru, na Gusunɔ bɛsɛn Yinni dii te bania mi ba ko n da nùn sã. 11Dii te sɔɔra na win woodan kpakororu wãa yeru kua. Kpee bɛsi yiruwa yi wãa kpakoro te sɔɔ, yì sɔɔ ba win woodaba yorua be u bɛsɛn baababa wɛ̃. 12Yera Salomɔɔ u yɔ̃ra Yinni Gusunɔn yãku yerun wuswaaɔ Isireliban nɔni biru, ma u nɔma yiiya wɔllɔ u kanaru kua. 13N deema Salomɔɔ u raa turaru garu kua ka sii gandu. Ma u tu doke sãa yerun yaara yen suunu sɔɔ. Tura ten dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu nɔɔbu. Ten yasum maa gɔm soonu nɔɔbu. Ma ten gunum maa sãa gɔm soonu ita. Miya u yɔɔwa u yiira Isireliba kpuron wuswaaɔ. Ma u nɔma yiiya wɔllɔ u nɛɛ, 14Gusunɔ, bɛsɛ Isireliban Yinni, goo maa sari nge wunɛ wɔllɔ ka temɔ. Wunɛn bwãa be ba nun mɛm nɔɔwammɛ ka gɔ̃ru tia, a ra arukawani ye a ka bu bɔkua yibie, kpa a bu wunɛn wɔnwɔndu sɔ̃ɔsi. 15Wee a wunɛn nɔɔ mwɛɛru yibia te a wunɛn bɔ̃ɔ Dafidi nɛn tundo kua. Ye a nùn sɔ̃ɔwa kpuro, a ye kua gisɔ ka wunɛn dam. 16Yen sɔ̃, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, a nɔɔ mwɛɛ te yibio te a nùn kua mi. A nɛɛ, u ǹ kɔsire biamɔ win bibun bweseru sɔɔ wi u koo win bandu di, bii be, bà n tii nɛni dee dee ben wãaru sɔɔ, ma ba nun mɛm nɔɔwammɛ nge mɛ wi, Dafidi u kua. 17Ǹ n mɛn na, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, a de wunɛn gari yi a nùn sɔ̃ɔwa mi kpuro yi koora. 18Adama kaa sere kpĩ a sina tem mɛ sɔɔ ka gem? Domi wɔlla kun nun tura. Kaa sere gere dii te na nun bania mini? 19Ka mɛ, Gusunɔ nɛn Yinni, a nɛn gere swaa dakio, kpa a nɛn kanaru nɔ te na mɔ̀ gisɔ. 20A de wunɛn nɔni yi n wãa dii te sɔɔ wɔ̃kuru ka sɔ̃ɔ sɔɔ. A nɛn kanaru swaa dakio te na mɔ̀ yam mini. Domi miya a nɛɛ, kaa tii sɔ̃ɔsi. 21Nɛ ka wunɛn tɔmbu, sà n mɛnna yam mini, sa kanaru mɔ̀, a sun swaa dakio saa wɔllun di mi a wãa kpa a sun suuru kua. 22Goo ù n win winsim torari, ma ba yɛ̃ro tilasi kua u ka na mini u bɔ̃re yãku yerɔ, 23na nun kanamɔ a yɛ̃ro swaa dakio wɔllun di kpa a bu siria. A tɔn kɔ̃so nùn win kɔ̃sa kɔsieyo, kpa a maa gemgii nùn win gem wɛ̃. 24Yibɛrɛba bà n wunɛn tɔmbu Isireliba kamia yèn sɔ̃ ba nun torari, ma ba gɔ̃ru gɔsia ba na ba nun suuru kanamɔ dii teni sɔɔ, 25a bu swaa dakio saa wɔllun di, kpa a bu ben durum suuru kua. Kpa a de be ba yoru mwɛɛra bu wurama tem mɛ sɔɔ mɛ a raa ben baababa wɛ̃. 26À n dera gura ya yɔ̃ra yèn sɔ̃ ba nun torari, ma ba gɔ̃ru gɔsia yèn sɔ̃ a bu sekuru doke, ma ba mɛɛrima yam mini ba nun sãamɔ ba kanaru mɔ̀, 27a bu swaa dakio saa wɔllun di, kpa a bu ben durum suuru kua. A bu swaa gea sɔ̃ɔsio yè sɔɔ ba koo sĩ, kpa a de gura yu nɛ tem mɛ sɔɔ, mɛ bɛsɛ wunɛn tɔmbu sa tubi di mi. 28Gɔ̃ɔru tà n dua tem mɛ sɔɔ, ǹ kun mɛ kɛ̃si kɛ̃si bararu, ǹ kun mɛ dĩanun gɔɔ, ǹ kun mɛ twee, ǹ kun mɛ kɔkɔnu ganu ni nu ra dĩanu sanku, ǹ kun mɛ yibɛrɛba bà n tem mɛn wusu tarusi, ǹ kun mɛ bara bwese bweseka yà n wunɛn tɔmbu deema, ǹ kun mɛ wahala gaa, 29bà n seewa ba kanaru mɔ̀ ma ben baawure u win toraru wura win gɔ̃ruɔ, ma u win nɔma suema dii tenin bera gia, 30a bu swaa dakio saa wɔllun di mi a wãa kpa a bu suuru kua a baawure kua nge mɛ u sãa. Domi wunɛ turowa a tɔnun gɔ̃ru yɛ̃. 31Kpa bu nun nasia ba n sĩimɔ wunɛn swɛɛ sɔɔ ben wãaru kpuro sɔɔ tem mɛ sɔɔ, mɛ a ben baababa wɛ̃. 32Tɔn tuko goo ù n na u ka nun sã yèn sɔ̃ u nua wunɛn yĩsira kpã, ma a dam bakam mɔ, ma yɛ̃ro u kanaru mɔ̀ dii te sɔɔ, 33a nùn swaa dakio saa wɔllun di mi a wãa, kpa a nùn kua ye u nun bikiamɔ. Kpa handunian tɔmbu kpuro bu nun gia, kpa bu nun nasia nge mɛ wunɛn tɔmbu Isireliba ba nun nasie, kpa ba n yɛ̃ ma wuna ba ra sã dii te sɔɔ, te na bana mini. 34À n wunɛn tɔmbu Isireliba wooda wɛ̃ bu da bu ben yibɛrɛba tabu wɔri, ma ba kanaru koosima wunɛn mi, ba mɛɛrima wunɛn gee a gɔsa, ka dii te na nun banian bera gia, 35a ben kanaru swaa dakio wɔllun di kpa a bu kua dee dee. 36Bà n daa maa nun torari domi goo sari wi u ku ra tore, ma wunɛn mɔru ya seewa, a bu yibɛrɛba nɔmu sɔndia, ma ba bu mwɛɛra ba ka da ba yoru dimɔ turukuɔ ǹ kun mɛ mi n toma, 37- 38bà n bwisika tem mi ba yoru dimɔ mi ma ba gɔ̃ru gɔsia mam mam ba nun tii wɛ̃, ma ba tem mɛni mɛɛrima mɛ a ben baaba wɛ̃, ka wuu geni ge a gɔsa ka sãa yee te na nun bania mini, bà n kanaru mɔ̀ ba mɔ̀, ba nun torari, ba durum kua, 39a bu swaa dakio saa wɔllun di mi a wãa kpa a bu kua dee dee, kpa a bu ben toranu kpuron suuru kua. 40Tɛ̃, Gusunɔ nɛn Yinni, a de a nɔni wukia kpa a swaa daki kana te na mɔ̀. 41Yinni Gusunɔ, a seewo a na mi a ra wɛ̃re, wunɛ ka wunɛn woodan kpakororu, mi wunɛn dam mu ra sɔ̃ɔsire. A de wunɛn yãku kowobu ba n faaba mɔ. Kpa be ba nun mɛm nɔɔwammɛ ba n nuku dobu mɔ̀ doo nɔɔru sɔ. 42Yinni Gusunɔ, a ku wi a gɔsa biru kisi. A wunɛn durom yaayo mɛ a Dafidi wunɛn sɔm kowo kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\