Bandun Gari II 9

1Saa yè sɔɔ Seban sunɔ tɔn kurɔ u nua ma Yinni Gusunɔ u dera Salomɔɔ u yĩsiru yara, yera u da u ka Salomɔɔn bwisi yin saka mɛɛri kpa u nùn gãa dabinu bikia. U tura Yerusalɛmuɔ, ka win sina bwãa dabinu be ba nùn swĩi, ka yooyoo si su turare ka wura dabinu sɔɔwa, ka kpee gobiginu. Ye u tura Salomɔɔn mi, ma u gerua kpuro ye ya wãa win gɔ̃ruɔ. 2Ma Salomɔɔ u nùn wisa kpuro ye u bikia. Yen gaa kun nùn wisibu sɛ̃sie. 3Ye kurɔ wi, u Salomɔɔn bwisi yi kpuro wa, ka dii te u bana 4ka dĩa ni u ra di, ka win bwãabun wãa yeru, ka win sɔm kowobun yãa ni ba ra doke bu ka nùn nɔɔri, ka sere be ba ra nùn tam dokeye nɔraɔginu, ka yãku ni u ra ko diru mi u ra Yinni Gusunɔ sã, 5ye kpuro ya nùn biti mwa sere u wom mwɛ. Ma u sina boko Salomɔɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn dam ka wunɛn bwisin baaru ye na nua saa nɛn tem di, ye kpuro geema. 6Adama na ǹ daa gari yi naanɛ kue sere na ka tunuma mini. Wee nɛn nɔni yi ye kpuro wa. Ka gem, ye na wa mini, ba ǹ daa man yen bɔnu sɔ̃ɔwa. Wunɛn bwisi ka wunɛn dukia ya kpã n kere nge mɛ wunɛn yĩsira yara. 7Doo nɔɔrugiba wunɛn tɔmbu ka wunɛn sɔm kowo be ba nun nɔɔrimɔ saa baayere. Ma ba wunɛn bwisi yin gari swaa daki. 8Na Gusunɔ wunɛn Yinni siara wi u nun durom kua u nun swĩi Isireliban sina gɔna wɔllɔ. U bu kĩwa sere ka baadommaɔ. Yen sɔ̃na u nun kua ben sunɔ a n da ka bu sirie dee dee. 9Ma u sina boko wura kã tɔnnu ita ka bɔnu, ka maa turare ka kpee gobiginu. Salomɔɔ kun maa turare waare gam gum di ya n kpãaru nɛ mɛ. 10Huramun sɔm kowobu ka Salomɔɔgii be ba ka wura naamɔ Ofirin di, beya ba maa ka dãa gea ye ba mɔ̀ santali ka kpee gobiginu naamɔ. 11Ma sina boko u ka dãa ye yɔɔtii kua sãa yerɔ ka sere maa win tiin dirɔ. Dãa yera u maa ka wom kowobun mɔrɔkunu ka ben guunu kua. Dãa yen bwesera kun saara mɔ. Mɛya ba ǹ maa yen bweseru waare Yudan temɔ. 12Salomɔɔ u sunɔ tɔn kurɔ wi wɛ̃ kpuro ye u bikia. U nùn kɛ̃ru kãwa n kere ye u ka na. Yen biru, ma kurɔ wi, u gɔsira u wura win temɔ ka win bwãabu. 13Wura ye Salomɔɔ u ra wa wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ ya sãawa tɔnnu yɛndu. 14Ye baasi, u ra maa wura ka sii geesu mwɛ tenkuban mi ka maa sinam be u ka arukawani bɔkuan mi, ka sere maa win tem beri berikan wirugibun mi. 15- 16U dera ba tɛrɛ bakanu goobu (200) ka tɛrɛ piiminu gooba wunɔbu (300) kua ka wura. Tɛrɛ baka nin teerun bunum mu sãawa kilo nɔɔba tia. Ma piimii nin teerun bunum mu maa sãa kilo ita. Ma u tɛrɛ ni doke diru garu sɔɔ te ba sokumɔ Libanin dãa sɔ̃ɔ, win sina kpaarɔ. 17Yera u maa sina kitaru kua ka suunu donnu, ma u tu wura gean tii pote. 18Sina kita te, ta yɔɔtia mɔwa naa dabusanu nɔɔba tia. Ma ba ten naa sɔnditia kua ka wura. Ma ta nɔm sɔnditia mɔ yɛ̃si yɛ̃sika. Yen baayeren bɔkuɔra ba gbee sunɔn weenasia kua ya yɔ̃, tia nɔm dwarɔ, tia maa nɔm geuɔ. 19Ma ba maa gbee sinan sin weenasisu kua wɔkura yiru ba doke tia tia yɔɔtia yen naa dabusaru baateren yɛ̃si yɛ̃sikaɔ. Nɔɔba tia ya wãa nɔm dwarɔ, nɔɔba tia maa wãa nɔm geuɔ. Sunɔ goo maa sari wi ba maa kita ten bweseru kuare. 20Salomɔɔn nɔri kpuro yi sãawa wura gea ka sere maa win gbɛ̃a ye u ra ka di win sina kpaarɔ te ba sokumɔ Libanin dãa sɔ̃ɔ. Gãanu ganu sari mi ni ba kua ka sii geesu, domi win waati ye sɔɔ, ba ǹ sii geesu garisi gãanu. 21Yèn sɔ̃ Huramun sɔm kowobu ba ka Salomɔɔn goo nimkusu tenkuru mɔ̀ su ra n naamɔ wɔ̃ɔ ita ka wɔ̃ɔ ita saa tontonden di, su n wuraba ka sii geesu sɔɔwa ka suunu donnu, ka wɔnnu ka gunɔ burasu. 22Salomɔɔ u sinam be ba wãa dunia sɔɔ kpuro bwisi ka dukia kere. 23Sinambu kpuro ba ra n kasuwa bu win gari nɔ win bwisi yi Yinni Gusunɔ u nùn kãn sɔ̃. 24Wɔ̃ɔ baagere, ben baawure u ra ka nùn kɛ̃ru naawɛwa. Gabu sii geesu, gabu wura, gabu yabenu, gabu tabu yãnu, gabu turare, gabu maa dumi ka kɛtɛkunu. 25Ma Salomɔɔ u tabu kɛkɛba kasu yi dumi gawe ka maasɔbu. U dum gɔ̃nu kua nɔrɔbun suba nnɛ (4.000). Maasɔ be, ba maa sãa nɔrɔbun suba wɔkura yiru (12.000). Ma u bu yi yi wuu marosɔ, mi win tabu kɛkɛba ba wãa ka sere maa Yerusalɛmuɔ mi win tii u wãa. 26Sinam be ba wãa saa daa te ba mɔ̀ Efaratin di sere n ka girari Filisitiban temɔ, n ka da Egibitin daarɔ, Salomɔɔwa u be kpuro mɔ. 27Ma u dera sii geesu koora Yerusalɛmu mi nge kpenu. Mɛya u maa dera dãa gea ye ba mɔ̀ sɛduru ya dabia nge yakasun dãa ye ba mɔ̀ sikamɔre ye ya ra n wãa Sefalan wɔwaɔ. 28Salomɔɔ u tenkuba mɔ be ba ra nùn dumi dwem daawe Egibitiɔ ka sere maa tem baamaɔ. 29Salomɔɔn kookoo si u kua, gbiikisu ka dãakisu, si kpuron garin sukum yorua Gusunɔn sɔmɔ Natanin tireru sɔɔ, ka Gusunɔn sɔmɔ Akiya, Silogiin tireru sɔɔ, ka sere maa Gusunɔn sɔmɔ Yedon kãsinun tireru sɔɔ. Yedo wiya u Yeroboamu, Nɛbatin bii, Isireliban sina bokon wãarun faagi yorua. 30Salomɔɔ u bandu diwa wɔ̃ɔ weeru Isireliba kpuron wɔllɔ Yerusalɛmuɔ. 31Yen biruwa u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua win tundo Dafidin wuuɔ. Ma win bii Roboamu u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\