Sinambu II 10

1Akabu u bibu mɔwa wata ka wɔkuru, ba wãa Samariɔ. Ma Yehu u Yisirɛɛlin sinambu tireru yorua ka yen guro gurobu ka sere be ba Akabun bii be nɛni u nɛɛ, 2bɛɛ be i sina bokon bibu kɔ̃su ka win tabu kɛkɛ yi dumi gawe, ka win dumi ka wuu gbãraruguu ka win tabu yãnu, tire teni tà n bɛɛn nɔma dua, ye ko i ko wee, 3i mɛɛrio win bii be sɔɔ, wi n weenɛ u win baan gɔna kɔsire ko kpa i nùn ko sunɔ. Yen biru kpa i nùn sanna. 4Ye ba tire te wa, ma ba bɛrum soora gem gem ba nɛɛ, wee sinambu yiru ba ǹ kpĩa ba yɔ̃re wunɛ Yehun wuswaaɔ. Kaa sere gere bɛsɛ? 5Sina kpaarun sɔm kowobun wirugii ka wuun wirugibu ka guro gurobu, ka be ba sina bii be nɛni, ba mɛnna ba Yehu bii gɔria ba nɛɛ, sa ko n sãawa wunɛn bwãabu. Ye a maa gerua kpuro yera sa ko ko. Sa ǹ goo bandu wɛ̃ɛmɔ. 6Yera Yehu u maa bu tireru yorua u nɛɛ, ì n sãan na nɛgibu, ma i ko i nɛn gere wura, i man bii ben winu bɔɔriama Yisirɛɛliɔ sia amadaare. N deema tem min wirugiba ba sina bokon bibu wata ka wɔku te nɛni. 7Ye ba tire te wa, yera ba sina bibu wata ka wɔku te mwɛɛra, ba ben winu bura. Ma ba nu gure birenu sɔɔ ba ka Yehu daawa Yisirɛɛliɔ. 8Ma win sɔmɔ u da u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba ka sina bii ben wii ni na. Yera u nɛɛ, bu nu bɔnu koowo suba yiru kpa bu nu yi kɔnnɔwɔ sere sisiru bururu. 9Ye u yara sisiru bururu, ma u da u yɔ̃ra tɔmbu kpuron wuswaaɔ u nɛɛ, bɛɛ i sãawa gemgibu. Adama nɛ, na nɛn yinni sina boko Yoramu seesi ma na nùn go. Beni maa ni, wara u be go. 10I n yɛ̃ ma Yinni Gusunɔn gari yi u gerua Akabun bweserun sɔ̃, yen gaa kun kam wɔrimɔ domi u win nɔɔ mwɛɛru yibiamɔwa te u kua saa win sɔmɔ Elin nɔɔn di. 11Ma Yehu u tɔn be ba tie Akabun yɛnuɔ kpuro go Yisirɛɛliɔ, saa be ba sãa wirugibu ka win kpaasibu ka win bũu yãku kowobu, baa ben turo u ǹ deri. 12Yen biru Yehu u seewa u da Samariɔ mi yãa kparobu ba ra ben yãanu sɔri bu ka nin sansu bɔɔri. 13Yera u ka Akasia Yudaban sina bokon mɛro bisibu gabu yinna. Ma u bu bikia u nɛɛ berà i sãa. Ba nùn wisa ba nɛɛ, sa sãawa Akasian mɛro bisibu. Sa nawa su ka Yesabɛlin bibu tɔbiri ka sina bokon bii be ba tie Yisirɛɛliɔ. 14Yera Yehu u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bu mɔɔ wasiru. Ma ba bu mwɛɛra wasiru ba sakira. Baa ben turo ba ǹ deri. Yen biru ba ben gonu sure dɔkɔ kpiriru garu sɔɔ. Be ba go mi, ben geera sãawa tɔnu weeru ka yiru. 15Ye Yehu u doona min di, yera u ka Yonadabu, Rekabun bii yinna u wee. Ma u nùn tɔbura. Yen biru u nɛɛ, wunɛn gɔ̃ru ga dɛɛre nge mɛ nɛguu ga sãa wunɛn sɔ̃? Ma Yonadabu u nùn wisa u nɛɛ, oo. Ma Yehu u nɛɛ, ǹ n mɛn na, a man nɔma wɛ̃ɛma. Ma u nùn nɔma wɛ̃. Yera Yehu u nùn yɔɔsia win tabu kɛkɛ sɔɔ, u yɔ̃ra win bɔkuɔ. 16Ma u nɛɛ, su da sannu kpa a wa sɔmbu te na mɔ̀ ka kĩru Yinni Gusunɔn sɔ̃. 17Ye ba tura Samariɔ, ma Yehu u Akabun tɔn be ba tie kpuro go. U bu kpeerasia nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua saa win sɔmɔ Elin nɔɔn di. 18Yen biru Yehu u tɔmbu kpuro mɛnna u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Akabu u bũu wi ba mɔ̀ Baali sãwa fiiko. Adama nɛ, kon nùn sãwa gem gem. 19Yen sɔ̃ tɛ̃, i man Baalin yãku kowobu mɛnnama ka ben sɔrobu ka ben bwãabu be ba ra gesi Baali ye sã kpuro. I ku ra de baa ben tɔn turo u sina. Domi na kĩ n yãku bakaru kowa Baalin mi. Ben wi u maa yina u na sere bu yɛ̃ro go. Adama u yeni gerumɔwa u ka Baalin sãɔbu kpuro bwisi kua u bu go. 20Yehu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu kparo kpa tɔmbu kpuro bu mɛnna sɔ̃ɔ teeru bu Baali sã. Ma ba kpara. 21Yera u maa sɔmɔbu gɔra Isireliban tem kpuro sɔɔ. Ba Baalin sãɔbu kpuro mɛnna. Baa ben tɔn turo kun sinɛ. Ma be kpuro ba yiba bũu wi ba mɔ̀ Baalin diru mi, siki siki. 22Ma u wi u ra bũu dii ten yãku yãnu bere sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u yãa ni yarama u be ba koo bũu ni sã kpuro wɛ̃. Ma u nu yarama. 23Yera Yehu ka Yonadabu Rekabun bii ba dua bũu diru mi, ba bũu sãɔ be sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, i mɛɛrio sãa sãa Yinni Gusunɔn sãɔbu bà n wãa mi. Domi Baalin sãɔbu tɔna tɔnawa sa kĩ ba n wãa mini. 24N deema Yehu u tabu durɔbu gɔsa tɔmbu wɛnɛ u yɔ̃rasia dii ten kɔnnɔwɔ u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛn wi u dera tɔn be ba wãa dii te sɔɔ, baa ben turo, u yara u doona, yɛ̃rowa ba koo go. Ma wi Yehu ka Yonadabun tii ba dua bu ka siarabun yãkuru ko Baalin mi ka maa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru. 25Sanam mɛ ba yãku ni kua ba kpa, yera Yehu u tabu kowo be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i duo mi, i bũu sãɔ be kpuro go, i ku ra de baa ben turo u yari. Ma ba dua mi, ba bu go go ka takobi. Yera ba goo ni yara ba ka da wuun biruɔ. Yen biru ba gɔsira ba wura bũu diru mi. 26Ma ba Baalin bwãaroku ge yarama ba dɔ̃ɔ mɛni tɔɔwɔ. 27Yen biru ba bũu dii te sura. Ma mi kpuro n kua tɔmbun swaa swĩi yeru sere ka gisɔ. 28Nge mɛsuma Yehu u ka Baalin sãaru kpeerasia Isireliɔ. 29Adama ka mɛ, u Yeroboamu Nɛbatin biin yira swĩi, wi u Isireliba doke toraru sɔɔ, ye ba ka naa buu wuraginu sãwa ni u kua u yi Betɛliɔ, ka Danuɔ. 30Yera Yinni Gusunɔ u Yehu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn bibu ba koo bandu diwa Isireliɔ sere ka ben debuminɔ, yèn sɔ̃ a kua ye ya wã nɛn nɔni sɔɔ. A Akabun bweseru go nge mɛ na gerua. 31Adama ka mɛ, Yehu u ǹ Gusunɔ Isireliban Yinni mɛm nɔɔwɛ kpuro, domi Yeroboamun yira u swĩi, wi u Isireliba doke toraru sɔɔ. 32- 33Saa ye sɔɔra Yinni Gusunɔ u Isireliban tem kawabu torua. Ma u dera Hasaɛli u bu seesi u ben tem nɔɔ bura yenu kpuro mwɛɛra. Nge mɛya n kua ba ǹ ka Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yerun bera kpuro mɔ n ka da sere daa te ba mɔ̀ Aanɔɔwɔ, Anɛɛn bera gia, Galadi ka Basanin temɔ, mi Gadigibu ka Rubɛniba ka Manaseba ba wãa. 34Ye Yehu u maa kuan sukum ka wɔrugɔɔ te u sɔ̃ɔsi, ye kpuron gari yi yorua Isireliban sinambun faagin tireru sɔɔ. 35- 36U kuawa wɔ̃ɔ tɛna yiru sari bandu sɔɔ, Samariɔ Isireliba sɔɔ. Yen biru u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua win baababan sikaɔ Samariɔ. Ma win bii Yoakasi u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\