Sinambu II 11

1Ye Atali sina boko Akasian mɛro u wa ma win bii u gu, yera u seewa u sina bibun bweseru kpuro go. 2Adama Yoseba, Yoramu sina bokon bii, u win sesu Akasian bii Yoasi sua asiri sɔɔ sanam mɛ Atali u sina bii be goomɔ. Ma u da u nùn berua win nɔɔrion kpin yerɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Nge mɛya n kua ba ǹ ka Yoasi go. 3Ma Yoseba u nùn berua wɔ̃ɔ nɔɔba tia sãa yeru mi. N deema saa ye sɔɔ, Atali u bandu dii tem mi. 4Ye Yoasi u kua wɔ̃ɔ nɔɔba yiru mi ba nùn berua mi, yera Yehoyada yãku kowo u tabu kowobu wunɔm wunɔm wirugibu mɛnna ka Keretiba ka sina bokon kɔ̃sobu Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, u ka bu arukawani bɔkua. Ma u dera ba bɔ̃rua sãa yee ten mi. Yen biru u bu sina bokon bii Yoasi wi sɔ̃ɔsi. 5Ma u bu wooda yeni wɛ̃ u nɛɛ, ye i ko i ko wee. Bɛɛ sɔɔ, be ba koo sɔmburu ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, ba koo bu bɔnu kowa wuunu ita. Kpa wuu teeru tu sina bokon yɛnu kɔ̃su. 6Yiruse maa, tu maa yɔ̃ra kɔnnɔ ge ba mɔ̀ Suuri gia. Kpa itase te ta tie, tu yɔ̃ra sina kpaa kɔ̃sobun biruɔ bu ka tɔmbu yinari bu du mi. 7Wuunu yiru ni nu ǹ sɔmburu mɔ̀ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, niya nu koo Yinni Gusunɔn sãa yeru kɔ̃su mi sina boko u wãa. 8Kpa nu n nùn sikerenɛ, ben baawure u n win tabu yãnu nɛni. Saa ye sɔɔ, wi u bu bɛsu kpuro bu yɛ̃ro goowo. Ba ko n wãawa sina bokon bɔkuɔ ù n yariɔ ǹ kun mɛ ù n duɔ. 9Ma tabu kowobun wirugii be, ba kua kpuro nge mɛ Yehoyada u bu yiire. Ben baawure u win tabu kowobu sua be ba ra sɔmburu sue tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, ka sere be ba ra maa wɛ̃re te sɔɔ. Be kpuro ba da Yehoyadan mi. 10Yera Yehoyada wi, u wirugii be, Dafidin yaasi wɛ̃ yi yi wãa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ ka tɛrɛnu. 11Ma tabu kowo ben baawure u win tabu yãnu nɛni ba ka yɔ̃ ba sina boko sikerenɛ yãku yerun bɔkuɔ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 12Yãku kowo Yehoyada u Yoasi, sina bokon bii yarama. U nùn sina furɔ dokea ma u nùn woodan tireru wɛ̃. Yen biru ba nùn gum tãre wirɔ ba kua sunɔ. Ma ba taki kua ba nɛɛ, sina boko, wunɛn wãaru tu dakaa da. 13Saa ye sɔɔ, Atali u tɔn be kpuron wurenu nua, yera u seema u na Yinni Gusunɔn sãa yeru mi. 14U wa wee, sina boko u yɔ̃ mi sina bokoba ra yɔ̃re bu ka gari ko, ka tabu sinambu ka be ba ra kɔbi so, be kpuro ba yɔ̃ sina bokon bɔkuɔ. Ma tem mɛn tɔmbu kpuro ba nuku dobu mɔ̀, ba kɔbi soomɔ. Saa yera Atalin tii u win yaberu nɛnua u karana u nɛɛ, ba man seesi! Gbera man di! 15Yehoyada u ǹ kĩ bu Atali go Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Yen sɔ̃na u wirugii be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i Atali yaro tɔɔwɔ. Wi u nùn swĩi kpuro, i yɛ̃ro goowo ka takobi. 16Ma ba ka nùn yara, ba ka da sina bokon yɛnuɔ ka swaa ye dumi yi ra ka du. Miya ba nùn go. 17Yen biru Yehoyada u dera sina boko Yoasi ka win tɔmbu Yudaba ba ka Yinni Gusunɔ arukawani bɔkua ye ya gerumɔ ma ba ko n sãa win tɔmbu. 18Ma ba da bũu wi ba mɔ̀ Baalin dirɔ, ba tu kɔsuka muku muku ka ten turanu ka ten bwãarokunu. Ma ba Matani go wi u sãa Baali yen yãku kowo. Yen biruwa Yehoyada yãku kowo u tɔmbu yi yi bu ka Yinni Gusunɔn sãa yeru kɔ̃su. 19Ma u dera tabu kowobun wirugii be, ka Kereti be, ka sina bokon tiin kɔ̃so be, ka sere maa wuun tɔmbu kpuro, ba ka Yoasi yara Yinni Gusunɔn sãa yee ten min di, ba ka nùn da sina kpaarɔ ka swaa ye sina bokon kɔ̃sobu ba ra ka du. Ma ba nùn swĩi sina kitarɔ. 20Ma tɔn be kpuro ba nuku dobu mɔ̀. Ba wãa bɔri yɛndu sɔɔ, domi ba Atali go ka takobi sina kpaarɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\