Sinambu II 17

1Akasi, Yudaban sina bokon bandun wɔ̃ɔ wɔkura yiruse sɔɔra, Osee Elan bii, u bandu di Samariɔ. Ma u kua wɔ̃ɔ nɔɔba nnɛ ban te sɔɔ. 2Kɔ̃sa u kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Adama ya ǹ Isireliban sinam be ba nùn gbiiyegia tura. 3Yera Asirin sina boko Saamanasaa u Osee wi wɔri u kamia, ma u nùn gobi bure wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ ye u ko n da kɔsie. 4Sɔ̃ɔ teeru Asirin sina boko wi, u gia ma Osee u kĩ u nùn seesi. Domi u nua ma u Egibitin sina boko gɔria Soowɔ kpa u ku raa maa ka Asirin sina bokon wɔ̃ɔ gobi yi kɔsia. Yera Asirin sina boko wi, u Osee mwa u ka yɔni bɔkua u kɛnua. 5Yen biru u Isireliban tem kpuro wɔri u da Samariɔ. Ma u dera ba ye tarusi wɔ̃ɔ ita. 6Oseen bandun wɔ̃ɔ nɔɔba nnɛse sɔɔra, Asirin sina boko u Samari mwa. Ma u Isireliba yoru mwɛɛra u ka da win temɔ. U dera ben gaba wãa Salasin temɔ ka Gosanin temɔ mi daa te ba mɔ̀ Sabori ta wãa ka maa Mɛdiban wuu marosɔ. 7Yeni ya koora yèn sɔ̃ Isireliba ba tora ba bũnu sãamɔ Yinni Gusunɔn wuswaaɔ wi, wi u bu yara saa Egibitin sunɔn nɔman di. 8Ba bwese tukunun deema swĩi ni Yinni Gusunɔn tii u gira ben suunu sɔɔn di ka maa koma kamgii ni ben sinamba mwaama. 9Isireliba ba Yinni Gusunɔ kɔ̃sa kua ya banda, ba gungunu bana mi ba ra bũnu sã ben wuu marosɔ, ka sere mi wuun kɔ̃soba ra yɔ̃re, gbãranɔ. 10Ba maa tii bwãarokunu kua gungunu kpuron wɔllɔ, ka mi dãa kubenu wãa. 11Miya ba ra n yãkunu mɔ̀, ba n turare dɔ̃ɔ dokemɔ nge bwese tuku ni Yinni Gusunɔn tii u gira ben suunu sɔɔn di. Nge mɛya ba ka gãa kɔ̃su dabinu kua ni nu Yinni Gusunɔn mɔru seeya. 12Domi ba bũnu sãwa ni u bu yinari mam mam. 13Mɛya u Isireliba ka Yudaba kirɔ kua saa win sɔmɔbun nɔɔn di u nɛɛ, bu daa kɔ̃sa derio kpa bu win woodaba mɛm nɔɔwa ka win gere, kpa ba n sĩimɔ dee dee win woodaba sɔɔ ye u ben baababa wɛ̃. Yera u maa ben tii wɛ̃ saa win sɔmɔ sɔm kowobun nɔɔn di. 14Adama ba swaa taaya, ba ǹ Yinni Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ. Ba kua nge ben baababa be ba ǹ Gusunɔ ben Yinni naanɛ kue. 15Ba win woodaba deri ka arukawani ye u ka ben baababa bɔkua ka sere maa kirɔ ye u bu kua. Ma ba kam dirum swĩi, ma ben tii ba kam kua. Ba bwese tukunu ni nu ka bu sikerenɛn daa saara ye Gusunɔ ben Yinni u bu yinari. 16Ba Yinni Gusunɔn wooda atafiiru kua ba tii kɛtɛn bwãarokunu kua ka sii gandu ka bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten bwãarokunu. Ma ba sɔ̃ɔ ka suru ka kperi sãamɔ ka sere maa bũu wi ba mɔ̀ Baali. 17Kɔ̃sa ba mɔ̀ Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Domi ba ka ben bibu yãkunu mɔ̀, ba wɔ̃ɔmɔ dɔ̃ɔ sɔɔ. Yen biru ba sɔronu mɔ̀. Yeniba kpurowa ya Yinni Gusunɔn mɔru seeya. 18Ma u Isireliba kpuro yarinasia saa win wuswaan di. U Yudaba tɔna deri. 19Yudaban tii, ba ǹ Gusunɔ ben Yinni mɛm nɔɔwɛ. Isireliban yira ba swĩi mam mam. 20Ma Yinni Gusunɔ u Isireliban bweseru kpuro biru kisi. U bu wɛrɔbu nɔma bɛria, ba bu sekuru doke, ba ka bu doona win wuswaan di. 21Sanam mɛ Yinni Gusunɔ u dera Isireli be, ba karana ka Dafidin yɛnugibu ba kpa, yera ba Yeroboamu Nɛbatin bii kua ben sunɔ. Ma Yeroboamu wi, u dera ba tora Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 22Domi kɔ̃sa ye u kua, yera ba maa swĩi mam mam. 23Yen sɔ̃na u bu gira win wuswaan di nge mɛ u raa gerua saa win sɔmɔbun nɔɔn di. Ma ba bu gura ba ka da Asiriɔ. Mɛya ba yoru dimɔ sere ka gisɔn gisɔ. 24Yen biru, Asirin sina boko u dera tɔmba na saa Babilonin di ka Kutan di ka Afan di ka Hamatin di ka sere maa Sefaafaimun di. Ma u dera ba Isireliba kɔsire kua. Ba Samari mwa, ma ba sina Isireliban wuu marosɔ. 25Sanam mɛ ba sindu torua tem mi, ba ǹ Gusunɔ Isireliban Yinni sãamɔ. Ma Gusunɔ u dera gbee sinansu su ben dabiru go. 26Yera ba Asirin sina boko sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, bwese tuku ni a ka na Samari mini, nu ǹ Gusunɔ Isireliban Yinnin sãaru yɛ̃. Wee u dera gbee sinansu su na su bu sɛ̃suka su go. 27Ma Asirin sina boko u wooda wɛ̃ u nɛɛ, Isireli be na yoru mwɛɛra sɔɔ bu de yãku kowo turo u da u bu sɔ̃ɔsi nge mɛ ba ra ka Gusunɔ sã tem mi. 28Yera Isireliban yãku kowo turo u na u sina Betɛliɔ u ka bu sɔ̃ɔsi nge mɛ ba koo ka Gusunɔ sã. 29Adama bwese tuku nin baatere mi ta wãa kpuro ta ten bwãaroku kuawa ta sãamɔ. Ma ba nu yi yi mi Isireliba ba ra raa yãkunu ko, gungunu wɔllɔ. 30Ben bũu nin yĩsa wee. Babilonigibugiin yĩsira Sukɔtu Benɔtu. Kutagibugiiwa maa Nɛɛgali. Hamatigibugiiwa Asima. 31Afabagina maa Nibukasi ka Taataki. Sefaafaimugibu maa, biba ba ra wɔ̃ bu ka ben bũu ni ba mɔ̀ Adamɛlɛki ka Anamɛlɛki yãkuru kua. 32Ka mɛ, ba maa Gusunɔ sãamɔ. Adama ba maa yãku kowobu gɔsa be sɔɔ, be ba ko n da bu yãkuru kue ben bũu yãku yerɔ, gungunu wɔllɔ. 33Nge mɛya ba Yinni Gusunɔ sãamɔ. Ma ben baawure u maa win bũu mɔ u sãamɔ, wi u ka na saa win tem di. 34Sere ka gisɔ ben yellun komana ba swĩi. Ba ǹ maa Yinni Gusunɔ sãamɔ ka gem. Ba ǹ win yiirebu ka win woodaba swĩi dee dee ye u Yakɔbun bibun bweseru wɛ̃. Yakɔbu wiya, Yinni Gusunɔ u maa yĩsiru kã Isireli. 35N deema Yinni Gusunɔ u raa ka Yakɔbun bii be arukawani bɔkua u nɛɛ, i ku ra yiira bũnun nuurɔ i nu sã. I ku ra maa nu yãkuru koosi. 36Adama nɛ, Yinni Gusunɔ, nɛ wi na bɛɛ yarama Egibitin di ka nɛn dam bakam, nɛ turowa i ko i yiira i sã kpa i man yãkuru kua. 37I nɛn yiirebu ka nɛn woodaba kpuro ye na bɛɛ wɛ̃ mɛm nɔɔwɔ baadomma. I ku ra bũnu ganu sã. 38Mɛya i ku maa arukawani ye duari ye na ka bɛɛ bɔkua na nɛɛ, i ku ra bũu goo sã. 39I de i man sã domi nɛna na sãa Gusunɔ bɛɛn Yinni. Kon bɛɛ wɔra saa bɛɛn wɛrɔbu kpuron nɔman di. 40Adama ka mɛ, ba ǹ Yinni Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ. Ben tiin yellun komana ba swĩi. 41Nge mɛya bwese tuku nin tii nu Yinni Gusunɔ sãamɔ nu maa ka nin bũnu sãamɔ. Mɛya ben bibu ka ben debuminɔ nu mɔ̀ sere ka gisɔ nge mɛ ben baababa ba kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\