Sinambu II 19

1Saa ye Esekiasi sina boko u gari yi nua, yera u win tiin yabenu nɛnua u gĩana. Ma u saaki sua u sebua nuku sankiranun sɔ̃. Ma u da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 2Yera u Eliakimu sɔm kowobun wirugii ka maa Sebina win tire yoro ka yãku kowo guro gurobu gɔra Gusunɔn sɔmɔ Esai Amɔtin biin mi. N deema be maa, saakibara ba sebua ba ka da mi. 3Ye ba tura mi, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, amɛniwa Esekiasi u gerua u nɛɛ, gisɔn tɔ̃ɔ te, nuku sankiranu sɔɔra sa wãa. Ba sun sɛɛyasiamɔ, ma ba sun doke sekuru sɔɔ. Gisɔn wahala ye, ya sãawa nge tɔn kurɔ wi u yiire u kĩ u ma, ma u ǹ dam mɔ u ka wɛ̃ma. 4Ǹ n mɛn na, a kanaru koowo bɛsɛ be sa gina tien sɔ̃. Sɔrɔkudo Gusunɔ wunɛn Yinni u ko n Asirin sina bokon gari yi nua wi u na u nùn wɔnwa. Kpa u nùn sɛɛyasia. 5Ye Esai u Esekiasin bwãa ben gari yi nua, 6yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye i ko i bɛɛn yinni sɔ̃ wee. I nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, u ku de gari yi u nua mi, yi nùn bɛrum ko, ye Asirin sina bokon gɔro be, ba ka wi Yinni Gusunɔ wɔnwa mi. 7U koo de Asirin sina boko wi, u labaari gaa nɔ kpa yu win bwɛ̃ra gɔsia u wura win temɔ. Miya u koo de bu nùn go ka takobi. 8Asirin sina bokon gɔro wi, u gɔsira u da Libinaɔ. Domi u nua ma win yinni u doona Lakisin di u da u Libinagii be tabu wɔri. 9Saa ye sɔɔra Asirin sina boko u nua ma Tiraka Etiopin sina boko u nùn tabu wɔrim wee. Yera u maa Esekiasi sɔmɔbu gɔria u nɛɛ, 10amɛniwa i ko i Esekiasi sina boko sɔ̃. I nɛɛ, u ku de Gusunɔ win Yinni wi u naanɛ sãa mi, u nùn nɔni wɔ̃ke, u nɛɛ, nɛ, Asirin sina boko na ǹ kpɛ̃ n Yerusalɛmu mwa. 11Wi Esekiasin tii u nua nge mɛ bɛsɛn sinam be ba man gbiiye ba raa tem mɛ mu tiegibu kpuro kam koosia. Yera wi, u tamaa u koo yari win nɔman di? 12Sanam mɛ nɛn baababa ba Gosani kpeerasia ka Harani ka Resɛfu ka sere Edɛnigibu, be ba wãa Telasaaɔ, ben bũnu kpĩa nu bu yara? 13Nge mana Hamatigibun sunɔ u wãa ka Aapadigibun sunɔ ka Sefaafaimugibun sunɔ, ka Henagibun sunɔ ka sere maa Ifagii. 14Ye Asirin sina bokon sɔmɔ be, ba tura Esekiasin mi, yera ba nùn tireru wɛ̃ tè sɔɔ ben yinnin gari wãa. Ma Esekiasi u tu gara. Yen biru u da Gusunɔn sãa yerɔ ma u tu dɛria mi. 15U kanaru kua u nɛɛ, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, wunɛ wi a sɔ̃ gɔradoban suunu sɔɔ, wunɛ turowa a sãa sinambu kpuron Yinni. Wuna a wɔllu ka tem taka kua. 16A nɔni seeyo a mɛɛri, kpa a swaa daki a nɛn gari nɔ. Kpa a Sankeribu Asirin sunɔn gari nɔ, wi u win sɔm kowobun wirugii gɔrima u ka nun wɔmɛ. 17Ka gem, Yinni, na yɛ̃ ma Asirin sinambu ba bwese dabinu kpeerasia ka nin tem. 18Ma ba nin bwãarokunu dɔ̃ɔ mɛniki. Domi nu ǹ sãa Gusunɔ. Nu sãawa tɔmbun sɔma ye ba kua ka dãa ka kpenu. Yen sɔ̃na ba kpĩa ba nu kpeerasia. 19Adama wunɛ, a sãawa Gusunɔ bɛsɛn Yinni. A sun wɔro saa Sankeribun nɔman di kpa handunian sinambu kpuro bu gia ma wunɛ turowa a sãa Gusunɔ. 20Yera Esai Amɔtin bii u Esekiasi sɔmɔ gɔria u nɛɛ, bu nùn sɔ̃ ma Gusunɔ Isireliban Yinni u win kanaru mwa te u kua Sankeribu Asirin sina bokon sɔ̃. 21Ye Yinni Gusunɔ u gerua win sɔ̃, ye wee. U nɛɛ, Yerusalɛmun tɔmbu kpuro ba nùn gɛma. Ba nùn yaakoru mɔ̀. Ba nùn yɛ̃ɛmɔ ba wii gimanu koosimɔ. 22Wara u kam mɛɛra. Wara u wɔnwa. Wara u ka nɔɔ gɔmunu mɔ̀. U ǹ yɛ̃ ma wi, Gusunɔ, Isireliban Yinnin tii wi u dɛɛren wuswaaɔra u tii sue? 23Win sɔmɔba na, ba wi, Yinni Gusunɔ wɔnwa. Ma u nɛɛ, ka win tabu kɛkɛ dabira u yɔɔwa Libanin guu ni nu bon wɔllɔ. Ma u dua sere sere yen dãa sɔ̃ɔn sɔɔwɔ u gen dãa gea ye ba mɔ̀ sɛduru ka sipɛrɛ ye ya gunum bo bɔɔra. 24U nɛɛ, u bwia gba. Ma u tem tukum nim nɔra. Win tabu kowobu ba bɔsu Egibitin nim tori kpuro sɔɔ ba yi sanka. 25Adama u ǹ yɛ̃ ma wi, Yinni Gusunɔn tiiwa u yeniban himba yi saa yellun di? Wee tɛ̃, himba ye, ya koora. Ma u dera wi, Asirin sina boko u wuu si su gbãranu mɔ bansu koosia. 26Yinni Gusunɔwa u dera wuu sin tɔmba bɛrum soora, ba wãa sekuru sɔɔ. Ba kua dam sarirugibu nge yakasu gberɔ, ǹ kun mɛ, nge doo gãaru te gɛmi di. 27Yinni Gusunɔ wi, u maa nɛɛ, u yɛ̃ saa ye Asirin sina boko wi, u ra sinɛ ka saa ye u ra du dirɔ ka saa ye u ra yari, ka maa saa ye u ka nùn mɔru mɔ̀. 28Tɛ̃ yèn sɔ̃ u ka Yinni Gusunɔ mɔru mɔ̀ ma u nùn gari sɔ̃ɔwa ka tii suabu, u koo win wɛ̃ru yaba u yɔni doke. Kpa u maa nùn yaruka dokea nɔɔwɔ. Kpa u de u gɔsira u wura mìn di u na. 29Ma Esai u Esekiasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye ya ko n sãa yĩreru wunɛn mi. Gisɔku ge, ka gasɔku, doo gãariya i ko i di. Adama wɔ̃ɔ itase i ko i duurewa kpa i gɛ̃. Mɛya i ko i maa resɛm duure kpa i yen marum di. 30- 31Yudaban bweseru sɔɔ, be ba tiara Siɔnin guurɔ Yerusalɛmuɔ ba koo faaba wa kpa bu kpara nge dãa, kpa bu gbini ko sere tem sɔɔwɔ kpa bu binu ma. Yeniwa Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni u koo ko win hanian sɔ̃. 32U gerua u nɛɛ, Asirin sina boko wi, u ǹ duɔ Yerusalɛmuɔ. Mɛya win tabu kowobu ba ǹ ye susiɔ ba n tɛrɛnu nɛni bu ka kuku yenu ko bu sere nɛɛ, ba koo sɛ̃u to. 33Swaa ye u ka na, yera u koo ka gɔsira, u ǹ duɔ wuu ge sɔɔ. Yinni Gusunɔn tiiwa u gerua mɛ. 34Domi u koo wuu ge kɔ̃suwa u gu faaba ko win tiin sɔ̃, ka maa Dafidi win sɔm kowon sɔ̃. 35Ye n kua wɔ̃kuru yera Yinni Gusunɔn gɔrado u yara u da Asirigibun sansaniɔ ma u tɔnu nɔrɔbun suba wunaa wɛnɛ ka nɔɔbu (185.000) go. Ye ba seewa bururu, ba deema wee gona nu tɛrie. 36Yera Sankeribu Asirin sina boko u gɔsira u da u wãa Ninifuɔ. 37Sɔ̃ɔ teeru u da u yiire win bũu wi ba ra soku Nisɔrɔkun nuurɔ. Miya win bibu yiru beni, Adamɛlɛki ka Sarɛsɛɛ ba nùn go ka takobi. Ma ba kpikiru sua ba da tem mi ba mɔ̀ Ararati gia. Ma win bii Esaa Hadoni u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\