Sinambu II 21

1Wɔ̃ɔ wɔkura yiruwa Manase u mɔ sanam mɛ u bandu di Yerusalɛmuɔ. Ma u ban te sɔɔ kua wɔ̃ɔ weeraakuru ka nɔɔbu. Win mɛron yĩsira Hɛfisiba. 2Manase wi, u kua ye ya ǹ Yinni Gusunɔ dore. Domi u bwese tuku ni Yinni Gusunɔ u gira be Isireliban suunu sɔɔn din komanu swĩi. 3Ma u wure u kpam gunguu ni bana, mi ba ra bũu yãkuru ko, ni win tundo Esekiasi u kɔsuka. Ma u maa bũu wi ba mɔ̀ Baali yãku yenu kua. Mɛya u kpam wure u bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten bwãaroku kua ba sãamɔ nge mɛ Akabu Isireliban sina boko u raa kua. Saa yera u maa sɔ̃ɔ ka suru ka kperi kpuro mɛnna u sãamɔ. 4Ma u maa bũu turanu ganu kua Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. N deema sãa yee ten sɔ̃na Yinni Gusunɔ u raa nɛɛ, Yerusalɛmu miya kon nɛn yĩsiru doke. 5Ma u turanu kua mi ba ra sɔ̃ɔ ka suru ka kperi sã sãa yerun yaari yiru sɔɔ. 6U mam ka win bii yãkuru kua u nùn wɔ̃ɔwa. U ra maa guru winu ka wɛɛ bikiaru koosi. U tɔmbu gɔsa be ba ra nùn gɔribu sokue. Nge mɛya u kɔ̃sa mɔ̀ u sosimɔ Yinni Gusunɔn wuswaaɔ u ka win mɔru seeya. 7U bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten bwãaroku sua, u doke Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. N deema sãa yee ten sɔ̃na Gusunɔ u Dafidi ka win bii Salomɔɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yerusalɛmuwa na gɔsa Isireliban wusu kpuro sɔɔ. Ma na dera ba man diru bania mi, mi ba ko n da man sã. Miya na nɛɛ, kon nɛn yĩsiru doke. 8Mɛya na ǹ maa derimɔ Isireliba bu yari ben tem di mɛ na ben baababa wɛ̃, bà n nɛn woodaba mɛm nɔɔwammɛ, ye nɛn sɔm kowo Mɔwisi u bu wɛ̃. 9Adama ba ǹ swaa daki. Wee Manase u bu torasia ba kɔ̃sa kua ya kere bwese tuku ni Yinni Gusunɔ u kpeerasia, be Isireliban suunu sɔɔn digia. 10Yera Yinni Gusunɔ u gari kua saa win sɔmɔn nɔɔn di. 11U nɛɛ, wee Manase Yudaban sina boko u kua ye ya ǹ wã. U mam kɔ̃sa kua n kere ye Amɔreba ba kua. U dera Yudaba ba durum kua. Domi u bwãarokunu kua ba sãamɔ. 12Yen sɔ̃, nɛ, Gusunɔ Isireliban Yinni kon Yerusalɛmu ka Yudan tem mɛ n tie nɔni swãaru doke kpa baawure wi u wuu ge wa, biti yu nùn mwa sere u kpana u nɔɔ mari. 13Kon bu sɛɛyasia nge mɛ na dera ba Samari ka Akabun yɛnu kua. Kon de bu gen tɔmbu kpuro gurawa, kpa bu bu gɔ̃ɔri wĩa wĩa, bu wukiri nge wekeru. 14Mi sɔɔ, be ba tiara kon bu wɛrɔbu nɔmu sɔndia kpa wɛrɔ be, bu ben yãnu gura kpuro. 15Domi ba man kɔ̃sa kua, ba nɛn mɔru seeyamɔ saa dɔma tèn di na ben baababa yarama saa Egibitin di. 16Mi sɔɔra Manase u tora teni sosi, u taarɛ sarirugibun yɛm yari sere mu koka Yerusalɛmun swɛɛ kpuro sɔɔ, tora ni u Yudaba koosia Yinni Gusunɔn wuswaaɔ baasi, ye u ka dera ba bũnu sãwa. 17Ye Manase u kuan sukum ka win tora ni u kua, ye kpuro ya yorua Yudaban sinambun faagin tireru sɔɔ. 18Sanam mɛ u kpuna u gu, u da u win baababa deema. Ma ba nùn sikua win yɛnuɔ gbaa te ba mɔ̀ Usaɔ. Yen biru win bii Amɔɔ u bandu kɔsire kua. 19Wɔ̃ɔ yɛnda yiruwa Amɔɔ u mɔ sanam mɛ u bandu di. Ma u kua wɔ̃ɔ yiru ban te sɔɔ Yerusalɛmuɔ. Win mɛron yĩsira Mɛsulemɛti, Harusi Yotibagiin bii. 20Amɔɔ wi, u maa kua ye ya kun Yinni Gusunɔ dore, nge mɛ win tundo Manase u kua. 21Win tundon yira kpurowa u swĩi. U bũnu sãamɔ, ma u yiiramɔ bwãarokunun nuurɔ nge mɛ win tundo u ra raa ko. 22Ma u Gusunɔ win sikadoban Yinni deri, u ǹ win swɛɛ swĩi. 23Yera win bwãabu gaba nɔɔ tia kua ba da ba nùn go win dirɔ. 24Adama tɔn be ba nùn go mi, ba maa ben tii mwɛɛra ba go. Ma ba dera win bii Yosiasi u bandu kɔsire kua. 25Ye Amɔɔ u kuan sukum ye kpuro ya yorua Yudaban sinambun faagin tireru sɔɔ. 26Sanam mɛ Amɔɔ u kpuna u gu ba nùn sikua win baababan sikaɔ gbaa te ba mɔ̀ Usaɔ. Ma win bii Yosiasi u bandu kɔsire kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\