Sinambu II 23

1Yeniban biru, sina boko Yosiasi u gɔra bu Yudaba ka Yerusalɛmugibun guro gurobu mɛnnama. 2Ma ba da sãa yerɔ ka yãku kowobu ka Gusunɔn sɔmɔbu ka Yudaba ka Yerusalɛmugibu gesi kpuro, bibu ka guro gurobu. Ma ba bu Yinni Gusunɔn tire te garia, te ba wa mi. 3Yera sina boko u da u yɔ̃ra mi u ra yɔ̃re, u nɔɔ mwɛɛ teni kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. U nɛɛ, kon Yinni Gusunɔ swĩiwa kpa n win woodaba ka win yiirebu ka ye u gerua kpuro mɛm nɔɔwa ka nɛn gɔ̃ru kpuro. Kpa n wa n tire tenin gari nɛnɛ. Ma tɔn ben tii ba wura mɛ. 4Ma u dera yãku kowo tɔnwero Hilikiya ka yãku kowo be ba tie ka be ba sãa yerun kɔnnɔ kɔ̃su ba bũu ni ba mɔ̀ Baali ka Asitaaten sãa yãnu ka ye ba ra ka kperi sã gura ba yara sãa yee ten min di. Ma ba da ba nu dɔ̃ɔ mɛni Yerusalɛmun biruɔ, Sedoronin wɔwaɔ. Ma ba nin torom gura ba ka da Betɛliɔ. 5Ma u maa yãku kowobu gira, be Yudaban sinamba gɔsa bu ka turare dɔ̃ɔ doke yãku yenu sɔɔ ni ba kua Yerusalɛmuɔ ka yen baru kpaanɔ, ka Yudaban wusɔ. Ma u maa bũu wi ba mɔ̀ Baalin yãku kowobu gira ka maa be ba suru ka sɔ̃ɔ ka kperi sãamɔ. 6U maa dera ba bwãaroku ge ba kua Asitaaten sɔ̃ yara sãa yerun di. Ma u gu yara Yerusalɛmun di u gu dɔ̃ɔ mɛni Sedoronin wɔwaɔ. Ma u gen torom sua u wisi mi ba ra tɔmbu sike. 7Yera u maa dia ye kɔsuka mi ba ra sakararu ko bũu sãarun sɔ̃. Miya maa kurɔbu ba ra yãnu wesi bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten sɔ̃. 8U dera Yinni Gusunɔn yãku kowoba na saa Yudan wusun di, ma ba sãa yee nìn mi ba ra turare dɔ̃ɔ doke gungunu wɔllɔ kɔsuka saa Geban di n ka girari Beri Sebaɔ. Mɛya ba maa bũu sãa yee ni nu wãa wuun gbãra kɔnnɔn nɔm dwarɔ kɔsuka, Yosue wuun sunɔn dii kɔnnɔn bɔkuɔ. 9U ǹ dere gunguu nin yãku kowobu bu yãkuru ko Yinni Gusunɔn sãa yerɔ Yerusalɛmuɔ. Adama u dera ba pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia doke dimɔ ka begibu sannu. 10Ma u maa dera ba sãa yee te ba mɔ̀ Tofɛti kɔsuka Hinɔmun wɔwaɔ. Kpa bu ku raa maa ka ben bibu yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko mi, bũu wi ba mɔ̀ Mɔlɔkun sɔ̃. 11Ma u dera ba bwãaroku ni nu ka dumi weenɛ kɔsuka ni Yudaban sinamba ka na bu ka sɔ̃ɔ sã. U maa kɛkɛ ye dumi gawe dɔ̃ɔ mɛni ye ba ra dendi bu ka sɔ̃ɔ wi sã. Yeniba kpurowa ya raa wãa sãa yerun kɔnnɔwɔ, Nɛtani Mɛlɛkin yɛnun bɔkuɔ. Nɛtani Mɛlɛki wi, u sãawa sina bokon sɔm kowobun wirugii. 12Yosiasi u dera ba bũu tura ni Yudaban sinamba raa kua Akasin dirun gidambisan wɔllɔ kɔsuka ka ni Manase u kua sãa yerun yaari yiru ye sɔɔ. Ye Yosiasi u nu kɔsuka u kpa, u dera ba nin yanim gura ba wisi Sedoronin wɔwaɔ. 13U dera ba maa bũu sãa yenu kɔsuka ni Salomɔɔ u kua Yerusalɛmun sɔ̃ɔ yari yerɔ Olifin guurun sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Miya ba ra Sidonigibun bũu wi ba mɔ̀ Asitaate sã ka Mɔabuban bũu wi ba mɔ̀ Kemɔsi ka maa Amɔniban bũu wi ba mɔ̀ Milikɔmu. 14Ma u ben bwãarokunu kɔsuka u maa dera ba dãa ye wuka ye ba raa gire Asitaaten sɔ̃. Ma u ka tɔmbun kukunu yen wɔrusu kɔrua. 15U maa dera ba tura te ta wãa Betɛliɔ kɔsuka ka bũu tura te Yeroboamu Nɛbatin bii u kua, wi u Isireliba doke toranu sɔɔ. Yen biru u tu dɔ̃ɔ mɛni muku muku, ka sere maa dãa ye ba gira Asitaaten sɔ̃. 16Ye Yosiasi u sĩira u mɛɛra guu ten wɔllɔ, yera u wa sika wee. Ma u gɔra bu da bu tɔn be ba sikua min kukunu sikiama. Ma u kuku ni dɔ̃ɔ doke Betɛlin bũu turaru mi, u ka yãku yee te disi doke nge mɛ Gusunɔ u gerua saa win sɔmɔn nɔɔn di. 17Saa yera u maa bikia u nɛɛ, waran sikira na waamɔ mini. Ma wuu gen tɔmbu ba nùn wisa ba nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ wi u na saa Yudan di u ye a yãku yee te kua minin gari gerua, win sikira mi. 18Ma sina boko u nɛɛ, i tu derio goo u ku raa win kukunu baba. Nge mɛya ba ka durɔ win kukunu deri, ka sere maa Gusunɔn sɔmɔ wi u na Samarin diginu. 19Yosiasi u maa dera ba bũu dia ye Isireliban sinamba bana kɔsuka, ben tem mɛ kpuron wuu marosɔ. Domi yera ba ka Yinni Gusunɔn mɔru seeya. U bũu dia ye kɔsukawa mam mam nge mɛ u kua Betɛliɔ. 20U bũu nin yãku kowobu go nin turanɔ mi ba ra nu sã. Ma u tɔmbun kukunu dɔ̃ɔ mɛni tura nin wɔllɔ. Yen biru u gɔsira u wura Yerusalɛmuɔ. 21Yosiasi sina boko u win tɔmbu kpuro wooda wɛ̃ u nɛɛ, i bɛɛn Yinni Gusunɔ Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru diiyo nge mɛ ba yorua win woodan tireru sɔɔ. 22Ma ba tɔ̃ɔ baka te di ta kera te ba ra raa di saa kparobun waatin di n ka girari sinam be ba nùn gbiiye kpuron waati sɔɔ Yudaɔ ka Isireliɔ. 23Yosiasi u kuawa wɔ̃ɔ yɛndu yiru sari bandu sɔɔ, saa ye ba tɔ̃ɔ baka te di Yerusalɛmuɔ. 24Yen biru Yosiasi u dera ba gɔri sokobu ka sɔrobu go. Ma u maa dera ba bwãaroku ni ba mɔ̀ Terafimu kam koosia ka sere maa bũu tura ni nu wãa Yerusalɛmuɔ ka Yudan temɔ. U yeni kuawa bu ka woodan tire te yãku kowo Hilikiya u wa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ mɛm nɔɔwa. 25Sinam be ba Yosiasi gbiiye, ben goo sari wi u Yinni Gusunɔ sãwa nge wi ka win gɔ̃ru kpuro, ka win bwɛ̃ra kpuro, ka win dam kpuro nge mɛ Mɔwisin wooda ya gerua. Mɛya maa win biru sunɔ goo sari wi u kua nge mɛ. 26Adama ka mɛ, Yinni Gusunɔn mɔru kun sure ye u Yudaba seesi, kɔ̃sa ye Manase u kuan sɔ̃. 27Ma u nɛɛ, kon Yudaba kua nge mɛ na Isireliba kua. Kon bu gira nɛn wuswaan di, kpa n Yerusalɛmu wuu ge na raa gɔsa mi deri, ka sere maa sãa yee tèn mi na nɛɛ, ko na n da tii sɔ̃ɔsi. 28Ye Yosiasi u kuan sukum ye kpuron gari yi yorua Yudaban sinambun faagin tireru sɔɔ. 29Yosiasin waati ye sɔɔ, Egibitin sina boko wi ba mɔ̀ Nɛko, u seewa sɔ̃ɔ teeru u Asirin sina boko tabu somiru dɔɔ daa te ba mɔ̀ Efaratin bera gia. Ma sina boko Yosiasi u seewa u da u ka nùn tabu wɔri. Ye Nɛko u nùn wa, yera u dera ba nùn go Mɛgidoɔ. 30Ma Yosiasin tabu kowobu ba win goru sua ba kpɛ̃ɛ win tabu kɛkɛ sɔɔ ye dumi gawe, ba ka na Yerusalɛmuɔ. Ba nùn sika win siki wɔruɔ. Yera ba win bii Yoakasi sua ba bandun gum tãre, u kua sunɔ win tundon ayerɔ. 31Yoakasi u mɔwa wɔ̃ɔ yɛnda ita saa ye u bandu di. Ma u kua suru ita ban te sɔɔ, Yerusalɛmuɔ. Win mɛron yĩsira Hamutali Yeremin bii, wi u wãa Libinaɔ. 32Yoakasi wi, u ǹ kue dee dee Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Kɔ̃sa ye win sikadoba ba raa kua, yera u kua mam mam. 33Ma Nɛko Egibitin sina boko u nùn mwa u bɔkua u ka da Ribilaɔ Hamatin temɔ. Nge mɛya u ka nùn bandu yara. Ma u Yudaba sii geesun kilo nɔrɔbun suba ita (3.000) bure ka wuran kilo tɛna. 34Ma u Eliakimu Yosiasin bii bandu wɛ̃. Yera u nùn yĩsi kpaaru kã Yoyakimu. Ma u ka Yoakasi da Egibitiɔ. Miya u gu. 35Yoyakimu u Egibitin sunɔ sii gee si wɛ̃ ka wura ye. Adama u win tem tɔmbu sii geesu ka wuran geeru burewa n ka turi gee te Egibitin sunɔ u bikia. 36Wɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbuwa Yoyakimu u mɔ sanam mɛ u bandu di. Ma u kua wɔ̃ɔ wɔkura tia ban te sɔɔ. Win mɛron yĩsira Sebuda, Pedaya Rumagiin bii. 37Yoyakimu wi, u ǹ kue dee dee Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Kɔ̃sa ye win sikadoba ba raa kua, yera u kua mam mam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\